Evaluatie Gaasperdammertunnel

De Gaasperdammertunnel is een omvangrijk tunnelproject in een complexe omgeving. Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) zijn zich vanaf het begin van de aanbesteding bewust dat het succes van dit project grotendeels afhankelijk is van een zeer competente opdrachtgever en -nemer, die goed kunnen samenwerken op alle niveaus. Zij willen hiervoor een lerende organisatie opzetten en hebben het COB benaderd om hen daarbij te ondersteunen.

Een lerende projectorganisatie ontstaat niet vanzelf en vraagt aandacht en geloof in de (directe) meerwaarde. Naar aanleiding de evaluatie van de Sluiskiltunnel hebben Rijkswaterstaat en IXAS het COB en topadviseur Marcel Hertogh benaderd om te verkennen op welke wijze in het project geleerde lessen vanaf het begin gedeeld kunnen worden. Rijkswaterstaat en IXAS hebben daarbij aangegeven dat ze hun kennis en ervaringen niet alleen willen benutten in hun eigen project, maar ook willen delen als bron voor inspiratie voor andere en toekomstige projecten.

Er is een plan van aanpak opgesteld voor het leertraject in 2016. De partijen gaan ervan uit dat het volledige leertraject en de samenwerking wordt ingericht tot en met de oplevering van de tunnel. Voor de jaren na 2016 zullen er telkens op basis van een nieuw plan van aanpak vervolgafspraken gemaakt worden.

Speciale kennisdag op 30 maart 2017

Op donderdag 30 maart 2017 organiseren Rijkswaterstaat, IXAS en het COB een speciale kennisdag voor medewerkers van andere tunnelprojecten. Iedereen die aan een tunnelproject of -tender werkt (nieuwbouw of renovatie, rijkstunnel of niet-rijkstunnel, wegtunnel of spoortunnel,...) is welkom.
>> Aanmelden

Tijdens de kennisdag presenteren we de lessen van de Gaasperdammertunnel tot nu toe en gaan we met de aanwezigen in gesprek. We zijn benieuwd of zij de lessen kunnen gebruiken bij hun eigen project en of ze de Gaasperdammertunnel nog ergens voor kunnen behoeden.

Locatie: Regardz Planetarium, Amsterdam
12.00 uur - Inlooplunch
12.30 uur - Start programma
17.00 uur - Afsluiting met een drankje

Activiteiten 2015/2016

1: Vastleggen lessen eerste fase
De dialoogfase, de convergentiefase, de aanbesteding en het risicomanagement zijn eind 2015 geëvalueerd met behulp van interviews en een themasessie. De resultaten zijn gepresenteerd op het COB-congres 2015 en in de Verdieping van januari 2016.
>> Lees het artikel 'Leren langs de A9'

2: Uitwerken randvoorwaarden
Wie mogen meedoen met het leertraject, hoeveel tijd krijgen die mensen, is er een beloning? Deze en soortgelijke vragen zijn beantwoord in een bijeenkomst met de projectdirecties van Rijkswaterstaat en IXAS op 20 april 2016. De afspraken zijn verwerkt in het plan van aanpak.

3. Analyse bestaande (lerende) netwerken
Er is gekozen voor een duidelijke verbintenis met de projectstrategie en het genereren van toegevoegde waarde aan het reeds uitgestippelde pad. Drie (lerende) netwerken zijn hier momenteel voor geschikt:

 • Het netwerk Veiligheid, met als sleutelfiguren Roel Scholten (IXAS) en Ron van den Ende (tunnelbeheerder)
 • Het netwerk Integratie industriële automatisering - civiele techniek, met als sleutelfiguren Aris van Erkel (IXAS) en Ewald van Dorst (Rijkswaterstaat)
 • Het netwerk Omgevingsmanagement, met als sleutelfiguren Malou van der Pal (IXAS) en Lammert Postma (Rijkswaterstaat)

Bij deze drie bestaande netwerken gaat het COB analyseren wat precies de visie was, hoe die visie is uitgewerkt in een plan van aanpak, wat de essentiële hulpmiddelen zijn geweest/gaan worden, wat de ervaringen in de praktijk zijn en wat daarvan te leren is.

De analyse en uitwerking gebeurt in een aantal stappen:

 • Per netwerk worden diepgaande interviews gehouden, documenten verzameld worden en rapportages opgesteld.
 • De hoofdstukken (of samenvattingen daarvan) worden voorgelegd aan experts van A2 Maastricht, Combiplan Nijverdal, Zuidasdok, A16 Rotterdam en Blankenburgtunnel. De resultaten van deze interviews worden uitgeschreven en toegevoegd aan de verschillende hoofdstukken.
 • Drie hoogleraren beschouwen het materiaal en verrijken het vanuit hun eigen, theoretisch-wetenschappelijke invalshoek:
  • prof.dr. Joop Koppenjan, hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit te Rotterdam
  • prof.dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van veiligheid, Radboud Universiteit
  • prof.dr. Geert Dewulf, decaan Construerende technische wetenschappen, Universiteit Twente
 • Het resultaat wordt teruggekoppeld naar de projectorganisaties. Eventuele opmerkingen worden verwerkt in een publicatie.

Naar verwachting  wordt de voorlopige eindpublicatie gepresenteerd tijdens het COB-congres op 8 december 2016.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Ballast Nedam Infra

Malou van der Pal, rol: Product geïnterviewd

BESIX S.A.

Jan van Steirteghem, rol: Reviewer

COB

Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Combinatie Hyacint V.O.F. Dura Vermeer, BESIX en SPIE

Combinatie Hyacint V.O.F. Dura Vermeer, BESIX en SPIE

Jan van Steirteghem, rol: Reviewer

Combinatie Rotterdamsebaan Trefpunt

Paul Janssen, rol: Reviewer

Erasmus Universiteit Rotterdam

Joop Koppenjan, rol: Reviewer

Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV

Marco Eykelenboom, rol: Reviewer

hbl communicatie

hbl communicatie

Hanneke Blok, rol: Product schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure

Aris van Erkel, rol: Lid Projectteam
Martien Heijmans, rol: Lid Projectteam
Peter Schouten, rol: Opdrachtgever
Roel Scholten, rol: Lid Projectteam

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Ira Helsloot, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat Dienst West Nederland Noord

Ewald van Dorst, rol: Lid Projectteam
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer
Helen Miley, rol: Lid Projectteam
Henk Bellinga, rol: Lid Expertteam
Lammert Postma, rol: Lid Projectteam

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Ron van den Ende, rol: Lid Projectteam

TNBS

TNBS

Tin Buis, rol: Reviewer

Triple Bridge B.V.

Marcel Hertogh, rol: Voorzitter Expertteam

Universiteit Twente

Geert Dewulf, rol: Reviewer

Ook interessant:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator Karin de Haas: karin.dehaas@cob.nl / 085 4862 410.

COB-team

 • Karin de Haas (projectleider), COB
 • Marcel Hertogh (voorzitter), TU Delft/Triple Bridge
 • Henk Bellinga (rapporteur), Advitec/Rijkswaterstaat

Niveaus

Er zijn vier doelstellingen geformuleerd voor het leertraject:

 1. Een bijdrage leveren aan het 'zelf leren' op individueel niveau
 2. Op basis van ervaringen het project optimaliseren
 3. Belangen opdrachtgever en opdrachtnemer op één lijn krijgen
 4. Kennis en ervaringen projectonafhankelijk formuleren en delen met de sector