Stuurgroep Civiel

De stuurgroep Civiel borgt de samenhang en de kwaliteit van de onderzoeken naar constructieve faalmechanismen en de renovatieopgave. Daarnaast zorgt de stuurgroep voor verbinding met wetenschappelijke programma’s.

Vanuit renovatieprojecten komen civiele vraagstukken naar voren die niet alleen van grote betekenis zijn voor de scopebepaling en aanpak van die specifieke tunnel. Ook nieuwe renovatieprojecten zullen met (dezelfde) vraagstukken te maken krijgen. De stuurgroep vormt de toegangspoort voor deze onderzoeksvragen.

Daarnaast zorgt de stuurgroep voor verbinding met wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld via Future proof tunnels, een programma dat is gekoppeld aan het TKI Deltatechnologie. De stuurgroep is tevens een brug tussen de resultaten in deze en de andere ontwikkellijnen. Er wordt hierbij gezocht naar combinaties van bestaande en nieuwe inzichten vanuit dit project en de andere projecten in toegankelijke, samenhangende modellen die bruikbaar zijn voor meer inzicht in de daadwerkelijke levensduur van tunnels.

Er wordt door de stuurgroep ook meegewerkt aan de structural health analyses (SHA’s) die inzicht geven in de daadwerkelijke levensduur van een tunnel.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Uitvoeren SHA bij de Drechttunnel (stap 3 en 4). Na oplevering van de 1.0 versie van de monitoringsstrategie zal de strategie specifiek gemaakt worden voor de Drechttunnel. Deze moet vervolgens op de markt worden gezet door Rijkswaterstaat.

Q2 2023
2,3,4

De mock-up van de voegen Heinenoordtunnel wordt door COB-commissies Voegen en Deformatie begeleid. Het proces wordt vastgelegd door het COB, mogelijk door een
PDEng. Tevens zal de uitvoering van de renovatie worden gevolgd door expertteam Civiel-TTI (met resultaten in het groeiboek Renoveren). Mogelijk dient het project ook als casus voor opstellen oogstkaart.

Q4 2022
5,6,7

De monitoringsstrategie voor zinktunnels met voeg-en deformatieproblemen zal bij de Willemsspoortunnel worden geïmplementeerd. De maatregelencatalogus energiereductie wordt verbreed met spoortunnels. Hopelijk kan stap 3 en 4 van de SHA alsnog worden uitgevoerd. Na oplevering van de 1.0 versie van de monitoringsstrategie zal de strategie specifiek gemaakt worden voor de Willemsspoortunnel. Deze moet vervolgens op de markt worden gezet door ProRail.

Q2 2023
8

Uitvoeren SHA-stappen 3 en 4 bij de Rupeltunnel.

Gereed
9

Uitwerken aanvraag Future proof tunnels, fase 1 op basis van overkoepelend tunnelprogramma t.b.v. invulling TKI-financiering.

Gereed
10

NIEUW: Evaluatie SHA-aanpak en maken nieuwe opzet.

Q4 2023
11

NIEUW: Eindrapportage aanpak voegen Heinenoordtunnel.

Q4 2023
12

NIEUW: Opleveren ‘Ken je tunnel’, starten SHA en uitvoeren duurzaamheidscheck bij Hemspoortunnel.

Q4 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Conference paper Future proof tunnels voor WTC-congres 2022 geselecteerd voor presentatie tijdens WTC2022 te Kopenhagen.

9

Coördinatie SHA-trajecten bij Rupeltunnel, Drechttunnel, Heinenoordtunnel, Willemsspoortunnel en Maasboulevardtunnel Maastricht.

1 en 5-8

Uitwerken observaties Rupeltunnel in het kader van de SHA.

8

Afstemming structuur stuurgroep/begeleidingsgroep/RvA/RvT met Jenne van de Velde en TKI.

9

Werkwijzer monitoring zinktunnels opstellen.

1-8

Integratie wetenschappelijk onderzoek in het tunnelprogramma.

9

Selectie van de als eerste op te starten PhD-projecten, rekeninghoudend met de beschikbare TKI-financiering voor 2022. Aanvraag Future proof tunnels, fase 1 uitgewerkt met Evers+Manders.

1-9

Eerste PDEng is bezig (Mark van de Heijden). Aanvraag voor een apart PDEng-programma Tunnels bij TU Delft (PDEng Subsurface engineering and construction) met beoogde start maart 2022 is goedgekeurd. Er zijn gesprekken met diverse kandidaten.

1-9

Contract COB-TUD voor invulling PhD en PDEng vanuit TKI-project is gereed ter ondertekening.

1-9

SHA Rupeltunnel eerste fase gedeeld met MOW Vlaanderen, vervolggesprek met nieuw aangestelde manager tunnelrenovaties Vlaanderen.

8

Inzetproject voor TKI-subsidie voor Future proof tunnels opgesteld en (succesvol) ingediend.

9

Technische specificatie voor monitoring Noordtunnel en Willemsspoortunnel opgesteld, gestart met opstellen formele uitvraag door ProRail.

5

SHA Drechttunnel eerste fase afgerond, overzicht van te onderzoeken aspecten aangeboden aan Rijkswaterstaat.

1

Vacatureteksten PhD’ers voor monitoring, deformatie en degradatie van afgezonken tunnels (deelproject 1, 2 en 5) opgesteld.

9

Volgen onderzoek naar de juiste aanpak van de renovatie van de zink- en sluitvoegen van de Heinenoordtunnel in opdracht van Rijkswaterstaat/Savera. Dit onderzoek bestaat uit het volgen van het proces, dit documenteren en de geleerde lessen noteren. Dit proces wordt gevolgd in de commissie Voegen. Eind 2022 wordt een  tussenrapportage opgeleverd. Concept-eindrapport volgt half 2023.

2

Deelname Europese workshop Monitoring and data collection of immersed tunnels in Kopenhagen (6 september 2022).

9

Stand van zaken eind 2022

  • Deliverables 1 en 5: Uitvraag monitoring Willemsspoor- en Drechttunnel zijn voorbereid op basis van Werkwijzer monitoring. Het COB heeft een technisch PvE geschreven. Uitvraag wordt verder buiten COB door ProRail uitgevoerd, mede namens Rijkswaterstaat.
  • Deliverable 2: Tussenrapportage aanpak voegen Heinenoord gereed.
  • Deliverable 3: Ervaringen Heinenoordtunnel zijn door expertteam Civiel-TTI meegenomen in het project Evolutiepad naar uniformiteit. Het expertteam is in dit project opgegaan.
  • Deliverable 4: Toepassen van oogstkaart bij Heinenoordtunnel is niet gelukt.
  • Deliverable 6: Maatregelencatalogus energiereductie is aangevuld voor spoortunnels.
  • Deliverable 8: O.a. naar aanleiding van rapport COB (op aanvraag beschikbaar) zal de renovatie van de Rupeltunnel starten. Het COB is gevraagd te helpen bij de kick-off van het nieuwe projectteam in december 2022.
  • Deliverable 9: Inzetproject voor TKI-subsidie voor Future proof tunnels is goedgekeurd, vacatures staan gereed voor uitvraag. Procedure om vacatures online te zetten is bij TU Delft vertraagd.
  • Algemeen: De procedure voor SHA’s loopt niet zoals bedacht. In 2023 wordt de aanpak geëvalueerd en een andere vastgesteld. Het COB als ‘hulpconstructie’ voor het bepalen van de civieltechnische scope van een renovatie staat niet ter discussie, maar de effectiviteit van SHA’s wel.

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Lid kernteam
Jan Kloosterman, rol: Secretaris

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid kernteam

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid kernteam

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Rolf Dollevoet, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid kernteam
Gioffry Maduro, rol: Lid kernteam

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan 126
Michel Boutz, rol: Lid kernteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid kernteam