Trillingsproblematiek

Prorail wil het spoor intensiever gaan gebruiken, met name voor goederenvervoer. Vanuit de overheid ligt een verzoek om te onderzoeken wat dit betekent voor geluids- en trillingsoverlast. In juni 2011 moest een advies hierover naar minister, dat werd verzorgd door dit project.

Als er sprake is van trillingshinder bij ondergrondse spoorinfra dan zijn de toepasbare technieken voor het verminderen van trillingen en laagfrequent geluid beperkt (dit geldt trouwens ook voor de bovengrondse spoorinfra). Als het moderne spoorconcept van ballastbed met betonnen dwarsliggers teveel trillingen veroorzaakt dan is nog een verbetering te krijgen door het aanbrengen van trillingsdempende ballastmatten. Dit beperkt het trillingsniveau, maar voor de trillingen beneden de 20 Hertz zijn geen toepasbare technische maatregelen. Een concept met een afgeveerde spoorconstructie is niet toegelaten vanwege de onmogelijkheid het veerpakket gedurende de levensduur van het spoor te vervangen. Doel van dit project is om te komen tot een kosteneffectief spoorconcept met een lager niveau van trillingsemissie.

Workshop Trillingen, 3 november 2011

Deze workshop was een vervolg op de bijeenkomst van 25 maart 2011, waarbij wij met elkaar over ontwikkelingen hebben gesproken die er toe moeten leiden dat de problemen, zoals die nu in de praktijk ervaren worden, opgelost of in ieder geval beperkt worden. Tijdens de workshop hebben de leden van de werkgroep die hebben bijgedragen aan het conceptrapport van de commissie Laagfrequente Trillingen bij goederenvervoer (T130), de inhoud van het rapport toegelicht. Zij zijn met name ingaan op de ontwikkelde voorstellen voor onderzoek en de prioritering hiervan.