Aanpak instandhouding tunnels

Nederland kent over enkele jaren zo’n 75 spoor- en wegtunnels, in beheer bij de rijksoverheid, gemeenten, provincies en private ondernemingen. Al deze tunnels behoeven onderhoud en renovatie. Hoe bedden we dat goed in in het reguliere assetmanagementproces van deze tunnels? Welke eisen stellen we vanuit de beheerders? Hoe continueren we vernieuwing in technologie, werkwijzen, contracten en samenwerkingsvormen? Een groot aantal participanten van het COB herkent deze vragen. Daarom werkt het COB aan een gezamenlijke aanpak.

In 2019 is een globale eerste stap gezet door gesprekken te voeren met diverse partijen. De beperkte kennis en capaciteit binnen beheerorganisaties en onderhouders van tunnels is daarbij als extra thema benoemd. Ook het gebrek aan profilering door deze organisaties wordt als een gemis gezien. In 2020 zijn er meer interviews afgenomen en is bureauonderzoek gedaan.

Groeiboek Assetmanagement

Het eerste concept van een ontwikkelingsvisie is door de projectleider in november 2021 gedeeld ter bespreking bij het COB. Het project Aanpak instandhouding tunnels wordt in 2022 gecontinueerd in het project Groeiboek Assetmanagement dat is ondergebracht in het Tunnelprogramma.
>> Lees meer

Deelnemers

Amstelland ingenieurs

Amstelland ingenieurs -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Duncan Klene, rol: Deelprojectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Deelprojectleider

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Raymond Riet, rol: Projectleider

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Deelprojectleider