Kennisdag 30 maart 2017

Op donderdag 30 maart 2017 organiseerden Rijkswaterstaat, IXAS en het COB een speciale kennisdag voor medewerkers van andere tunnelprojecten. En die waren er ook: vanuit vrijwel alle Nederlandse tunnelprojecten en -tenders (nieuwbouw of renovatie, rijkstunnel of niet-rijkstunnel, wegtunnel of spoortunnel,…) waren er professionals naar de kennisdag gekomen.

Tijdens de kennisdag presenteerden we de lessen van de Gaasperdammertunnel tot nu toe en zijn we daarover in gesprek gegaan met de aanwezigen. Welke lessen kunnen zij gebruiken bij hun eigen project? Hebben zij nog tips voor de Gaasperdammertunnel?

Ochtendprogramma (facultatief)

10.00 uur – Ontvangst bij het Planetarium voor het projectbezoek. Er staat koffie en thee voor u klaar.
10.30 uur – Bezoek aan bouwplaats Gaasperdammertunnel (per bus vanaf het Planetarium).

Middagprogramma

12.00 uur – Lunch door World of Food: lokaal eten uit de Bijlmer.

13.00 uur – Plenair programma met:

 • Hans Ruijter, programmadirecteur SAA
 • Frans de Kock, projectmanager Rijkswaterstaat
 • Peter Schouten, projectdirecteur IXAS
 • Marcel Hertogh, voorzitter COB-kennistraject
 • Karin de Haas, projectleider COB

Tussen 14.15 tot 16.45 uur waren er vijf sessies. Elke sessie begon met een reflectie op de sprekers uit het ochtendprogramma. Vervolgens werd er ingezoomd op een specifiek onderwerp (per sessie verschillend) en werd er naar de kansen en dilemma’s voor de aanwezige projecten gekeken.

Het doel was om de filosofie en werkwijze van de Gaasperdammertunnel te vertalen naar ambities die de gasten in hun eigen project kunnen toepassen. De gasten kregen daarom bij binnenkomst een vraag- en klaagkaart waarop ze tijdens het plenaire programma hun vragen en opmerkingen kunnen invullen. De kaarten werden bij aanvang van de sessie opgehangen aan een vraag- en klaagmuur, waarna ze gegroepeerd en besproken zijn.

Het projectmanagement van integraal werken Onderwerpen:

 • De organisatie van integraal werken; de conceptenwand als toevallige uitkomst van een doordacht proces
 • Planning ontwerpfase in relatie tot integraliteit (het gebruikelijke proces omgekeerd)
 • De switch van denkers naar doeners
 • De relatie met de onderaannemers
 • Wat als het spannend wordt?
De tunnel op tijd, veilig en werkend in bedrijf Onderwerpen:

 • Wat zijn qua veiligheid de bijzonderheden aan dit project?
 • Hoe is de samenwerking tussen tunnelbeheerder, project, bevoegd gezag, LTR en veiligheidsbeambte geregeld?
 • Wat waren (en zijn) struikelblokken en dilemma’s?
Het engineeringsmanagement van integraal werken Onderwerpen:

 • Hoe bepalen we, met de LTS in de hand, wat een veilige tunnel is?
 • De trechter van integraal systeemontwerp
 • RAMS
 • Gedrag van verkeersgebruikers, hulpdiensten, bedieners, bestuurders en overige stakeholders
De rol van het contract; hoe krijg je wat je hebben wilt? Onderwerpen:

 • Veranderende relaties opdrachtnemer/-opdrachtgever en nieuwe contractvormen (DBFM): wat gaat nu beter dan in eerdere projecten, ook als het gaat om harde zaken zoals het contract?
 • Wat zijn gemiste kansen/zou beter kunnen?
 • Wat is afhankelijk van dit contract en wat is overdraagbaar naar andere projecten met andere contracten?
Omgevingsmanagement / stakeholdermanagement 2.0 Onderwerpen:

 • Toelichting op accountmanagement (de gouden driehoek)
 • Wat staat er eigenlijk echt in het programma van eisen?
 • Hoe is omgegaan met de (beperkte) ruimte in het contract en de planning?
 • Bewoners en de omgeving: hoe ga je om met grote incidenten en klein en groot leed?

16.45 – 18.00 uur – Borrel
Na de middagsessies staat er een drankje voor u klaar. Een videoteam uit de Bijlmer haalt gelijk de eerste indrukken op.