Platform Veiligheid


Het platform Veiligheid bestaat uit een kleine vijftig mensen die op professionele wijze betrokken zijn bij veiligheid van ondergrondse bouwwerken en infrastructuur. De deelnemers komen vier keer per jaar bijeen om vraagstukken te verkennen, uit te diepen en aan te pakken.


De platformbijeenkomsten vinden meestal plaats bij één van de deelnemende organisaties. Per keer zijn er ongeveer twintig tot dertig deelnemers. Tijdens een bijeenkomst wordt er een onderwerp, trend of ontwikkeling geïntroduceerd met een aantal inleidingen en discussies. Vervolgens identificeren de deelnemers eventuele openstaande kennisvragen en wordt er indien nodig een werkgroep gecreëerd om dit nader op te pakken. De werkgroep kan bijvoorbeeld een rapportage opstellen. De resultaten van de werkgroepen worden na afronding weer gepresenteerd en bediscussieerd in een platformbijeenkomst.

De platformbijeenkomsten worden geregeld gecombineerd met een bezoek aan een praktijkproject. (Foto: COB)

Begeleidingsteam

De netwerkbijeenkomsten worden geleid door COB-coördinator Roel Scholten en vormgegeven door een begeleidingsteam bestaande uit Melle Holthuijs (Croonwolter&dros), Marco de Jong (Vialis), Thijs Ruland (RHDHV), Jan Verbrugge (Westerscheldetunnel), Stefan Lezwijn (Arcadis), Nils Lundgren (Movares), Ronald Mante (RWS STV), Reinier Boeree (NIFV) en Jasper Nieuwenhuizen (Arcadis). De ambassadeur van het platform, Evert Worm, is ook aangesloten.

Onderwerpen

Tot op heden zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen en ingepland:

  • Platformbijeenkomst dinsdag 27 juni 2017
    Op dinsdag 27 juni kwamen de leden van het platform Veiligheid weer bijeen. Evert Worm gaf een presentatie over de geschiedenis van tunnelveiligheid aan de hand van het rapport Tunnelveiligheid verklaard. Het onderwerp functionele inspectie en testen werd belicht door Jaap van Wissen van RWS-CIV. Peter Kole, de nieuwe veiligheidsbeambte wegtunnels van Rijkswaterstaat, gaf zijn visie op tunnels en tunnelveiligheid in de toekomst. Daarbij werd de deelnemers gevraagd om mee te praten over onder andere publieksvoorlichting over tunnels. Er werd ruimschoots gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te gaan.

(Foto's: COB)

  • Kennisoverdracht naar de nieuwe generatie (4-4-2017)
    De bijeenkomst van 4 april 2017 stond in het teken van kennisoverdracht naar de nieuwe generatie tunnelexperts. Platformleden hadden hun juniorcollega’s die werken met tunnels en tunnelveiligheid aangemeld. De bijeenkomst vond plaats bij het informatiecentrum van Spoorzone Delft aan het Crommelinplein 1 in Delft. 

    Op het programma stonden een lezing over de geschiedenis van de tunnelveiligheid door Evert Worm, een aantal speeddaterondes om het netwerk van de junioren een boost te geven en een bezoek aan Spoorzone Delft. De bijeenkomst bracht de aanwezige junioren dichter bij elkaar en kan wellicht een vervolg krijgen. De aanwezigen is gevraagd om onderwerpen aan te dragen voor nieuwe bijeenkomsten met junioren.

(Foto's: COB)

(Foto's: Simone Abel, COB)


Bijeenkomst op 17 mei 2016. (Foto's: COB)

De meeste presentaties, verslagen en andere documenten van de platformbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk via de afgeschermde website voor de leden van het Platform Veiligheid (zie kader rechts).
>> Bekijk enkele openbare verslagen en downloads

Projecten

Vanuit het platform zijn er diverse projecten geïnitieerd:

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Henk-Jan Schuurman, rol: Lid
Jan Houwers, rol: Lid

ARCADIS Nederland BV

Charlotte Boschloo, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Deelnemer
Herman Rouwenhorst, rol: Deelnemer
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Deelnemer
Koen Gideonse, rol: Deelnemer
Roeland Brouwer, rol: Deelnemer
Rolf van Rijn, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid

BAM Infra

Michel Langhout, rol: Lid
Rob Kisjes, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ron Beij, rol: Lid

COB

Leen van Gelder, rol: Coordinator
Simone Abel, rol: Secretaris

Covalent

Frank de Vries, rol: Deelnemer
Freddie Wolff, rol: Deelnemer
Machiel Mastenbroek, rol: Deelnemer
Ronald Gram, rol: Lid
Siert Saes, rol: Deelnemer

Croonwolter&dros

Edwin Luijt, rol: Lid
Melle Holthuis, rol: Lid
Remmy Uffen, rol: Deelnemer
Ronald de Weerd, rol: Deelnemer

ENGIE Nederland N.V.

Co Koren, rol: Lid
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Jim Halsey, rol: Deelnemer
Margrita Noordmans, rol: Deelnemer

Feresor bv

Ed van de Griend, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Ed Bik, rol: Lid
Rein de Haas, rol: Lid

Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Hans Bronsveld, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Diederik van Zanten, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau

Jaap Nederlof, rol: Lid

Imagine Solutions BV

Wim Baars, rol: Deelnemer

Kimpro BV

Jasper Kimstra, rol: Lid

Ministerie van IenM DG/RWS

Michiel Dubbeldeman, rol: Deelnemer
Peter Kole, rol: Deelnemer

Movares

Gea Kolk, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Deelnemer
Jacco Kroese, rol: Lid
Jan Faber, rol: Deelnemer
Jan Jonker, rol: Lid
Nils Lundgren, rol: Lid
Rudolf van Aken, rol: Deelnemer

NedMobiel

Corné van Iersel, rol: Deelnemer

Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Hans Godding, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat

Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid
Jaap van Wissen, rol: Lid
Martin de Lange, rol: Lid
William van Rijswijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Johan Bosch, rol: Lid
Rob Souw, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Arnold Roozenbeek, rol: Lid
Gerben Tornij, rol: Lid
Rob Houben, rol: Lid
Thijs Ruland, rol: Lid

Siemens Nederland NV

Peter van Duijvenbode, rol: Deelnemer
Renard Kox, rol: Lid
Stef de Jong, rol: Deelnemer
Waldeck Podgorski, rol: Lid

Soltegro

André Stehouwer, rol: Lid
Bas van Duijnhoven, rol: Deelnemer
Leen van Gelder, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid

Strypes Nederland

Ranish Baboeram Panday, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Erik Schermer, rol: Deelnemer

Vialis BV Houten

Diego Meester, rol: Deelnemer
Erik Vinke, rol: Lid
Gert-Jan Braas, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Deelnemer
Laurens Huisman, rol: Deelnemer
Leo Speksnijder, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Deelnemer
Michiel Berkheij, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. Tolplein

Christian Braat, rol: Deelnemer
Jan Verbrugge, rol: Lid
Patrick Dankaart, rol: Lid

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Aryan Snel, rol: Lid

Zelfstandig ondernemers

Evert Worm, rol: Lid

Ook interessant:


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator a.i. Leen van Gelder via leen.vangelder@cob.nl / 085 4862 410.

Pagina voor platformleden

Voor het delen van informatie binnen het Platform Veiligheid is een aparte, afgeschermde webpagina ingericht. Platformleden kunnen toegang aanvragen bij het secretariaat.
>> Naar webpagina Platform Veiligheid

Vragen over tunnelveiligheid?Het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) is opgericht naar aanleiding van de de wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Hiermee ontstond behoefte aan een loket voor generieke, bestaande kennis over tunnelveiligheid; een plek waar professionals in de sector terecht kunnen met vragen. Het KPT maakt bij de beantwoording gebruik van een expertpool en werkt samen met andere gespecialiseerde kennisinstellingen en organisaties.
>> Download de presentatie van platformbijeenkomst 18 maart 2014 (pdf)