Op 3 november – voorafgaand aan het Technologiesymposium – vond de workshop ‘Trillingen bij goederenvervoer over het spoor’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd gediscussieerd over mogelijke maatregelen om trillingen te beperken.

De workshop is een vervolg op de bijeenkomst van 25 maart 2011, waarbij het COB met het netwerk over ontwikkelingen sprak die problemen m.b.t. trillingen en laagfrequent geluid oplossen of in ieder geval beperken. Na de startbijeenkomst heeft een werkgroep (commissie T130) een conceptrapport opgesteld. De inhoud van dit rapport werd tijdens de workshop op 3 november nader toegelicht en bediscussieerd.

Toelichting

Het project T130 ‘Trillingen bij goederenvervoer over het spoor’ is een COB-project op initiatief van ProRail. De laatste jaren wordt ProRail bij ontwikkeling van het spooruitbreidingsproject geconfronteerd met de vraag om bij situaties met hinder met trillingsbeperkende maatregelen te komen.

Naar aanleiding van de workshop op 25 maart heeft de werkgroep T130 onder leiding van het COB gewerkt aan een plan voor de ontwikkeling van technieken en gereedschappen waarmee ProRail binnen haar projecten aan de gang kan om trillingsproblemen in overleg met betrokkenen sneller en beter tot een oplossing te brengen. Onderdeel van deze planvorming is ook een nader onderzoek naar hinderbeleving.

Opzet van de workshop

In het eerste deel van de ochtend presenteerde de commissie de resultaten van het gezamenlijke onderzoek. Op basis van aanwezige en ontbrekende kennis heeft de werkgroep voorstellen ontwikkeld om witte vlekken in te vullen. Het resultaat van deze planvorming wordt in kort bestek toegelicht.

In het tweede deel van de ochtend kregen de deelnemers de gelegenheid in dialoog te gaan met de presentatoren van de werkgroep. Hierbij konden zij hun mening kenbaar maken en op papier zetten. De deelnemers werden ook gevraagd een prioritering in oplossingen aan te geven, met daarbij eventuele vragen en opmerkingen.

In het derde deel van de workshop werden de prioritering en opmerkingen in een plenaire discussie doorgenomen. Het verslag hiervan (zie hiernaast) is een bijlage bij het definitieve onderzoeksrapport dat u op onze kennisbank vindt.