Expertteam Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan als hét voorbeeld voor duurzame infrastructuur in Nederland, daar streeft de gemeente Den Haag naar. Om dit te realiseren, worden de criteria voor duurzaamheid bij infrastructurele projecten onder de loep genomen. Een team van experts op het gebied van duurzaamheid, milieu, tunnelveiligheid, civiele techniek en geowetenschappen gaat hier mee aan de slag.

Begin 2014 start de aanbesteding van de Rotterdamsebaan, de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en Den Haag met daarin een geboorde tunnel van bijna twee kilometer lang. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het project, maar er bestaan nog geen eenduidige EMVI-criteria om dit aspect expliciet mee te nemen in een aanbesteding. Samen met de gemeente Den Haag, TU Delft (afdeling Design and Management of Infrastructures), Stichting KIEN en Vernieuwing Bouw heeft het COB daarom een expertteam samengesteld dat de opdrachtgevers van de Rotterdamsebaan op dit punt ondersteunt bij de uitvraag.

In december 2013 is het expertteam met een inspirerende kickoff van start gegaan. Het onderzoek verliep daarna vlot, mede dankzij het enthousiasme, de inzet en de ruime kennis van de experts. Onder leiding van voorzitter Marcel Hertogh (TU Delft) is het team erin geslaagd binnen een half jaar een document op te leveren dat een zeer complete beschrijving biedt van een duurzame tunnel. De aspecten die aan de orde komen, worden steeds toegelicht met concrete voorbeelden, waaruit blijkt dat een duurzame tunnel daadwerkelijk bereikbaar is. De duurzaamheidsaspecten die door het expertteam zijn uitgewerkt, worden meegenomen in de aanbesteding van de Rotterdamsebaan.