Expertteam Piet Heintunnel


Ook de Piet Heintunnel is toe aan renovatie. Het groeiboek Renoveren kun je leren, het project KIS Maastunnel en de maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels zijn hiervoor zeer interessant. Het projectteam van de Piet Heintunnel gaat daarom samenwerken met het COB om deze kennis te benutten. Daarnaast wordt ook weer nieuwe kennis en ervaring ingebracht en gedeeld met het netwerk.

De Piet Heintunnel verbindt het centrum van Amsterdam met het Zeeburgereiland. De tunnel werd geopend in 1997 en met zijn lengte van 1,5 kilometer was het destijds de langste autotunnel van Nederland. Anno 2016 is de tunnel toe aan grootschalige renovatie om te voldoen aan de eisen van deze tijd. Drie COB-trajecten relevant zijn voor dat project. Het groeiboek 'Renoveren kun je leren' bevat de lessen van de renovatie van de Velsertunnel, binnen KIS Maastunnel is er gekeken naar het selecteren van een bouwteam op basis van kwaliteit, integraliteit en samenwerking, en het project Energiereductie tunnels heeft maatregelen opgesteld om het energieverbruik van tunnels drastisch te verminderen. Het team van de Piet Heintunnel heeft aangegeven dat zij gebruik wil maken van de ontwikkelde kennis, en ook door middel van participatie aan deze trajecten de kennis en ervaring vanuit de renovatie van de Piet Heintunnel wil inbrengen. In oktober 2016 is de samenwerking van start gegaan.

Expertteam

Mede vanuit de bestaande COB-trajecten is er een breed expertteam samengesteld voor de Piet Heintunnel. Als eerste stap zal dit team samen met het projectteam kijken naar de huidige stand van zaken: de contractuele en samenwerkingscontext, de energie- of duurzaamheidsambities en de technische en veiligheidsvraagstukken. Zo ontstaat er een gedragen beeld van de gezamenlijke ambities voor het expertteam. Er wordt vastgesteld welke informatie boven tafel moet komen om die ambities vorm te kunnen geven en wie daarvoor geïnterviewd/betrokken moet worden.

De tweede stap bestaat uit het houden van interviews. Voor de drie thema's (groeiboek 'Renoveren kun je leren', KIS en energiereductie) zullen de experts gesprekken voeren met teamleden van de Piet Heintunnel. De resultaten worden teruggekoppeld in een gezamenlijke workshop. Daarna kan er een eindrapportage worden opgesteld.

Voor het netwerk

De kennis die tijdens het samenwerkingsproject wordt opgedaan en verzameld, wordt na afloop veralgemeniseerd, zodat het gehele COB-netwerk deze kan benutten. De inhoud van het groeiboek 'Renoveren kun je leren' wordt bijvoorbeeld aangepast en/of uitgebreid, evenals de maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels.

Ook interessant: