Stuurgroep Civiel

De stuurgroep Civiel borgt de samenhang en de kwaliteit van de onderzoeken naar constructieve faalmechanismen en de renovatieopgave. Daarnaast zorgt de stuurgroep voor verbinding met wetenschappelijke programma’s.

Vanuit renovatieprojecten komen civiele vraagstukken naar voren die niet alleen van grote betekenis zijn voor de scopebepaling en aanpak van die specifieke tunnel. Ook nieuwe renovatieprojecten zullen met (dezelfde) vraagstukken te maken krijgen. De stuurgroep vormt de toegangspoort voor deze onderzoeksvragen.

Daarnaast zorgt de stuurgroep voor verbinding met wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld via Future proof tunnels, een programma dat is gekoppeld aan het TKI Deltatechnologie. De stuurgroep is tevens een brug tussen de resultaten in deze en de andere ontwikkellijnen. Er wordt hierbij gezocht naar combinaties van bestaande en nieuwe inzichten vanuit dit project en de andere projecten in toegankelijke, samenhangende modellen die bruikbaar zijn voor meer inzicht in de daadwerkelijke levensduur van tunnels.

Er wordt door de stuurgroep ook meegewerkt aan de structural health analyses (SHA’s) die inzicht geven in de daadwerkelijke levensduur van een tunnel.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Uitvoeren SHA bij de Drechtttunnel (stap 3 en 4). Na oplevering van de 1.0 versie van de monitoringsstrategie zal de strategie specifiek gemaakt worden voor de Drechttunnel. Deze moet vervolgens op de markt worden gezet door Rijkswaterstaat.

Q4 2022
2,3,4

De mock-up van de voegen Heinenoordtunnel wordt door COB-commissies Voegen en Deformatie begeleid. Het proces wordt vastgelegd door het COB, mogelijk door een
PDEng. Tevens zal de uitvoering van de renovatie worden gevolgd door expertteam Civiel-TTI (met resultaten in het groeiboek Renoveren). Mogelijk dient het project ook als
casus voor opstellen oogstkaart.

Q4 2022
5,6,7

De monitoringsstrategie voor zinktunnels met voeg-en deformatieproblemen zal bij de Willemsspoortunnel worden geïmplementeerd. De maatregelencatalogus energiereductie wordt verbreed met spoortunnels. Hopelijk kan stap 3 en 4 van de SHA alsnog worden uitgevoerd.
Na oplevering van de 1.0 versie van de monitoringsstrategie zal de strategie specifiek gemaakt worden voor de Willemsspoortunnel. Deze moet vervolgens op de markt worden gezet door ProRail.

Q4 2022
8

Uitvoeren SHA-stappen 3 en 4 bij de Rupeltunnel.

Q4 2022
9

Uitwerken aanvraag Future proof tunnels, fase 1 op basis van overkoepelend tunnelprogramma t.b.v. invulling TKI-financiering.

Q2 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Conference paper Future proof tunnels voor WTC-congres 2022 geselecteerd voor presentatie tijdens WTC2022 te Kopenhagen.

9

Coördinatie SHA-trajecten bij Rupeltunnel, Drechttunnel, Heinenoordtunnel, Willemsspoortunnel en Maasboulevardtunnel Maastricht.

1 en 5-8

Uitwerken observaties Rupeltunnel in het kader van de SHA.

8

Afstemming structuur stuurgroep/begeleidingsgroep/RvA/RvT met Jenne van de Velde en TKI.

9

Werkwijzer monitoring opstellen (zie eigen rapportage).

1-8

Integratie wetenschappelijk onderzoek in het tunnelprogramma.

9

Selectie van de als eerste op te starten PhD-projecten, rekeninghoudend met de beschikbare TKI-financiering voor 2022. Aanvraag Future proof tunnels, fase 1 uitgewerkt met Evers+Manders.

1-9

Eerste PDEng is bezig (Mark van de Heijden). Aanvraag voor een apart PDEng-programma Tunnels bij TU Delft (PDEng Subsurface engineering and construction) met beoogde start maart 2022 is goedgekeurd. Er zijn gesprekken met diverse kandidaten.

1-9

Contract COB-TUD voor invulling PhD en PDEng vanuit TKI-project is gereed ter ondertekening.

1-9

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Brenda Berkhout, rol: Lid kernteam
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid kernteam

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Lid kernteam

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid kernteam

Maasstad Ingenieurs B.V.

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid kernteam

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Rolf Dollevoet, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Remco Verschoor, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid kernteam

SGS INTRON B.V.

Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan 126
Michel Boutz, rol: Lid kernteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid kernteam