Regie op de ondergrond:
Warmtenet Den Haag


De gemeente Den Haag wil de handreiking Slimme regie op de ondergrond inzetten bij het uitbreiden van het warmtenet, om zo aan te sturen op integrale projecten en met beperkte financiële middelen waardecreatie te genereren.

Veel gemeenten worstelen met de druk op de ondergrond. Steeds meer partijen willen de ondergrondse ruimte benutten: hoe kunnen de activiteiten op een slimme, verantwoorde manier op elkaar worden afgestemd? Gemeente Den Haag wil hierin voortouw nemen door de handreiking Slimme regie op de ondergrond toe te passen in de praktijk. De gemeente denkt dat de aanpak hen in staat stelt om op plekken die kansrijk zijn voor het uitbreiden van het warmtenet meer waarde te creëren zonder extra financiële middelen. Slimme regie kan ervoor zorgen dat verschillende opgaven (ook van andere partijen!) aan elkaar geknoopt worden, zoals herstructurering, verduurzaming woningen, vervangen cv-ketels (opgave voor woningcorporatie), aanpassing riolering en openbare ruimte, en de verandering van gasnet naar warmtenet (netbeheerders en energiemaatschappijen).

Daarnaast geldt dat de gemeente door de nieuwe aanpak bouwt aan een constructievere samenwerking met andere partijen, wat belangrijk is voor de duurzame ontwikkeling van de stad Den Haag. Deze samenwerking komt op dit moment moeizaam van de grond, niet alleen in Den Haag, maar ook bij andere gemeenten. De handreiking Slimme regie op de ondergrond kan hierbij uitkomst bieden, terwijl het gedachtegoed tegelijkertijd wordt doorontwikkeld.

(Foto: Den Haag Marketing)

Ook interessant:

Zie ook

Toekomstbestendig ruimtegebruik vereist oog voor de ondergrond. Dat besef heeft bij de gemeente Den Haag geleid tot het aanstellen van John Nieuwmans als adviseur Ondergrond en Duurzaamheid.
>> Lees 'Verbinden is het toverwoord'

Programma Bodem en ondergrond

Dit project is ingediend voor het nationale kennis- en innovatieprogramma Bodem en ondergrond van het ministerie van IenM.
>> Lees meer