Vanuit het tunnelprogramma komt veel (monitorings)data en kennis rondom civiele tunnelconstructies beschikbaar. De werkgroep Instrumentarium tunneldata formuleert een programma van eisen en ziet toe op de implementatie van een systeem om alle gegevens te combineren en te ontsluiten, als basis voor wetenschappelijk onderzoek en voorspelbaar onderhoud.

Er zijn nog steeds fundamentele vraagstukken op het gebied van deformatie en degradatie: waarom vertonen tunnels bepaald gedrag, wanneer zijn ze begonnen, hoe lang gaan ze door, is het erg, wanneer gaat de constructie falen, hoe kunnen we dit voorkomen, hoe kunnen we dit monitoren en hoe kunnen we mitigerende maatregelen nemen? Voor het wetenschappelijk onderzoek dat hiervoor nodig is, zijn drie promovendi aangesteld (uiteindelijk worden dit er vijf). Zij kunnen echter pas goed onderzoek doen als zij (veel) relevante data hebben. Enerzijds is er daarom een Werkwijzer monitoring zinktunnels ontwikkeld om ervoor te zorgen dat tunnels structureel en consistent gemonitord gaan worden en er monitoringsdata beschikbaar komt. Daarnaast is er een ‘instrumentarium’ in ontwikkeling: een digitaal platform waarop de promovendi met de monitoringsdata en andere gegevens aan de slag kunnen. De werkgroep Instrumentarium tunneldata is voor dit platform verantwoordelijk.

Data samenbrengen en ontsluiten

Niet alleen de monitoringsgegevens moeten via het instrumentarium ontsloten gaan worden. Mede naar aanleiding van de SHA’s is er bij het COB veel informatie verzameld over deformatiegedrag en andere civieltechnische vraagstukken. Het gaat om bijvoorbeeld rapporten, tekeningen, monitoringsgegevens, adviezen, presentaties en verslagen van besprekingen. Ook deze informatie kan van waarde zijn in het onderzoek en moet daarom een plek krijgen in het instrumentarium. Bovendien moeten ook de nieuwe inzichten/resultaten die uit het wetenschappelijk onderzoek naar voren komen, weer terugvloeien in het kennissysteem.

Eerste stappen zijn gezet

De eerste versie van het programma van eisen is klaar, de monitoring van de Noordtunnel is gegund en de monitoring van de Willemsspoortunnel staat op de markt. Tijd dus om het instrumentarium te gaan bouwen! De eerste fase omvat de opzet van een dataplatform waarmee de actieve promovendi hun onderzoek kunnen doen. Doel is om uiterlijk 1 juli te starten met het bouwen van de eerste versie van het instrumentarium. Naar verwachting is het platform in september 2024 actief.

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Programma van eisen

Q4 2024
2

Uitvraag

Q4 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Programma van eisen gezamenlijke database tunneldata.

Q4 2023
2

Integratie eisen dataketen in uitvraag monitoring.

Q4 2023
3

Uitvoeren uitvraag instrumentarium.

Q4 2023
4

Vaststellen datastructuur tunnels (kennisbankopzet deformatie).

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Diverse besprekingen met ProRail en Rijkswaterstaat om eisen dataketen helder te krijgen om deze te kunnen meenemen in de aanbesteding van de monitoring.

2

Uitvraag voor projectleider en werkgroepleden.

1, 2 en 3

Twee sessies met vernieuwde werkgroep. Eerste taken zijn bepaald en verdeeld.

1, 2 en 3

Er is een (afgeschermde) Sharepoint-omgeving ingericht waarin alle tunneldocumentatie die bij het COB beschikbaar is, gestructureerd en gelabeld is neergezet.

4

Deelnemers

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
DigiShape

DigiShape -

Locatie: ,
Chris Karman, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Mark-Peter Rooduijn, rol: Lid
Karim El Laham, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Patrick Brosens, rol: Lid
Liander - VMK - V&M

Liander - VMK - V&M -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 68
Rob Roelfs, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Roy Bosch, rol: Lid
Frank Bosch, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Bram ten Klei, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Projectleider

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Rina Clemens, rol: Lid