Anders verlegd

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Gonlag et al.
  • Jaar: 2017

Samenvatting

Tijdens de voorbereiding van het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) heeft het gemeentelijke projectteam een vernieuwend samenwerkingsconcept voor de verleggingen van kabels en leidingen ontwikkeld en toegepast. In deze publicatie is het hele proces vanaf het startpunt tot aan het model van de samenwerking beschreven.

De publicatie laat zien dat het fundament van de samenwerkingsvorm is gelegen in het gemeenschappelijk belang van gemeente en netbeheerders om – bij de realisatie van infrastructurele projecten in stedelijke gebieden, waarbij omvangrijke verleggingen van kabels en leidingen veelal onontkoombaar zijn – te komen tot de maatschappelijk laagste kosten.