Leren van oefeningen en incidenten

Evaluaties van oefeningen en incidenten in tunnels laten steeds dezelfde leerpunten zien. Een werkgroep vanuit het COB-platform Veiligheid heeft deze leerpunten verzameld en daarmee een handreiking gemaakt voor het collectief leren en delen van oefen- en incidentevaluaties in tunnels.

Net als op de ‘gewone’ weg komen er ook in tunnels ongelukken en andere incidenten voor. Om de tunnel veilig te houden, is er daarom een wettelijke verplichting om jaarlijks aan opleiden, trainen en oefenen (OTO) te doen. In de Ravw staat bijvoorbeeld: ‘De tunnelbeheerder draagt ervoor zorg dat met betrekking tot een tunnel ten minste eenmaal in de vier jaar een realistische oefening en in elk tussenliggend jaar een gedeeltelijke of simulatieoefening wordt uitgevoerd.’ Tijdens een bijeenkomst van het platform Veiligheid kwam naar voren dat de invulling van de wettelijke eisen in de praktijk sterk wisselt; er wordt veel geoefend, maar telkens op een andere manier. Ook het evalueren van incidenten gebeurt niet systematisch en ervaringen worden nog te weinig gedeeld, waardoor er niet geleerd wordt.

Vanuit het platform Veiligheid werd een werkgroep gestart om de leerpunten te verzamelen die steeds bij oefeningen en evaluaties terugkomen. Aan de hand hiervan is een publicatie opgesteld om het het collectief leren en delen van oefen- en incidentevaluaties te stimuleren. De publicatie is is primair bedoeld voor alle direct bij het oefen- en evaluatieproces betrokken partijen, zoals tunnelbeheerders, veiligheidsbeambten, hoofden van bedien- en meldcentrales, hulpdiensten en toezichthoudende partijen.

Tijdens een speciale ‘platform+’-bijeenkomst op dinsdag 6 maart 2018 is de handreiking gepresenteerd. De pdf is gratis te downloaden vanaf de kennisbank.
>> Naar ‘Al doende leert men’ op de kennisbank

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen:

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Leander Noordijk, rol: Deelnemer
Peter de Kok, rol: Deelnemer
Stefan Lezwijn, rol: Deelnemer

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer
Brandweer Kennemerland

Brandweer Kennemerland

Locatie: Haarlem, Zijlweg 200
Roland Joustra, rol: Deelnemer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
, rol: Opdrachtgever

Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ronald de Weerd, rol: Deelnemer

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Roel Scholten, rol: Deelnemer

Instituut Fysieke Veiligheid

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Hans Spobeck, rol: Deelnemer
Reinier Boeree, rol: Deelnemer
Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies

Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies

Locatie: Apeldoorn, De Jagershuizen 37
Evert Worm, rol: Deelnemer

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Nils Lundgren, rol: Deelnemer
Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Frenk Swaak, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Utrecht, Papendorpseweg 101
Jan Ursem, rol: Deelnemer

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Albert Houthuijzen, rol: Deelnemer

Schiphol Nederland B.V.

Locatie: Schiphol, Evert van de Beekstraat 202
Hans van Brug, rol: Deelnemer

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Deelnemer

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Jan Verbrugge, rol: Deelnemer