Organisatie

Begin- en eindpunt van al onze activiteiten is het COB-netwerk met zo’n tachtig participanten uit lokale, regionale en landelijke overheden, bedrijfsleven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Het COB zelf is een stichting met een directeur, een toezichthoudend bestuur, coördinatoren en twee stafgroepen.

Naast persoonlijke kwaliteit is er één belangrijk criterium om als medewerker te kunnen werken voor het COB: toewijding aan het netwerk en aan onze activiteiten. De aansturing is zakelijk, maar onze kracht ligt in de persoonlijke aandacht voor het netwerk, onze creativiteit in het opstarten van nieuwe initiatieven en de afstemming tussen onze mensen onderling. Alle medewerkers bij het COB zijn professionals met een brede taak.

Het team

De directeur stelt in samenwerking met het bureau de strategie en de begroting vast en bestuurt de organisatie. Per 1 april 2019 is Karin de Haas directeur van het COB. Zij is ook actief betrokken bij en eindverantwoordelijk voor het tunnelprogramma.
>> Lees nieuwsbericht (pdf)

De (platform)coördinatoren en projectleiders signaleren nieuwe vraagstukken en voeren regie over de projecten en platforms:

 • Aandachtsgebied Tunnels en veiligheid: Leen van Gelder, Ronald Gram, Hans Janssens, Arjan Tromp
 • Aandachtsgebied Kabels en leidingen: Edith Boonsma, Rudi Zoet, Theo Ellenbroek
 • Aandachtsgebied Ordening en waarde: Gijsbert Schuur
 • Tunnelprogramma, ontwikkellijn Civiel: Brenda Berkhout
 • Tunnelprogramma, ontwikkellijn Digitaal: Jenny Daverveld

Daarnaast zijn er COB’ers die intensief en persoonlijk contact houden met de participanten, de projecten en platforms begeleiden en zorgen voor het ontsluiten van ontwikkelde kennis via bijeenkomsten, de website en publicaties:

 • Manon Bouwer (o.a. kabels en leidingen, waarde)
 • Karin Clement (o.a. KPT, beheer en onderhoud, duurzaamheid, sociale media)
 • Ellen van Eijk (o.a. civiele techniek, geotechniek, internationalisering, Stichting A.M. Schreuders)
 • Allart Hoekstra (o.a. ICT)
 • John van de Lest (o.a. webdevelopment, ICT)
 • Ernst-Jan Luik (o.a. financiële administratie)
 • Marije Nieuwenhuizen (o.a. communicatie, redactie)
 • Caro Rietman (o.a. bureaumanagement, digitale tunneltweeling, tunnelveiligheid, directiesecretaris)

Bestuur

Het COB kent een toezichthoudend bestuur dat elk kwartaal bijeenkomt. Het bestuur verleent goedkeuring aan strategie en begroting en adviseert de directie. Bestuursleden van COB zijn onbezoldigd. Huidige samenstelling:

 • Jan Willemsen (voorzitter)
 • René de Boer (penningmeester)
 • Paul Carstens
 • Marten Klein
 • Tjeerd Roozendaal
 • Anton van der Sanden
 • Gert-Jan Vermeulen

Programmaraad

Alle participanten zijn vertegenwoordigd in de programmaraad. Deze fungeert als klankbord en adviseur van het COB-bureau.
>> Lees meer