Lekkage in tunnels

Het is een bekend gegeven dat alle tunnels in zekere mate lekken, hebben gelekt of nog kunnen gaan lekken. In sommige gevallen is die lekkage dermate groot dat er iets aan gedaan moet worden. Een COB-werkgroep heeft hiertoe een handreiking voor beheerders samengesteld. Daarnaast heeft Leo Leeuw, expert in het dichten van tunnellekkages, zijn praktijkervaringen uit de periode 2009-2017 gepubliceerd in aanvulling op zijn rapport uit 2008.

De handreiking biedt informatie over preventieve maatregelen, bekende faalmechanismen en gevolgen, maatregelen om de situatie veilig te stellen en methoden voor het in kaart brengen van de situatie. Daarnaast wordt ingegaan op beheer en monitoring. De rapportages van Leo Leeuw geven inzicht in de injectietechnieken die vaak worden ingezet om lekkages te verhelpen. Beide publicatie zijn gepresenteerd tijdens een minisymposium op 22 februari 2018.

Tijdens het minisymposium werden de publicaties toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Leo Leeuw gaf een presentatie over de mogelijke oorzaken en verschillende herstelmaatregelen van lekkage in tunnels. Arie Bras, directeur van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, vertelde over de stappen die hij heeft genomen om tot een beheerste situatie te komen bij de lekkage in de Kiltunnel. Op het symposium was ook aandacht voor het tunnelprogramma van het COB-netwerk. Waar de publicaties aandacht besteden aan het repareren en beheersen van tunnellekkages, richt het tunnelprogramma zich op preventie. In de ontwikkellijn ‘Civiel anders (ver)bouwen’ is expliciet aandacht voor constructieve faalmechanismen en voorspellend onderhoud.
>> Inleiding en presentatie tunnelprogramma (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie Leo Leeuw (pdf, 4.3 MB)
>> Presentatie Arie Bras (pdf, 810 KB)

De publicaties zijn in drukvorm uitgereikt aan de deelnemers van het symposium. De rapporten worden niet nagezonden en zijn ook niet te bestellen. Wel zijn ze gratis te downloaden:
>> ‘Lekkage in tunnels II’ op de kennisbank
>> Handreiking ‘Procesmatige aanpak tunnellekkages’ op de kennisbank
>> Download folder (pdf, 635 KB)