Om praktijkprojecten te ondersteunen hun duurzaamheidsambities waar te maken, heeft het COB-netwerk een Denktank duurzaamheid (DD) opgezet. Een duurzame aanpak vraagt om transparantie, om het loslaten van zekerheden en om het omarmen van nieuwe oplossingen. De onafhankelijke DD biedt hulp voor deze transitie in denken.

De Nederlandse overheid heeft een stip op de horizon gezet: in 2050 klimaatneutraal en volledig circulair. En in de komende tien jaar worden 25 tunnels gerenoveerd … Dé kans om samen te werken aan een versnelling op het gebied van duurzaamheid! De Denktank duurzaamheid (DD) verbindt praktijkprojecten om te hun duurzaamheidsaanpak te verbeteren en te versnellen. Het COB-netwerk brengt zo de kennis samen die nodig is om duurzame maatregelen succesvol te implementeren.

Een breed team van kennisdragers vanuit het COB blijft continu kennis ontwikkelen over duurzaamheid en stelt zich als onafhankelijk adviseur op om samen versnelling te creëren. De DD kan putten uit verschillende kennisbronnen. Het platform Duurzaamheid en de andere duurzaamheidsteam van het COB brengen elk hun eigen expertise in. Wanneer kennis niet ‘in huis’ aanwezig is, beschikt het COB over de juiste contacten bij andere tunnelprojecten en participanten om de benodigde kennis te vinden.

Hoe werkt de Denktank duurzaamheid?

De DD acteert op verschillende niveaus:

  • Reactief: reageren wanneer het COB vragen ontvangt.
  • Actief: generiek concept ontwikkelen en dit aanbieden aan praktijkprojecten.
  • Proactief: vanuit Duurzaamheid in kaart thema’s herkennen en praktijkprojecten proactief benaderen om mogelijke verbeteringen voor te stellen.

Wanneer een vraag voor de DD opkomt, vindt er eerst een verkennend gesprek plaats tussen het praktijkproject en een van de kernteamleden van de DD. Doel is om de behoefte in kaart te brengen en ook te onderzoeken welke beschikbare kennis van toegevoegde waarde kan zijn. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de benodigde DD-leden op de projectlocatie.

Na de eerste gesprekken wordt vastgesteld hoe de hulp van de DD verder geconcretiseerd kan worden. Dit kan door middel van bijvoorbeeld advies, het leggen van contacten, ambitiewebsessies, workshops ‘Waarom wel?’, brainstormsessies, kennisoverdracht tussen projecten, evaluaties of het vastleggen van ervaringen in een databank.

Tijdens de bijeenkomst van het platform Duurzaamheid op 12 juni 2020 gaf Steven de Kruijf, projectleider van de denktank, een toelichting per video.

Deelnemers

Arcadis Nederland BV

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Deelnemer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Onno Sminia, rol: Coordinator

Dura Vermeer Infra landelijke projecten

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Projectleider