Evaluatie Velsertunnel

De renovatie van de Velsertunnel kent een aantal risico’s die – vanwege de hoge leeftijd van de tunnel en doordat het een bestaande constructie betreft – pas bij uitvoering inzichtelijk worden. Het risicodossier is opgesteld, maar er wordt gezocht naar nog meer comfort: opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint hebben het COB ingeschakeld om met behulp van een expertteam deze risico’s en de mogelijke effecten scherp te krijgen.

De Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel van Nederland. Bijna zestig jaar na de opening is er een grote renovatie nodig om ervoor zorgen dat de tunnel voldoet aan de nieuwe Tunnelwet en het verkeer er ook in de toekomst vlot en veilig doorheen kan rijden. Dit renovatieproject ligt op koers: het definitief ontwerp van de civiele werkzaamheden en dat van de VTTI zijn goedgekeurd en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt van beide zijden als prettig en constructief ervaren. Geen vuiltje aan de lucht.

Maar wat als de voegen in veel slechtere conditie blijken te zijn dan van tevoren ingeschat en de renovatieperiode van negen maanden volkomen onhaalbaar is? Of wat als er veel meer betonrot wordt aangetroffen dan voorzien? Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Hyacint hebben het COB ingeschakeld om zulke risico’s en de mate waarin het projectteam (opdrachtgever én opdrachtnemer) hierop zijn voorbereid, te analyseren.

De doelstelling van het project Evaluatie Velsertunnel is om met externe experts een second opinion te geven op de risico’s rondom de renovatie van de Velsertunnel, waarbij de nadruk ligt op risico’s die aanvullend zijn op de reeds binnen het projectteam geïdentificeerde risico’s. Het COB-expertteam geeft hiermee geen waardeoordeel over de aanpak en het overall risicoprofiel van de renovatie.

Werkwijze

In september 2015 heeft het COB een expertteam samengesteld. Dit team heeft samen met een kernteam vanuit het project de stand van zaken onderzocht: de aanpak tot nu toe, het definitief ontwerp van de civiele constructie en de VTTI, de scope van het project, de planning, de huidige risico-inventarisatie en de scenario’s die op de plank liggen. Via een dialoog is het projectteam geprikkeld om hun kennis in te brengen. Het expertteam vraagt door en denkt mee. Er zijn zo min mogelijk (aanvullende) stukken bestudeerd: het ging om het kritisch doorvragen, het inbrengen van ervaringen en het discussiëren over (de positionering van) geïdentificeerde en niet-geïdentificeerde risico’s.

Vervolgens heeft het expertteam zich gebogen over de scenario’s voor eventuele ‘blinde vlekken’. Waar ziet het expertteam aanvullende risico’s? Geven de reeds bestaande scenario’s voldoende comfort of moeten er nog (nieuwe) scenario’s ontwikkeld worden? Het expertteam keek bijvoorbeeld naar de mogelijke impact op de planning en de afhankelijkheid tussen civiel en VTTI.

De volgende stap was weer een dialoog: in een interactieve sessie werkten het expertteam en het projectteam aan herkenning en erkenning van de bevindingen. Waar is optimalisatie nodig of wenselijk? Welke optimalisatieslag kan gezamenlijk worden gemaakt en wat moet nader worden onderzocht? Ook bepaalden de partijen in hoeverre er risico’s zijn die gemeld moeten worden vanwege de grote consequenties voor tijd of budget. De uitkomsten van het proces zijn voorgelegd aan de stuurgroep Velsertunnel.

Groeiboek

Om de opgedane kennis voor het gehele COB-netwerk toegankelijk te maken, hebben de project- en expertteamleden hun bevindingen veralgemeniseerd en vastgelegd in het groeiboek Renoveren kun je leren, dat in 2020 is opgegaan in Doordacht renoveren. Zoals de term ‘groeiboek’ al impliceert, kan dit naslagwerk worden aangepast en uitgebreid door volgende praktijkprojecten. Zo wordt elk project een beetje beter. Tijdens het COB-congres op 8 december 2016 is het groeiboek officieel gelanceerd.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Voorzitter
Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel -

Locatie: Velsen-noord, Concordiastraat 84
Jan van Steirteghem, rol: Initiatiefnemer
Ben van der Maat, rol: Geïnterviewd
Hugo Kruk, rol: Geïnterviewd
Marie-José Knape, rol: Geïnterviewd
Armand Ellsworth, rol: Geïnterviewd
Bart Ranke, rol: Lid projectteam

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid expertteam
Individuele deelnemers
Alex Sheerazi, rol: Lid expertteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid expertteam

Motion Consult B.V. -

Locatie: Driebergen, Hoofdstraat 25
Roland Broekhuizen, rol: Schrijver

Redkon Project Management & Consultancy -

Locatie: Hoogerheide, Op den Duyn 35
Rene de Koning, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Saskia Blaas, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ron Hardonk, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Dick van Klaveren, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Martin Bouma, rol: Geïnterviewd
Ron van den Ende, rol: Geïnterviewd
Stephan van der Horst, rol: Geïnterviewd
Wil Feddema, rol: Geïnterviewd
Ilkel Taner, rol: Geïnterviewd
Ilkel Taner, rol: Geïnterviewd

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid expertteam