Stuurgroep

De stuurgroep borgt de samenhang en de kwaliteit van de onderzoeken naar constructieve faalmechanismen. Daarnaast zorgt de stuurgroep voor verbinding met wetenschappelijke programma’s.

Vanuit renovatieprojecten komen civiele vraagstukken naar voren die niet alleen van grote betekenis zijn voor de scopebepaling en aanpak van die specifieke tunnel. Ook nieuwe renovatieprojecten zullen met (dezelfde) vraagstukken te maken krijgen. De stuurgroep Constructief falen vormt de toegangspoort voor deze onderzoeksvragen.

Daarnaast zorgt de stuurgroep voor verbinding met wetenschappelijke programma’s, zoals het nationale onderzoeksprogramma dat op dit moment voor ligt bij NWO, onder leiding van Wout Broere van de TU Delft, CiTG. Op Europees niveau participeren het COB, het KPT en de TU Delft in een vergelijkbaar programma onder leiding van professor Goetz uit Duitsland. Daarnaast is het COB via het KPT en het platform Niet-rijkstunnels verbonden aan het ‘Pact van Houten’ voor de beton-afspatproblematiek.

De stuurgroep zal tevens een brug zijn tussen de resultaten in deze en de andere ontwikkellijnen. Er wordt hierbij gezocht naar combinaties van bestaande en nieuwe inzichten vanuit dit project en de andere projecten in toegankelijke, samenhangende modellen die bruikbaar zijn voor meer inzicht in de daadwerkelijke levensduur van tunnels.

Er wordt door de stuurgroep ook meegewerkt aan de structural health analyses (SHA’s) die inzicht geven in de daadwerkelijke levensduur van een tunnel.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Brenda Berkhout, rol: Lid Kernteam
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Lid Kernteam

DIMCO bv

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid Kernteam

Dura Vermeer Infra landelijke projecten

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Lid Kernteam

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid Kernteam

K_Dekker bouw & infra Aannemingsbedrijf

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Lid Kernteam

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Rolf Dollevoet, rol: Lid Kernteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid Kernteam

TEC Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid Kernteam

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Willy Peelen, rol: Lid Kernteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Erik Schlangen, rol: Lid Kernteam
Wout Broere, rol: Voorzitter