De gebruiksveiligheid van een tunnel wordt in hoge mate bepaald door de veiligheidssystemen. De juiste systemen moeten er zijn, correct werken en goed bediend kunnen worden. Een aannemer moet bij de realisatie van de tunnel laten zien dat hij aan deze eisen voldoet. Dat leidt nu vaak tot discussie. Het COB-netwerk wil daar verandering in aanbrengen.

Tunnelveiligheid is opgebouwd uit een aantal layers of defence. Het merendeel van die lagen wordt ondersteund of (vrijwel) volledig uitgevoerd door technische systemen. Het is dan ook essentieel om te weten dat: 1) de juiste systemen aanwezig zijn, 2) de systemen correct werken op het moment dat ze ingezet worden, en 3) er een organisatie is die de systemen op een juiste wijze kan bedienen en de informatie die door de systemen gegenereerd wordt, juist kan interpreteren. Deze drie punten zijn vastgelegd in de standaarden en contracten waarmee aannemers hun bouw- of renovatieprojecten realiseren.

Veiligheidsvoorzieningen moeten niet alleen aanwezig zijn en correct werken, maar ook goed gebruikt kunnen worden. (Foto: Tweede Coentunnel, door Harry van Reeken, beeldbank RWS)

Een aannemer moet bij de realisatie van een tunnel aantonen dat hij voldoet aan de eisen in het contract en de achterliggende standaard(en). Daarmee wordt geverifieerd dat de juiste veiligheidssystemen aanwezig zijn en correct zullen werken. Om aan te tonen dat hij aan de eisen voldoet, moet de aannemer laten zien hoe de contracteisen zijn ingevuld; er moet een duidelijk verband zijn naar de gemaakte ontwerpkeuzes, de eisen moeten traceerbaar zijn. Dit is een tijdrovende klus die nauw luistert.

Op detailniveau kunnen eisen op verschillende manieren ingevuld worden, afhankelijk van de specifieke gebruikseisen van de organisaties die met de veiligheidssysteem moeten werken (tunnelbeheerder, verkeerscentrale, hulpdiensten). Deze invullingen dienen zorgvuldig met de betrokken organisaties afgestemd te worden. Op die manier wordt gevalideerd dat de tunnel veilig te gebruiken is.

In veel tunnelprojecten is gebleken dat het aantonen (verifiëren) en valideren van de veiligheidseisen ingewikkeld is en tot veel discussie leidt. Die discussies moeten opgelost worden voordat de tunnel open kan. Op deze manier ontstaat er regelmatig vertraging en extra kosten.

Doel en aanpak

In samenwerking met het KPT is het COB een project gestart om het kennisniveau aangaande V&V-processen en -methodieken te vergroten, drempels te identificeren en draagvlak voor oplossingsrichtingen te zoeken. Het project richt zich op het faciliteren van de dialoog tussen partijen die te maken hebben met het V&V-proces. Hiertoe is een aantal thematische bijeenkomsten georganiseerd:

  • Dinsdag 10 en dinsdag 24 oktober 2017: Vierde themasessie Verificatie en validatie

    Het COB organiseert in samenwerking met het KPT de vierde bijeenkomst in de reeks Verificatie en validatie. In deze sessie worden drie presentaties gegeven over onder meer ‘wat is nu eigenlijk software?’, ‘softwareverificatie in een andere markt’ en ‘softwaretesten in de praktijk toegespitst op CCTV’. Evenals in de voorafgaande V&V-bijeenkomsten is er voldoende gelegenheid voor discussie. De inloop is vanaf 13.00 uur en het programma eindigt om 17:00.
    Voor de bijeenkomst van 10 oktober 2017 is het maximum aantal deelnemers bereikt; u kunt zich niet meer aanmelden voor deze datum. Aanmelden voor 24 oktober 2017 kan nog wel via info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging waarin ook de locatie wordt vermeld.

  • Woensdag 21 juni 2017: Testen in de praktijk

    In de reeks themabijeenkomsten over verificatie en validatie organiseerden het KPT en het COB een sessie over het testen van tunnelveiligheid in de praktijk. Deze bijeenkomst vond plaats op woensdag 21 juni 2017 van 13.30 tot 17.00 uur in Hotel Van der Valk, Nieuwerkerk a/d IJssel.

De inhoud van de workshops komt onder meer vanuit de koplopergroep.

Naar aanleiding van de bijeenkomsten wordt een concreet eindproduct voor het project bepaald (publicatie, cursus, standaard, etc.), waarop de aanpak dan verder wordt afgestemd.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gerard Janssen, rol: Deelnemer
Don Ruijter, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Jan van der Laan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Josef Hennissen, rol: Deelnemer
Patrick van den Heuvel, rol: Deelnemer
Tommy Boets, rol: Deelnemer
Agnes Verbraeken, rol: Deelnemer

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Timo Neuteboom, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rutger Mullemeister, rol: Deelnemer

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Nienke Scheide, rol: Deelnemer bijeenkomst

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Ruben Langeveld, rol: Deelnemer bijeenkomst
Willem den Breejen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Hugo Kruk, rol: Spreker
Individuele deelnemers
Weslie Saarloos, rol: Deelnemer bijeenkomst

BESIX Unitec -

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
Jan Parmentier, rol: Deelnemer
Brandweer Kennemerland

Brandweer Kennemerland -

Locatie: Haarlem, Zijlweg 200
Carlo Giezen, rol: Deelnemer
Bart Koning, rol: Deelnemer

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Eddie Rouwendal, rol: Deelnemer
Frits Heimweg, rol: Deelnemer
Freddi Bouwman, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Rene-Michel Stierhout, rol: Deelnemer
Freddie Wolff, rol: Deelnemer

Croonwolter&dros -

Locatie: Apeldoorn, Wilmersdorf 8
Frits Willems, rol: Deelnemer bijeenkomst

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Hugo Buijense, rol: Deelnemer
Edwin Luijt, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gerralt de Vree, rol: Deelnemer
Tom van Tintelen, rol: Deelnemer
Frans Joosten, rol: Deelnemer
Danielle van den Hout, rol: Deelnemer
Jorn Harms, rol: Deelnemer
Ton Vos, rol: Deelnemer bijeenkomst
Harry Engwirda, rol: Deelnemer bijeenkomst
Weslie Saarloos, rol: Deelnemer
Ronald de Weerd, rol: Deelnemer

Deerns Nederland B.V. -

Locatie: Den Haag, Anna van Buerenplein 21F
Tom Hundertmark, rol: Deelnemer bijeenkomst

Efectis Nederland B.V. -

Locatie: Bleiswijk, Brandpuntlaan Zuid 16
Tony Lemaire, rol: Deelnemer
Rene de Feijter, rol: Redacteur

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Deelnemer bijeenkomst
Nelson Perez Medina, rol: Deelnemer bijeenkomst

EQUANS Infra & Mobility bv -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Christel Talmon, rol: Deelnemer
Tom van Tintelen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jorgen Peer, rol: Deelnemer
Fred Kerssens, rol: Deelnemer
Jeffry Visser, rol: Deelnemer
Jelmer ter Braake, rol: Deelnemer bijeenkomst
Bilal Akdeniz, rol: Deelnemer
Rico Verhage, rol: Lid
Ron Hulsebos, rol: Deelnemer

Feresor bv -

Locatie: Rheden, Van Delenstraat 9
Ed van de Griend, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Wilco Renkema, rol: Deelnemer
Jeroen Schrijver, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Kees Bierman, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Ruud Emmer, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Madiha Ahammout, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Nielma Chiang San Lin-Harpal, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Madiha Ahammout, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Kinderen, rol: Deelnemer
Anna Marie Bom, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marisa Fang, rol: Deelnemer bijeenkomst

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerben Tornij, rol: Deelnemer bijeenkomst
Frederik Wagenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Twan Daverveld, rol: Deelnemer bijeenkomst

Heijmans NV - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Mieke van der Horst, rol: Deelnemer
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Rene van der Pluijm, rol: Deelnemer
Joep van Oirschot, rol: Deelnemer
Idiomorf infographics,

Idiomorf infographics, -

Locatie: ,
Andries Hof, rol: Deelnemer

Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Edwin van ´t Oor, rol: Deelnemer

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Harmen van Schaik, rol: Deelnemer
Niels van Veldhuizen, rol: Deelnemer
Jeroen Halbesma, rol: Deelnemer

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Twan Daverveld, rol: Deelnemer
K2MC

K2MC -

Locatie: Breda, Heilaardreef 6
Richard de Kleer, rol: Deelnemer

Kennisplatform Tunnelveiligheid -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ben van den Horn, rol: Deelnemer
Karin Clement, rol: Secretaris

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Patrick Kees, rol: Deelnemer bijeenkomst

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Deelnemer
KWA bedrijfsadviseurs

KWA bedrijfsadviseurs -

Locatie: Amersfoort, Regentesselaan 2
Jildou de Jong, rol: Deelnemer bijeenkomst
KZA QA and testing

KZA QA and testing -

Locatie: Baarn, Tolweg 5
Mark Bottelier, rol: Deelnemer
MBT technologie

MBT technologie -

Locatie: Reeuwijk, van de Veldestraat 5
Jorgen Heinrich, rol: Deelnemer

Ministerie van IenW -

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Joost Hendriksen, rol: Deelnemer

Ministerie van IenW - Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Deelnemer bijeenkomst

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
René Krouwel, rol: Deelnemer
Martin Bosman, rol: Deelnemer
Peter Overduin, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gea Kolk, rol: Deelnemer bijeenkomst

Nong Khai Consultancy B.V. -

Locatie: Spijkenisse, N. Stampioenstraat 16
Peter Stroo, rol: Deelnemer bijeenkomst
Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied -

Locatie: Zaandam, Ebbehout 31
Alex Noort, rol: Deelnemer bijeenkomst
Tonnie Brandt, rol: Deelnemer
Rutger Veldhuijsen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Pascal Hoogewoonink, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marie-Anne Eitjes, rol: Deelnemer bijeenkomst
André Brons, rol: Deelnemer bijeenkomst
Politie, eenheid Den Haag

Politie, eenheid Den Haag -

Locatie: Leidschendam, Overgoo 2
Ap Jaspers, rol: Deelnemer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Willem van Dongen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gertjan Rhebergen, rol: Deelnemer
Tineke Pellikaan, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Marcel Hutten, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ferry Uppelschoten, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ard Drooger, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hylke Visser, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hermen Jan van Petersen, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Roel Benthem, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Mark Goudzwaard, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Vincent Jonker, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Marc Kooremans, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Helmut Breedeveld, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Fred Bouwmeester, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Sjef van den Buijs, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat Zuid Nederland -

Locatie: Helmond, Automotive Campus 30
Cedric van Veldhoven, rol: Deelnemer
Sick NV / SA

Sick NV / SA -

Locatie: Zelik-asse, Doornveld 10
John Snakenburg, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Nederland BV -

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 800
Renard Kox, rol: Spreker

Siemens Nederland BV - Siemens Mobility BV

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 800
Alexander Koek, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Nederland BV - Siemens Mobility BV

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 800
Erwin Stout, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Nederland BV - Siemens Mobility BV

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 800
John Vermeer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Nederland BV - Siemens Mobility BV

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 800
Adriana Lopez de la Cruz, rol: Deelnemer

Siemens Nederland BV - Siemens Mobility BV

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 800
Marco Vermeulen, rol: Spreker
Individuele deelnemers
Mark van Brink, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marcel Brouwers, rol: Deelnemer bijeenkomst
Reinout van Elst, rol: Deelnemer bijeenkomst
Daniel W. van der Gaag, rol: Coordinator

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Erik Donselaar, rol: Deelnemer
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Robin Rijkers, rol: Deelnemer
Jos de Looff, rol: Deelnemer

Strukton Civiel Projecten b.v. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Stephan S. Schaeffer, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Jaap Burggraaf, rol: Deelnemer
Erik Holleboom, rol: Deelnemer

SWARCO Mobility Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan van Zuijlen, rol: Deelnemer

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Jan Willem Prins, rol: Deelnemer
Mello Lindner, rol: Deelnemer
Michel van Spanje, rol: Deelnemer
Erik Schermer, rol: Deelnemer bijeenkomst

TechConsult BV -

Locatie: Gouda, Veerstal 22
Jeffrey Rundberg, rol: Deelnemer bijeenkomst
TriMaya BV

TriMaya BV -

Locatie: Den Haag, Valkenboskade 400
Boy Soochit, rol: Deelnemer bijeenkomst
Tunnel Safety Consults bv

Tunnel Safety Consults bv -

Locatie: Baarn, Schoolstraat 18
Elmar Thesing, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Wim Goes, rol: Deelnemer

Veiligheidsregio Haaglanden -

Locatie: Den Haag, Dedemsvaartweg 1
Gerrit Verdoes, rol: Deelnemer
Peter Vrij, rol: Deelnemer
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Nico Bos, rol: Deelnemer

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Wout van Oostrum, rol: Spreker
Elizabet Andrade, rol: Deelnemer
Leo Speksnijder, rol: Deelnemer
Eric van den Dool, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marcel Wink, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rudi Matai, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ondra Vohnik, rol: Deelnemer bijeenkomst
Arjan Tromp, rol: Deelnemer bijeenkomst
Vigiles

Vigiles -

Locatie: Terneuzen, Noorwegenweg 1
Martijn van Gils, rol: Deelnemer

VolkerWessels Infra EPC B.V, -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 19
Vincent Weisscher, rol: Deelnemer bijeenkomst

VolkerWessels Infra EPC B.V, - Volker InfraDesign

Locatie: Vianen, Lange Dreef 19
Wouter Schepers, rol: Deelnemer bijeenkomst

VolkerWessels Infra EPC B.V, - Volker InfraDesign

Locatie: Vianen, Lange Dreef 19
Robin Huisman, rol: Deelnemer bijeenkomst

VolkerWessels Infra EPC B.V, - Volker InfraDesign

Locatie: Vianen, Lange Dreef 19
Niek Ridderbos, rol: Spreker

VolkerWessels Infra EPC B.V, - Volker InfraDesign

Locatie: Vianen, Lange Dreef 19
Arco Meerkerk, rol: Spreker

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Jan Verbrugge, rol: Deelnemer bijeenkomst

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Tamara Dolle, rol: Deelnemer