Verduurzaming tunnelverlichting

Tunnelverlichting is de grootste energieverbruiker van alle systemen in een tunnel. Er zijn diverse mogelijkheden voor verduurzaming, maar het ontbreekt in Nederland ten dele aan de mogelijkheden en budget om deze allemaal te onderzoeken. Daarom werkt het COB-netwerk samen met andere Europese landen, onder ander bij het uitvoeren van praktijkproeven.

Europese samenwerking op het gebied van tunnelverlichting kan een enorme versnelling geven, enerzijds omdat daarmee veel meer onderzoeken binnen handbereik komen, anderzijds omdat de uitkomsten wereldwijd soelaas kunnen bieden. Er wordt een Engelstalige projectplan met diverse inhoudelijke idee├źn uitgewerkt. In dat projectplan zal onder meer duidelijk worden welke partijen actief zullen meewerken (participeren) en welke partijen passief betrokken willen worden, bijvoorbeeld door het delen van onderzoeksresultaten of door het geven van een second opinion voor specifieke vraagpunten.

Er wordt ook nadrukkelijk samengewerkt met Rijkswaterstaat, waar Johan Naber diverse onderzoeken en innovaties gerealiseerd probeert te krijgen. Een voorbeeld hiervan zijn de rijproeven in de Gaasperdammertunnel die in juni 2020 zullen worden uitgevoerd om proefondervindelijk vast te stellen of er inderdaad rek zit in de richtlijnen bij toepassing van ledverlichting. Ook bij diverse andere projecten (RijnlandRoute, De Groene Boog/A16, renovatie Kiltunnel, renovatie Heinenoordtunnel) worden duurzaamheismaatregelen op het gebied van tunnelverlichting toegepast of onderzocht. De resultaten worden meegenomen door het COB.

De werkgroep gaf een update van alle uitgevoerde en lopende onderzoeken tijdens de bijeenkomst van het platform Duurzaamheid op 12 juni 2020. Tijdens het Europese congres Beyond a tunnel vision op 27 november 2020 is de voortgang gepresenteerd en verder gezocht naar internationale samenwerking op dit vlak.