Tunnelprogramma

Ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, big data, de veranderende overheid, de mondige burger, de energietransitie en klimaatadaptatie zijn de belangrijkste ontwikkelingen die op ons af komen. De verkenning van het COB in 2016 heeft geresulteerd in een visie op de tunnel van de toekomst. Deze langetermijnvisie op tunnels is vertaald naar een praktisch programma voor de komende vijf jaar met een doorkijkje naar 2050.

Na een intensief traject met experts binnen en buiten het COB-netwerk, werd in december 2016 de langetermijnvisie op tunnels in Nederland gepresenteerd. Het doel: een referentiekader bieden voor toekomstige onderzoeksen praktijkprojecten om tunnelrenovaties en de bouw van nieuwe tunnels proactief, slimmer en beter op te pakken. In 2017 is – net zo intensief – verder gewerkt aan de praktische vertaling: hoe maken we de visie werkelijkheid? Het resultaat is tunnelprogramma met drie doelen en vier ontwikkellijnen voor de komende 5 jaar van 7,9 miljoen euro en een rendement van 9,5 miljoen euro voor de BV Nederland.

Met de praktijk

De COB-projecten zijn veelal gekoppeld aan tunnelprojecten in de praktijk. Op het COB-congres 2017 kwamen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan het woord die hun medewerking al hebben toegezegd:

(Foto's: Vincent Basler)

Ook interessant:

Meer informatie

Download tunnelprogramma

Het complete tunnelprogramma staat beschreven in onderstaand document.
>> Tunnelprogramma (pdf, 2MB)

U kunt ook de managementsamenvatting in de vorm van een praatplaat (zie hiernaast) op A3-formaat downloaden:
>> Praatplaat (pdf, 270 KB)
>> Praatplaat (jpg, 1.5MB)

Introductie

Op het COB-congres 2017 werd het tunnelprogramma kort toegelicht in een video:

De langetermijnvisie

Op basis van een verkenning is in december 2016 een langetermijnvisie op tunnels geformuleerd.
>> Lees meer


>> De langetermijnvisie (pdf, 3.8MB)
>> Blader online door het document