Geocommunicatie in projecten

Risico’s en kansen op het gebied van geotechniek in projecten zijn altijd aanwezig. De vraag is alleen hoe en of dit duidelijk, proactief en regelmatig binnen het project en naar de omgeving wordt gecommuniceerd. ‘Managen van verwachtingen’ dus, met als doel bouwprojecten efficiënter te realiseren.

In samenwerking met Geo-Impuls werkt het COB aan onder andere een leidraad voor geocommunicatie. Binnen praktijkprojecten werken we samen met geotechnici, communicatiedeskundigen en omgevingsmanagers aan communicatieplannen die zowel geotechnische kansen als risico’s helder naar buiten brengen. Alle drie de beroepsgroepen zijn welkom om mee te draaien in dit unieke Geo-Impulsproject. Aangesloten projecten zijn ZuidAs, Spoorzone Delft en een volautomatische parkeergarage in Den Haag.

Startbijeenkomst
De bijeenkomst van 24 maart 2011 draaide om geotechnische risico’s. De deelnemers stelden deze vast a.d.h.v. een stoplichtmethode: rood voor grote risico’s, oranje voor kleinere risico’s en groen voor pluspunten. Ook spraken de deelnemers over de praktijkprojecten waarbij de leidraad zal worden toegepast. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds opgeven hierbij te helpen.

Resultaten
In 2012 is een eerste versie van de leidraad geocommunicatie opgeleverd, met daarbij vier concrete hulpmiddelen: een omgevingsscan, een interventiemethodiek (met het geotechnisch stoplicht), bouwfaseringskaarten en pictogrammen met basisteksten over geotechnische risico’s. Alle items zijn gratis te downloaden vanaf de website van Geo-Impuls.