Stuurgroep

De stuurgroep borgt de samenhang en de kwaliteit van de onderzoeken naar constructieve faalmechanismen. Daarnaast werkt de stuurgroep aan een structural health report en structural health monitoring als instrumenten voor voorspelbaar onderhoud.

Vanuit lopende renovatieprojecten (Kiltunnel, Heinenoordtunnel, Maastunnel, Piet Heintunnel) komen civiele vraagstukken naar voren die niet alleen van grote betekenis zijn voor de scopebepaling en aanpak van die specifieke tunnel. Ook nieuwe renovatieprojecten zullen met (dezelfde) vraagstukken te maken krijgen. De stuurgroep Constructief falen vormt de toegangspoort voor deze (civiele) onderzoeksvragen.

Daarnaast zorgt de stuurgroep voor verbinding met wetenschappelijke programma’s, zoals het nationale onderzoeksprogramma dat op dit moment voor ligt bij NWO, onder leiding van Wout Broere van de TU Delft, CiTG. Op Europees niveau participeren het COB, het KPT en de TU Delft in een vergelijkbaar programma onder leiding van professor Goetz uit Duitsland. Daarnaast is het COB via het KPT en het platform Niet-rijkstunnels verbonden aan het ‘Pact van Houten’ voor de beton-afspatproblematiek.

De stuurgroep zal tevens een brug zijn tussen de resultaten in deze en de andere ontwikkellijnen. Er wordt hierbij gezocht naar combinaties van bestaande en nieuwe inzichten vanuit dit project en de andere projecten in toegankelijke, samenhangende modellen die bruikbaar zijn voor meer inzicht in de daadwerkelijke levensduur van tunnels.

Er wordt door de stuurgroep ook gewerkt aan een structural health report dat inzicht geeft in de daadwerkelijke levensduur van een tunnel. We kennen nu te weinig gewogen en onderbouwde beheersmaatregelen voor de problemen die optreden. Als een tunnel aan zetting onderhevig is, lossen we dat binnen de tunnel op, aan de buitenkant of door grondverbeteringstechnieken onder de tunnel? Als zinkvoegen lekken en dit veroorzaakt wordt door corrosie aan de Omega-profielen, welk materiaal moet dan worden gebruikt om dit proces te stoppen? Als we een proef doen om de kwaliteit en restlevensduur van trekpalen vast te stellen, wie durft dan iets te zeggen over de interpretatie van die proef voor die specifieke tunnel of andere toeritten? Als we een tunnel renoveren, welke monitoringssystemen moeten we integreren zodat in de komende vijftig jaar de integrale gezondheid van de tunnel permanent in beeld blijft? Het doel is bij de oplevering van een nieuwbouwtunnel en een gerenoveerde tunnel een structural health report te kunnen opleveren, inclusief een uitgewerkt plan van aanpak voor de structural health monitoring.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

DIMCO bv

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid Kernteam

K_Dekker bouw & infra Aannemingsbedrijf

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Lid Kernteam

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Rolf Dollevoet, rol: Lid Kernteam

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid Kernteam

TEC Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Brenda Berkhout, rol: Lid Kernteam
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Hans de Wit, rol: Lid Kernteam

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Willy Peelen, rol: Lid Kernteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Erik Schlangen, rol: Lid Kernteam
Wout Broere, rol: Voorzitter