Socratisch gesprek

Gesprekken over samenwerking (maar evengoed over andere onderwerpen) verzanden regelmatig in abstracte uitspraken als ‘we moeten transparant zijn’ en ‘je moet elkaar iets gunnen’. Wat wordt er werkelijk bedoeld, en waar reageren we op? De socratische gespreksmethode is erop gericht dit helder te krijgen.

Samenwerking vereist helder denken, helder taalgebruik en een systematische manier van communiceren. Het socratisch gesprek is hiervoor een goed instrument. De methode dwingt de gespreksdeelnemers om uitgangspunten en maatstaven te toetsen. Er wordt in beeld gebracht welke opvattingen mensen hebben en hoe ze die uitspreken in taal. Het waarheidsgehalte wordt bekeken. Door het inzicht in de achterliggende prinicipes van waaruit de deelnemers denken, handelen en oordelen, wordt voorkomen dat mensen vanuit aannames praten.

Het COB organiseerde op 10 december 2015, voorafgaand aan het COB-congres, een seminarDe kunst van het vragen stellen‘. U kon hierin oefenen met het socratisch vragen stellen, een techniek om erachter te komen wat je nu werkelijk bedoelt door beweringen uit te lokken en systematisch te toetsen op hun waarheidsgehalte.