Activiteiten voor anderen

Om gezamenlijke kennisontwikkeling van het netwerk te ondersteunen, organiseert het COB allerlei eigen activiteiten, zoals de projecten en bijeenkomsten. Daarnaast is het COB regelmatig betrokken bij relevante activiteiten van andere organisaties. Hierbij vervult het COB bijvoorbeeld een faciliterende functie.

Stichting A.M. Schreuders

De Stichting A.M. Schreuders is in 1998 opgericht om vernieuwend ondergronds bouwen te stimuleren en te inspireren. Op deze manier wil de stichting haar bijdrage leveren aan het oplossen van ruimtelijke problemen in ons dichtbebouwde land. Ieder jaar wordt er een prijs uitgereikt: de ene keer aan een afstudeerder aan hoge school of universiteit, de andere keer aan een organisatie.
>> Lees meer

KIVI TTOW

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. De vakafdeling Tunneltechniek en ondergrondse werken (TTOW) organiseert geregeld lezingenavonden en excursies op het gebied van ondergronds bouwen. Ook is KIVI TTOW is tevens de vertegenwoordiging van de ITA (International Tunnelling and Underground Space Association) in Nederland. Het COB verzorgt de ledenadministratie van de vakvereniging en de directeur van het COB is bestuurslid. Daarnaast organiseren KIVI TTOW en het COB elk jaar de Projectenmarathon.

Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT)

Eind 2014 is het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) van start gegaan, hét loket voor bestaande Nederlandse en buitenlandse kennis op het gebied van tunnelveiligheid. Het KPT is voortgekomen uit een verkenning van IFV en het COB. Inmiddels is het een onafhankelijk en bloeiend platform. De administratie en organisatie vindt plaats vanuit het COB.

Platform Tunnelbeheerders wegtunnels

Kennis over rijkstunnels is beschikbaar voor iedere andere tunneleigenaar- of beheerder, maar niet overal toepasbaar. Afwijkingen hierop kunnen per tunnel verschillen. Het platform Tunnelbeheerders wegtunnels wil over het omgaan met afwijkingen met elkaar van gedachten wisselen, zodat de platformleden van elkaar kunnen leren. Ronald Gram is namens het COB voorzitter. Het organiseren van de bijeenkomsten vindt ook plaats vanuit het COB.