Het resultaat van inspecties en voorbereidend onderzoek blijkt niet altijd voldoende om verrassingen bij een tunnelrenovatie te voorkomen. Na de gunning voert de aannemer(combinatie) meestal nog eigen onderzoek uit, waarna er vaak alsnog een discussie moet plaatsvinden over scope-uitbreiding of planningswijziging. Het COB-netwerk heeft daarom een risicochecklist ontwikkeld en belangrijke raakvlakken tussen civiel en TTI op een rij gezet.

In dit project heeft het COB-netwerk met behulp van interviews geïnventariseerd welke ervaringen zijn opgedaan (en worden opgedaan) bij (lopende/afgeronde/voorbereide) renovatieprojecten. Ook de lessen vanuit het nieuwe inspectieprogramma van Rijkswaterstaat zijn verzameld. Op basis van alle bevindingen is een risicochecklist voor tunnelrenovatie, -beheer en -onderhoud opgesteld. Er staan vaak risico’s daar waar tunneltechnische installaties en de tunnelconstructie elkaar raken. Daarom zijn ook deze raakvlakken per (sub)systeem en component in kaart gebracht, met daarbij aandachtspunten voor het op elkaar afstemmen van de twee aspecten.

Er bestaan risico’s waarvan de faalmechanismen nog onbekend zijn en waarvoor ook nog geen inspectietechnieken zijn. Deze witte vlekken  worden doorgespeeld naar het COB-project Constructief falen.

Risicochecklist

De risicochecklist is een hulpmiddel voor programmering van beheer en onderhoud (lange termijn), scopebepaling van renovaties en de planning van regulier groot en klein onderhoud. De lijst gaat uit van schadebeelden die zichtbaar kunnen zijn in de tunnel.

Raakvlakkenoverzicht

Om een tunnel veilig te kunnen gebruiken, is zowel een goede constructie als een doeltreffende inrichting nodig. Tijdens de bouw of renovatie is het dan ook van belang dat de civiele techniek en installatietechniek op elkaar worden afgestemd. Deze checklist geeft een overzicht van belangrijke raakvlakken.

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jolien van Stokkem, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator

Infram B.V. -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid expertteam

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid expertteam

K_Dekker bouw & infra b.v. -

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Voorzitter

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Christian Rademaker, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Johan Naber, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Lid expertteam

Strukton Civiel Projecten b.v. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Jan Postmus, rol: Lid expertteam

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Secretaris
Willy Peelen, rol: Secretaris

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Predrag Jovanovic, rol: Lid expertteam