Nieuwe oeververbinding Rotterdam

De Rotterdamse regio groeit en wordt drukker, terwijl er maar enkele oeververbindingen zijn waarmee je de Nieuwe Maas kunt oversteken. Daarom wordt nagedacht over een nieuwe oeververbinding. Het COB-netwerk is ingeschakeld om ook (deels) ondergrondse alternatieven een volwaardige kans te geven.

Het COB-netwerk is specifiek gevraagd voor het meedenken over een metro/ov-verbinding. Het is belangrijk dat er bij de afweging over kansrijke oplossingen voldoende rekening wordt gehouden met mogelijke innovaties, vernieuwingen, koppelkansen en levenscyclusdenken. Kennis hierover is volop aanwezig in het COB-netwerk. Daarom is een kort, maar intensief proces ingericht met als deliverable een rapportage waarmee het MIRT-team verder kan in het traject.

Op 18 februari 2021 organiseerde het COB een workshop, een digitale brainstorm, om kennis uit het netwerk ‘op te halen’. Hierbij werd langs drie sporen gewerkt: 1) een geboorde tunnel, 2) een anders gebouwde tunnel, 3) inpassingen in het maaiveld. Meer dan zeventig experts deden mee, verdeeld over zes sessies. De break-outsessies werden voorafgegaan door een introductie met meer achtergrondinformatie en de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast kregen de deelnemers vooraf meer informatie toegestuurd.
>>Agenda workshop (pdf, 998 kB)
>>Presentatie workshop (pdf, 2.6 MB)

Volgens de facilitators waren het enerverende, spannende sessies. Het team was onder de indruk van de hoeveelheid informatie die zij mocht ontvangen.

Tussen 19 februari en 2 maart 2021 hebben de facilitatoren van het MIRT-projectteam de resultaten van de workshop herordend. Er waren suggesties die voor alle varianten gelden, er konden dingen worden samengevoegd, etc. Dit alles resulteerde in een conceptverslag, wat vervolgens samen met expertteam van het COB tot eindrapport is bijgeschaafd.Dit eindrapport komt binnenkort openbaar beschikbaar via de kennisbank.

 

Tijdens Tunneldag 2021