Om een tunnel veilig te kunnen gebruiken, is zowel een goede constructie als een doeltreffende inrichting nodig. Tijdens de bouw of renovatie is het dan ook van belang dat de civiele techniek en installatietechniek op elkaar worden afgestemd. Er is een COB-expertteam samengesteld dat zich specifiek hierop richt. Het team zal onder meer kennis en ervaring inbrengen bij de structural health analyses (SHA’s).

In het eerdere COB-project Risico’s in kaart is onder meer vastgesteld dat daar waar de tunnelconstructie en tunneltechnische installaties elkaar raken, vaak risico’s ontstaan. Deze raakvlakken zijn in een checklist per (sub)systeem en component in kaart gebracht, met daarbij aandachtspunten voor het op elkaar afstemmen van de twee aspecten. Om de toepassing van deze checklist en het achterliggende gedachtegoed te stimuleren, is een expertteam samengesteld uit COB-netwerkleden die ruime praktijkervaring hebben op het snijvlak van civiele techniek en tunnelinstallaties.

Het expertteam sluit onder meer aan bij de Structural health analyses (SHA’s) die worden uitgevoerd. Hier zullen de experts hun kennis en ervaring inbrengen om de tunnelbeheerder inzicht te geven in mogelijke risico’s. Daarnaast kan het expertteam ook onderzoeksprojecten initiëren en nieuwe kennis of instrumenten ontwikkelen. Ook zal het expertteam het groeiboek Doordacht renoveren updaten, aan de hand van hun ervaringen. De leden van dit expertteam doen tevens mee aan diverse projecten binnen de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnelprogramma.

Indruk van de checklist Raakvlakken civiel-TTI. (Beeld: COB)

Update uit workshops

Vanuit de workshops Lessons Learned, Technische levensduur en Circulair zijn onder meer deze ideeën naar voren gekomen:

Evalueren kun je leren

 • Op concreet niveau evaluaties uitvoeren en verwerken in nieuwe uitvragen zoals bijvoorbeeld PTZ.
 • COB kan hierin faciliteren!

Levensduur, impact van herstel/renovatie verminderen

 • Organisatorische keuzes maken, techniek is altijd lastig, levensduur, service, zorg dat tunnelsysteem kan omgaan met alle apparatuur. Uitwisselbaarheid, etc..
 • Fysieke en logische raakvlakken standaardiseren.
 • Daarnaast investeren in haalbare aspecteisen, levensduureisen en overige kwaliteitseisen.
 • Hartbeat vervanging installaties afstemmen op elkaar.

Circulair

 • Nadenken over hergebruik.
 • Incentive voor aannemer.
 • Restafval hergebruiken van bijvoorbeeld Heinenoord in PTZ.
 • Inventariseren van projecten; wat is er weggegooid en wat had gerecycled kunnen worden.
 • Standaardisatie op fysieke en logische raakvlakken maakt uitwisselbaarheid, en daarmee herbruikbaarheid, groter.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Wout van Oostrum, rol: Lid

Dynniq B.V.

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Nelson Perez Medina, rol: Lid

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breukelen, De Corridor 14T
Edwin Schippers, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Dennis Holsteijn, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Projectleider
Rob Riemens, rol: Secretaris

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid
Projectbureau Ranke

Projectbureau Ranke

Locatie: Bussum, Burgemeester 's Jacoblaan 36
Bart Ranke, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Frederik Wagenaar, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid