Expertteam duurzaamheid

Om praktijkprojecten te ondersteunen hun duurzaamheidsambities waar te maken, heeft het COB-netwerk een expertteam Duurzaamheid opgezet. Een duurzame aanpak vraagt om transparantie, om het loslaten van zekerheden en om het omarmen van nieuwe oplossingen. Het onafhankelijke expertteam biedt hulp voor deze transitie in denken.

De Nederlandse overheid heeft een stip op de horizon gezet: in 2050 klimaatneutraal en volledig circulair. En in de komende tien jaar worden 25 tunnels gerenoveerd … Dé kans om samen te werken aan een versnelling op het gebied van duurzaamheid! Het expertteam Duurzaamheid verbindt praktijkprojecten om te hun duurzaamheidsaanpak te verbeteren en te versnellen. Het COB-netwerk brengt zo de kennis samen die nodig is om duurzame maatregelen succesvol te implementeren.

Een breed team van kennisdragers vanuit het COB blijft continu kennis ontwikkelen over duurzaamheid en stelt zich als onafhankelijk adviseur op om samen versnelling te creëren. Het expertteam kan putten uit verschillende kennisbronnen. Het platform Duurzaamheid en de andere duurzaamheidsteam van het COB brengen elk hun eigen expertise in. Wanneer kennis niet ‘in huis’ aanwezig is, beschikt het COB over de juiste contacten bij andere tunnelprojecten en participanten om de benodigde kennis te vinden.

Hoe werkt het expertteam Duurzaamheid?

Het expertteam acteert op verschillende niveaus:

  • Reactief: reageren wanneer het COB vragen ontvangt.
  • Actief: generiek concept ontwikkelen en dit aanbieden aan praktijkprojecten.
  • Proactief: vanuit Duurzaamheid in kaart thema’s herkennen en praktijkprojecten proactief benaderen om mogelijke verbeteringen voor te stellen.

Wanneer een vraag voor het expertteam opkomt, vindt er eerst een verkennend gesprek plaats tussen het praktijkproject en een van de kernteamleden van de het expertteam. Doel is om de behoefte in kaart te brengen en ook te onderzoeken welke beschikbare kennis van toegevoegde waarde kan zijn. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de benodigde expertteamleden op de projectlocatie.

Na de eerste gesprekken wordt vastgesteld hoe de hulp van het expertteam verder geconcretiseerd kan worden. Dit kan door middel van bijvoorbeeld advies, het leggen van contacten, ambitiewebsessies, workshops ‘Waarom wel?’, brainstormsessies, kennisoverdracht tussen projecten, evaluaties of het vastleggen van ervaringen in een databank.

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Beaufort Corporate Consulting BV

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Johan Naber, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Wolfgang Wieser, rol: Lid

Techniek Nederland

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Lid