Zinkvoegen


Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te bestaan. In samenwerking met Coentunnel Company en Rijkswaterstaat is het COB daarom een nieuw onderzoeksproject gestart. Op 10 december 2014 is de rapportage opgeleverd. Daarna is in 2016 de commissie verder gegaan met vervolgonderzoek en in 2017 is een aparte werkgroep opgericht met het doel om een plan van aanpak op te stellen voor de renovatie van zinkvoegen.  

Zinkvoegen in tunnels in Nederland zijn nauwelijks inspecteerbaar en niet vervangbaar. Lekkage van de voegconstructies kan echter leiden tot onverwachte en langdurige afsluiting van rijstroken van de tunnels, met grote economische schade en hoge herstelkosten voor de tunnelbeheerders tot gevolg. De Coentunnel Company heeft het COB daarom benaderd om dit probleem - in samenwerking met het netwerk - structureel te analyseren en beheersbaar te maken.


In mei 2013 werd de Tweede Coentunnel opengesteld voor verkeer. Direct daarna is gestart met de renovatie van de Eerste Coentunnel. De Coentunnel Company is via een DBFM-contract tot en met 2037 verantwoordelijk voor het onderhoud van beide Coentunnels. (Foto: Beeldbank RWS/Aerophoto Schiphol)

Aanpak

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij op basis van een beperkt budget binnen een redelijke termijn de eerste resultaten kunnen worden bereikt. Het gaat hierbij niet om die ene volledig uitgewerkte optimale oplossing, maar om het bepalen van kansrijke oplossingsrichtingen en het komen tot onderzoeksvoorstellen.

Het resultaat van het project is de rapportage Instandhouding zinkvoegen, met daarin de probleemanalyse, oplossingen of oplossingsrichtingen op basis van de beschikbare kennis, een voorstel voor nader onderzoek en eventueel resultaten van beperkte onderzoeken die binnen het budget kunnen worden uitgewerkt.

Projectverloop

Na de uitvraag in augustus 2013 zijn er zestien experts uit het COB-netwerk aangesteld. Op 30 september 2013 kwamen zij voor het eerst bij elkaar, onder leiding van COB-coördinator Brenda Berkhout. Tijdens de startbijeenkomst is er direct inhoudelijk naar het probleem gekeken. Alex Kirstein van de Coentunnel Company vertelde over hun onderzoek naar de zinkvoegconstructies in de Eerste Coentunnel en Leo Leeuw, voormalig uitvoeringsingenieur bij Rijkswaterstaat en nu adviseur bij Nebest, gaf een presentatie over zijn onderzoek naar dilatatievoegen (zie rapport rechts).

Vervolgens is bepaald waar het huidige onderzoek zich op moest richten: het stoppen van bestaande lekkages en het voorkomen van nieuwe. Hiervoor is meer inzicht in het aantastingsmechanisme nodig en moet er een analyse komen van incidenten. Wanneer is interventie noodzakelijk? Welke monitorings- en inspectietechnieken zijn geschikt? Het afdichtingsysteem moet worden bekeken, evenals de wapening van de tandconstructie.

Het doel was niet om alle voegen in alle tunnels in beeld te hebben, maar te kijken naar de tunnels waarvan er informatie binnen de werkgroep beschikbaar is. Dit waren bijvoorbeeld tekeningen, details en conserveringsinformatie. De leden hebben deze informatie meegenomen naar de werksessies en met elkaar doorgenomen. Daarnaast hebben de werkgroepleden contact opgenomen met collega's om extra informatie in te winnen.

Na diverse werksessies in 2013 en 2014 is op 10 december 2014 de rapportage Instandhouding zinkvoegen opgeleverd.

Vervolg

Ter aanvulling op het rapport is extra endoscopisch onderzoek uitgevoerd bij vier tunnels: de Drechttunnel, de Noordtunnel, de Kiltunnel en de Vlaketunnel. In februari 2015 zijn de resultaten hiervan opgeleverd. Op basis hiervan heeft de werkgroep op 21 april 2015 vastgesteld dat het zinkvoegenproject een vervolg moet krijgen.


Op 9 oktober 2015 heeft Nebest, samen met RWS, endoscopisch onderzoek uitgevoerd in de Kiltunnel in Dordrecht. (Foto: COB)

In navolging van het in 2015 uitgevoerde onderzoek is eind 2016 op dezelfde wijze een aantal voegen van de Heinenoordtunnel onderzocht. De onderzoeksresultaten bevestigen het beeld dat tijdens de eerdere onderzoeken in de Drecht-, Noord, Vlake- en Kiltunnel verkregen is. Daarbij is onder andere in alle voegen water aangetroffen dat van de weg afkomstig is. In een aantal gevallen is corrosie op de klemlijsten en bouten van de klemverbinding waargenomen. In de Kiltunnel is bij één bout een forse staalafname gemeten, waarbij zowel vóór als achter de klemstrip onderzoek is verricht. Vraag is nu in hoeverre hier sprake is van een probleem. Functioneert het Gina-profiel nog en zo ja, voor hoe lang? Hoeveel staalafname is toelaatbaar? Zijn we in staat om bouten en klemlijsten te vervangen? De werkgroep gaat in 2017 met deze vraagstukken aan de gang.

Op de foto: 1) klemlijst Kiltunnel met boorgaten doorsnede 35 mm t.b.v. endoscopie achter klemlijst, 2) bout met staalafname 6 mm (was M24, nu 18 mm), en 3) draad op bout achter klemlijst. (Foto's: Nebest)

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra

Nhut Nguyen, rol: Lid

BESIX S.A.

Jan van Steirteghem, rol: Lid

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DIMCO

Lode Franken, rol: Lid

DIMCO bv

Hans Mortier, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Kees Blom, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Egbert van der Wal, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Gerard van den Berg, rol: Lid

Movares

Jan Jonker, rol: Lid
Peter Hoogen, rol: Lid

Nebest B.V.

Jan Kloosterman, rol: Secretaris
Leo Leeuw, rol: Lid

NedMobiel

Roel Scholten, rol: Lid

ProRail

ProRail

Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat

Ad Nieuwenhuyzen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Carolien Nieuwland, rol: Lid
Gerrit Wolsink, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Opdrachtgever
Martijn Blom, rol: Lid

Strukton Immersion Projects B.V.

Nico Vink, rol: Lid

TEC Tunnel Engineering Consultants

Hans de Wit, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk BV

Joel van Stee, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Ruben van Montfort, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Sallo van der Woude, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Arie Bras, rol: Lid

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Brenda Berkhout, rol: Voorzitter

Ook interessant:

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met het COB.

De Verdieping

Lees in de Verdieping van januari 2014 over de eerste bevindingen van de werkgroep:
>> Artikel 'Duurzaamheid van zinkvoegen'

Presentatie Leo Leeuw

Tijdens de startbijeenkomst op 30 september 2013 gaf Leo Leeuw een presentatie over zijn ervaringen met zinkvoegen en lekkage in tunnels.

Zie ook

Het rapport Lekkage in tunnels (Leo Leeuw, 2008) gaat in op de oorzaak en aanpak van lekkages in tunnels, die hoofdzakelijk in dilatatievoegen en in het beton van vloeren, wanden en of tunneldaken kunnen voorkomen. Er komen veel opgebouwde praktijkervaringen bij diverse tunnels aan bod. Daarnaast is de duurzaamheid van het rubber voegprofiel onderzocht.