Anders verlegd

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Dino Gaya Walters; Fred Gonlag; Pieter van Leeuwen
  • Jaar: 2017

Samenvatting

Tijdens de voorbereiding van het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) heeft het Leidse gemeentelijke projectteam een vernieuwend samenwerkingsconcept voor de verleggingen van kabels en leidingen ontwikkeld en toegepast. In deze publicatie is het hele proces vanaf het startpunt tot aan het model van de samenwerking beschreven.

De publicatie laat zien dat het fundament van de samenwerkingsvorm is gelegen in het gemeenschappelijk belang van gemeente en netbeheerders om – bij de realisatie van infrastructurele projecten in stedelijke gebieden, waarbij omvangrijke verleggingen van kabels en leidingen veelal onontkoombaar zijn – te komen tot de maatschappelijk laagste kosten.

In deze publicatie is het hele proces van startpunt tot aan het model van de samenwerking beschreven. Te beginnen met een korte uitleg over het project OBSP, waarmee de context van de verleggingsopgave wordt geschetst. Daarna is per fase toegelicht hoe de samenwerkingsvorm tot stand is gekomen, hoe deze in elkaar zit en hoe het in praktijk heeft gefunctioneerd. De leerervaringen uit tussentijdse evaluaties zijn fasegewijs daarin opgenomen. Ook hebben alle betrokken partijen hun ervaringen verwoord.