Organisatie

Begin- en eindpunt van al onze activiteiten is het COB-netwerk met meer dan zestig participanten uit lokale, regionale en landelijke overheden, bedrijfsleven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Het COB zelf is een stichting met een directeur, een toezichthoudend bestuur, coördinatoren en twee stafgroepen.

Naast persoonlijke kwaliteit is er één belangrijk criterium om als medewerker te kunnen werken voor het COB: toewijding aan het netwerk en aan onze activiteiten. De aansturing is zakelijk, maar onze kracht ligt in de persoonlijke aandacht voor het netwerk, onze creativiteit in het opstarten van nieuwe initiatieven en de afstemming tussen onze mensen onderling. Alle medewerkers bij het COB zijn professionals met een brede taak.

Het bureau

De directeur stelt in samenwerking met het bureau de strategie en de begroting vast en bestuurt de organisatie. Momenteel is Gert-Jan Vermeulen (bestuurslid) interim-directeur.
>> Lees nieuwsbericht (pdf)

De COB-coördinatoren signaleren nieuwe vraagstukken en voeren regie over projecten. Ook onderhouden zij contact met het COB-netwerk, bijvoorbeeld via platformbijeenkomsten.

 • Kennis, communicatie, speciale projecten, het tunnelprogramma: Karin de Haas
 • Aandachtsgebied Tunnels en veiligheid: Leen van Gelder, Hans Janssens, Ronald Gram, Arjan Tromp
 • Aandachtsgebied Kabels en leidingen: Stanley Hunte
 • Aandachtsgebied Ordening en waarde: Gijsbert Schuur

De stafgroep Kennis en communicatie onderhoudt intensieve en persoonlijke contacten met de participanten, ondersteunt de coördinatoren bij het ontwikkelen en uitbreiden van hun projecten en platforms en zorgt voor het ontsluiten van ontwikkelde kennis via bijeenkomsten, de website en publicaties.

 • Edith Boonsma, communicatieadviseur en projectleider
 • Ellen van Eijk, communicatieadviseur
 • Marije Nieuwenhuizen, bladmanager en (web)redactie
 • Allart Hoekstra, webdeveloper

De stafgroep Managementondersteuning maakt afspraken en begeleidt de interne organisatie van het COB. Deze groep ondersteunt tevens de coördinatoren en de activiteiten in hun platforms.

 • Caro Rietman, bureaumanager
 • Irmgard Berkouwer, administratie
 • Karin Clement, projectondersteuning

Bestuur

Het COB kent een toezichthoudend bestuur dat elk kwartaal bijeenkomt. Het bestuur verleent goedkeuring aan strategie en begroting en adviseert de directie. Bestuursleden van COB zijn onbezoldigd. Huidige samenstelling:

 • Jan Willemsen (voorzitter)
 • René de Boer (penningmeester)
 • Paul Carstens
 • Anton van der Sanden
 • Gert-Jan Vermeulen

Programmaraad

Alle participanten zijn vertegenwoordigd in de programmaraad. Deze fungeert als klankbord en adviseur van het COB-bureau.
>> Lees meer