Nieuwe oeververbinding Rotterdam

De Rotterdamse regio groeit en wordt drukker, terwijl er maar enkele oeververbindingen zijn waarmee je de Nieuwe Maas kunt oversteken. Daarom wordt nagedacht over een nieuwe oeververbinding. Het COB-netwerk wordt ingeschakeld om ook (deels) ondergrondse alternatieven een volwaardige kans te geven.

Het COB-netwerk is specifiek gevraagd voor het meedenken over een metro/ov-verbinding. Het is belangrijk dat er bij de afweging over kansrijke oplossingen voldoende rekening wordt gehouden met mogelijke innovaties, vernieuwingen, koppelkansen en levenscyclusdenken. Kennis hierover is volop aanwezig in het COB-netwerk. Daarom wordt een kort, maar intensief proces ingericht met als deliverable op 22 maart 2021 een rapportage met ‘kansenkaarten’ per variant, waarbij deze kansen zijn beschouwd en gereviewd door experts uit COB-commissies.

Op 18 februari 2021 (13.00-17.30 uur) organiseerde het COB een workshop, een digitale brainstorm, om kennis uit het netwerk ‘op te halen’. Hierbij wordt langs drie sporen gewerkt: 1) een geboorde tunnel, 2) een anders gebouwde tunnel, 3) inpassingen in het maaiveld. Meer dan zeventig experts deden mee, verdeeld over zes sessies. Volgens de facilitators waren het enerverende, spannende sessies. Ze waren onder de indruk van de hoeveelheid informatie die zij mochten ontvangen.

De break-outsessies werden voorafgegaan door een introductie met meer achtergrondinformatie en de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast kregen de deelnemers vooraf meer informatie toegestuurd.

Tussen 19 februari en 2 maart 2021 hebben de facilitatoren van het MIRT-projectteam de gelegenheid om de resultaten van de workshop te herordenen. Er zullen suggesties zijn die voor alle varianten genoemd zijn, er zullen dingen kunnen worden samengevoegd, etc. Dit alles resulteert in een conceptverslag, wat vervolgens samen met expertteam van het COB tot eindrapport wordt bijgeschaafd. Het eindrapport wordt openbaar gemaakt via de kennisbank en de nieuwsbrief van het COB.

>>Agenda workshop (pdf, 998 kB)
>>Presentatie workshop (pdf, 2.6 MB)

Tijdens Tunneldag 2021