Cyber security

Het onvoldoende op peil zijn, of het volledig ontbreken van digitale beveiliging, vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van ondergrondse objecten. Het COB faciliteert daarom een ISAC (information sharing and analysis center) gericht op tunnels om kennis en ervaringen over cyber security in infrastructuur te delen.

Over cyber security is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar vaak is het moeilijk hierin de juiste weg te vinden en goede afwegingen te maken. Partijen die bij ondergrondse objecten betrokken zijn, zoals beheerders, hebben in veel gevallen onvoldoende kennis over cyber security om de juiste en afdoende maatregelen te nemen. Het COB-netwerk heeft daarom een zogeheten information sharing and analysis center (ISAC) voor tunnels opgezet. Tijdens de ISAC-bijeenkomsten kunnen betrokkenen hun ervaringen uitwisselen en gezamenlijk nadenken over het toepassen van cyber security in projecten en objecten.

De ISAC-leden werken daarnaast aan handboek over cyber security in tunnels. Het doel van de publicatie is het bewustzijn inzake cyber security te verhogen en praktijklessen en -ervaring te delen met de sector. Het handboek gaat uit van een risicobenadering en beschrijft een stappenplan om op een gestructureerde wijze cyber security te realiseren en te borgen. Naar verwachting wordt het handboek na de zomer van 2017 gepubliceerd.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB BV Local Division Manager

ABB BV Local Division Manager

Cuno van den Hondel, rol: Lid

Antea Group

Jan Houwers, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ron Beij, rol: Lid

COB

Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

ENGIE Nederland N.V.

Ron Perrier, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Peter Stroo, rol: Lid
Tom Versluijs, rol: Lid

Kimpro BV

Jasper Kimstra, rol: Lid

Ministerie van IenM DG/RWS

René van der Helm, rol: Lid

Movares

Jos Renkens, rol: Lid

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Jaap van Wissen, rol: Lid
Mark van Leeuwen, rol: Lid
Turabi Yildirim, rol: Lid

Siemens Nederland NV

Harald Hofstede, rol: Lid

Soltegro

André Stehouwer, rol: Voorzitter

Strypes Nederland

Erik Holleboom, rol: Lid

Vialis BV Houten

Johan van der Velde, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Arie Bras, rol: Lid

Ook interessant: