Het resultaat van inspecties en voorbereidend onderzoek ten behoeve van de uitvraag aan de markt blijkt niet altijd voldoende om verrassingen bij een tunnelrenovatie te voorkomen. Na de gunning voert de aannemer(combinatie) meestal nog eigen onderzoek uit, waarna er (als er civiele zaken blijken tegen te vallen)  alsnog een discussie moet plaatsvinden over scope-uitbreiding of planningswijziging. Het COB-netwerk werkt daarom aan een risicochecklist.

Met dit project wil het COB-netwerk met behulp van minimaal twintig interviews inventariseren welke ervaringen zijn opgedaan (en worden opgedaan) bij (lopende/afgeronde/voorbereide) renovatieprojecten. Ook de lessen vanuit het nieuwe inspectieprogramma van Rijkswaterstaat worden verzameld. Het doel is een risicochecklist voor tunnelrenovatie, -beheer en -onderhoud op te stellen. Deze checklist moet een hulpmiddel worden voor programmering (lange termijn), scopebepaling van renovaties en de planning van regulier groot- en klein onderhoud.

In de risicochecklist (binnen Rijkswaterstaat ‘Wiki’ genoemd) zijn minimaal opgenomen:

  1. De meest voorkomende risico’s op falen
  2. De bijbehorende faalmechanismen
  3. De bijbehorende inspectietechnieken met daarin een onderscheid tussen effectiviteit, mate van invloed op de beschikbaarheid, mate van voorspelbaarheid, mate van aantasting integriteit tunnel.

Naar verwachting zijn er risico’s waarvan we de faalmechanismen niet kennen en waarvoor ook nog geen inspectietechnieken zijn. Deze witte vlekken  worden doorgespeeld naar het andere COB-project Constructief falen.

Alle output zal onder andere worden vastgelegd in het digitale groeiboek Renoveren kun je leren. Daarnaast kan de output van dit traject gebruikt worden om de Wiki binnen Rijkswaterstaat te vullen en (deels) geschikt te maken voor openbaar gebruik.

Nieuwe renovatieprojecten worden proactief door het COB benaderd om gebruik te maken van het groeiboek en input te leveren door middel van interviews.

Deelnemers

Aannemingsbedrijf K. Dekker BV

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Voorzitter

Arcadis Nederland BV

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jolien van Stokkem, rol: Lid Expertteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator

Infram B.V.

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid Expertteam

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Barendrecht, Deventerseweg 5
Jan Holsteijn, rol: Lid Expertteam

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Christian Rademaker, rol: Lid Expertteam

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid Expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Lid Expertteam

Strukton Immersion Projects B.V.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Jan Postmus, rol: Lid Expertteam

TEC Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Predrag Jovanovic, rol: Lid Expertteam

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Secretaris
Willy Peelen, rol: Secretaris