Beheer en onderhoud


Veel tunnels in Nederland bevinden zich tussen nu en tien jaar aan het einde van hun levensduurs. Overige tunnels moeten slim worden onderhouden, en worden aangepast aan de veranderende eisen van deze tijd. Minstens zo complex is assetmanagement van (kleinere) ondergrondse infra zoals kabels en (buis-)leidingen. Het platform Beheer en onderhoud heeft tot doel de kennis in het COB-netwerk te combineren en te benutten. 


In het COB-programma 2015-2020 is het toenemende belang van beheer en onderhoud als belangrijke trend binnen het ondergronds bouwen gesignaleerd. Zodoende is Assetmanagement als een van de thema's benoemd. De oprichting van een platform Beheer en onderhoud staat binnen dat thema centraal.

Uitwisseling
De instandhoudingsopgave waar we ons voor geplaatst zien, roept talloze vragen op. Veel partijen zijn al bezig met oplossingen. Uitwisseling van opgedane kennis en ervaring kan helpen om de nieuwe processen efficiënter te laten verlopen en te zorgen voor slim beheer en onderhoud. Het gaat hierbij zowel om technische aspecten (bv. zinkvoegen, ICT) als om organisatorische.

Minstens zo complex is assetmanagement van (kleinere) ondergrondse infra zoals kabels en (buis-)leidingen. Het aantal objecten dat aan renovatie, vervanging of grootschalig onderhoud toe is, is enorm. Het is echter niet duidelijk hoe groot de opgave precies is en hoe deze efficiënt aangepakt kan worden. Het COB kan daarbij een belangrijke rol spelen, doordat de betrokken partijen via projecten en platforms hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en zo van elkaar kunnen leren.

Het platform heeft de volgende doelen:

  • Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen kunnen delen en zo informeel van elkaar kunnen leren.
  • Het zich laten inspireren door mensen binnen en buiten het eigen werkveld.
  • Het identificeren van opgaven die vervolgens gezamenlijk worden uitgeplozen.
  • Het ontwikkelen van een gezamenlijke kijk  en het uitwerken van oplossingen.

Afhankelijk van het onderwerp zullen er soms subgroepen gevormd worden die een thema verder uitwerken en na enige tijd weer aan de groep teruggeven.

Naast het platform Beheer en onderhoud is er per 28 maart ook een kernteam actief. Dit team zal ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar komen om inhoudelijke zaken af te stemmen. De bevindingen worden besproken tijdens de platform bijeenkomsten.

>> Download verslag (pdf, 316 kB)

Bijeenkomsten

Op 26 juni 2017 was het platform Beheer en onderhoud te gast bij het Universitair Medisch Centrum (UMC) en het calamiteitenhospitaal in Utrecht. De deelnemers kregen een kijkje in het beheer en onderhoud van het ziekenhuis. Het was indrukwekkend om te zien wat er allemaal nodig is om de functionaliteit in stand te houden. Het calamiteitenhospitaal is een 'slapend hospitaal' dat binnen een half uur operationeel kan worden voor 200 bedden, inclusief operatiekamer en bijbehorende faciliteiten. Een leuke en inspirerende bijeenkomst met mooie inzichten in beheer en onderhoud bij de ziekenhuisbranche.

(Foto's: COB)

De platformbijeenkomst op donderdag 29 september 2016 stond in het teken van de toekomstvisie op tunnels. Er zijn vier denkrichtingen geformuleerd die de toekomstvisie kunnen bepalen: wat hebben die scenario's voor consequenties voor tunnelbeheer en -onderhoud? De deelnemers hebben vanuit hun kennis en expertise meegedacht en bouwstenen aangedragen voor een langetermijnvisie op beheer en onderhoud.
>> Download presentatie over toekomstvisie op tunnels (pdf, 460 KB)

(Foto's: COB)

Dinsdag 21 juni 2016
kwamen de platformleden bij elkaar voor een sessie over informatiemanagement: uitgangspunten, organisatie en werkwijze om continu over actuele en juiste gegevens van assets te beschikken. Ad Rabenort (Covalent), Wilco Hekkert (MaxGrip) en Jan Joris Kram (TBI Mobilis) gingen in op de gevolgen van het implementeren van informatiemanagement voor bedrijfsprocessen, medewerkers en informatiesystemen. Het onderwerp is zeer actueel, zo bleek uit de levendige discussies naar aanleiding van de presentaties. De bijeenkomst heeft waardevolle input opgeleverd op om het thema op een later moment nogmaals te agenderen.
>> Download presentatie Ad Rabenort (pdf, 5.3 MB)
>> Download presentatie Wilco Hekkert (pdf, 3.6 MB)
>> Download presentatie Jan Joris Kram (pdf, 770 KB)
>> Download verslag (pdf, 316 kB)
>> Download agenda (pdf, 296 kB)

Op 31 maart 2016 vond de eerste platformbijeenkomst onder leiding van de nieuwe coördinator Franck Stroomer plaats. Met circa dertig deelnemers was de opkomst goed. Het thema 'publieke asset owner vs. de markt (regievoering en rolverdeling)' werd vanuit drie invalshoeken belicht: eigenaar, beheerder en aannemer. De bijeenkomst leverde veel informatie op die de komende tijd binnen het COB wordt uitgewerkt.
>> Download het verslag (pdf, 312 KB)

Tijdens deze bijeenkomst zijn er drie presentaties gegeven:
>>Download presentatie van Robbert de Groot (pdf, 875 kB)
>>Download presentatie van Geert Füchs (pdf, 2,09 MB)
>>Download presentatie van Erik Bijlsma (pdf, 3.87 MB)


Bijeenkomst op 31 maart 2016. (Foto: COB)

Op 5 november 2015 vond de eerste bijeenkomst plaats van het platform Beheer en onderhoud. De bijeenkomst stond in het teken van het inpassen van een nieuwe tunnel in een bestaande beheerorganisatie. Tunnelbeheerders vertelden aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe zij dit gedaan hebben.
>> Download presentatie Jan Verbrugge (pdf, 5,2 MB)
>> Download presentatie Jeroen Schrijver (pdf, 815 KB)

Terugblik

Binnen de startup Renovatie en onderhoud is in 2011 en 2012 al het nodige voorwerk verricht. Er zijn vier initiatieven verkend:
 

  1. Inspectie bestaande tunnels: een leidraad voor tunnelinspectie, hulpmiddelen bij de formulering van prestatie-eisen voor onderhoudscontracten.
  2. Op peil houden en in kaart brengen van de bestaande situatie: Voor een optimaal beheer en onderhoud is een goede vastlegging van de bestaande toestand (inclusief wat is uitgevoerd aan onderhoud) essentieel.
  3. Risicogestuurd beheer en onderhoud.
  4. Toenemende complexiteit en configuratiebeheer.

Uit de verkenning bleek dat er binnen het netwerk vooral behoefte is aan een plek om kennis uit te wisselen en van daaruit gezamenlijke projecten te starten.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Gerben Quirijns, rol: Lid
Jos Bakker, rol: Lid

BAM Infra

Jaco Kreber, rol: Lid

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Maarten van Riel, rol: Coordinator
Merten Hinsenveld, rol: Lid

Covalent

Ad Rabenort, rol: Lid
Siert Saes, rol: Lid

Croonwolter&dros

Celeste de Jong, rol: Lid

Deltares

Peter van den Berg, rol: Lid

DGMR Raadgevende Ingenieurs BV

Hans van Leeuwen, rol: Lid

ENGIE Nederland N.V.

Ton van Gageldonk, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Jeroen Schrijver, rol: Lid
Tjitse van Dijk, rol: Lid
Wilco Renkema, rol: Lid

Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Erik Bijlsma, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Gerard Slootjes, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Anton Ruiter, rol: Lid
Nabila Abdellaoui, rol: Lid

Heijmans Infra Techniek B.V.

Herman Pruisken, rol: Lid

ICT Business Development Manager

ICT Business Development Manager

Frans Lambregts, rol: Lid

MaxGrip Head Office

MaxGrip Head Office

Marcel Morsing, rol: Lid

Mobilis TBI infra Vestiging West

Robbert de Groot, rol: Lid

Movares

Jacco Kroese, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid
John van Dijk, rol: Lid
Pieter Zijlmans, rol: Lid

Nebest B.V.

Jan Kloosterman, rol: Lid
Joost van Leest, rol: Lid
Leo Leeuw, rol: Lid

NedMobiel

Roel Scholten, rol: Lid

Omgevingsdienst NZKG

Omgevingsdienst NZKG

Pascal Hoogewoonink, rol: Lid

ProRail

Dirk Jan Menger, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Albert Kandelaar, rol: Lid

Rijkswaterstaat

William van Rijswijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland Hoofdkantoor

Christiaan Stoffer, rol: Lid

Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Willy van Laanen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Harry Dekker, rol: Lid
Jaap Heijboer, rol: Lid
Jan van der Sluis, rol: Lid
Mark Zwaan, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO

Hans Bruinsma, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Bert Schouws, rol: Lid
Ron van den Ende, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Henk van der Linden, rol: Lid
Rob van der Hart, rol: Lid
Willy Dekker, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Abel de Vries, rol: Lid
Geert Fuchs, rol: Lid
Gerben Tornij, rol: Lid
Pim Lodestijn, rol: Lid

SBRCURnet

Fred Jonker, rol: Lid

Siemens Nederland NV

Harald Hofstede, rol: Lid
Waldeck Podgorski, rol: Lid

Sogeti Nederland B.V.

Johan Beikes, rol: Lid

Strukton Civiel BV

Carlos Bosma, rol: Lid
Oscar Vos, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Erik Schermer, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V.

Jacco van der Worp, rol: Lid

Vialis BV Houten

Marco Anker, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid

Volker Rail Nederland BV

Marco Stouten, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Arie Bras, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. Tolplein

Jan Verbrugge, rol: Lid

Zelfstandig ondernemers

Stoffel de Ronde, rol: Lid

Ook interessant:

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met platfomcoördinator Maarten van Riel via maarten.vanriel@cob.nl of 085 4862 410.

Verdieping


In juni 2013 stond de Onderbouwing, en bijbehorende Verdieping, in het teken van beheer en onderhoud.
>> Naar de Verdieping van juni 2013

In beeldBijeenkomst 29 sept. 2016. (Foto's: COB)

Zelfsmerend informatiesysteem

Ad Rabenort van Covalent was een van de sprekers op de bijeenkomst over informatiesystemen (21 juni 2016). Zijn verhaal is terug te lezen op de website van advies- en softwarebedrijf. Welke aspecten maken een informatiesysteem succesvol? Welke eigenschappen van de mens bepalen, in combinatie met het systeem, het slagen voor het monitoren van onderhoud en beheer van infrastructuur?
>> Lees het artikel 'Monitoringsystemen in beheer en onderhoud infra'