Organisatie

Begin- en eindpunt van al onze activiteiten is het COB-netwerk met meer dan honderd participanten uit lokale, regionale en landelijke overheden, bedrijfsleven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Het COB zelf is een stichting met een directeur, een bestuur, coördinatoren en een ondersteunend team.

Naast persoonlijke kwaliteit is er één belangrijk criterium om als medewerker te kunnen werken voor het COB: toewijding aan het netwerk en aan onze activiteiten. De aansturing is zakelijk, maar onze kracht ligt in de persoonlijke aandacht voor het netwerk, onze creativiteit in het opstarten van nieuwe initiatieven en de afstemming tussen onze mensen onderling. Alle medewerkers bij het COB zijn professionals met een brede taak.

De directeur stelt in samenwerking met het bureau de strategie en de begroting vast en bestuurt de organisatie. Sinds 1 april 2019 is Karin de Haas directeur van het COB. Zij is ook actief betrokken bij en eindverantwoordelijk voor het tunnelprogramma.

Daarnaast zijn er COB’ers die intensief en persoonlijk contact houden met de participanten, de projecten en platforms begeleiden en zorgen voor het ontsluiten van ontwikkelde kennis via bijeenkomsten, de website en publicaties:

 • Mariska Bos (o.a. kabels en leidingen)
 • Manon Bouwer (o.a. kabels en leidingen)
 • Rob Burkhard (o.a. webredactie)
 • Karin Clement (o.a. KPT, beheer en onderhoud, duurzaamheid)
 • Ellen van Eijk (o.a. civiele techniek, wetenschap, internationalisering, Stichting A.M. Schreuders)
 • Allart Hoekstra (o.a. ICT)
 • Marije Nieuwenhuizen (o.a. communicatie, redactie)
 • Cindy Peek (o.a. tunnelveiligheid, Stichting A.M. Schreuders)
 • Caro Rietman (o.a. bureaumanagement, digitale tunneltweeling, directiesecretaris)
 • Niels Veen (o.a. ICT)

Van links naar rechts: Edith Boonsma, Karin Clement, Ellen van Eijk, Manon Bouwer, Karin de Haas, Linda Penders, Caro Rietman, Cindy Peek, Marije Nieuwenhuizen en Allart Hoekstra. (Foto: Dion de Jong)

Meer op de achtergrond, maar ook belangrijk voor het functioneren van het COB en KPT:

 • Harry Bijl (redacteur)
 • Peter Juijn (redacteur)
 • John van de Lest (livestreaming)
 • Ernst-Jan Luik (financiële administratie)

De (platform)coördinatoren signaleren nieuwe vraagstukken en voeren regie over de projecten en platforms:

 • Tunnels, tunnelveiligheid, beheer en onderhoud: Hans Janssens, Peter Kole, Bob de Vos
 • Kabels en leidingen: Edith Boonsma, Rudi Zoet, Jarko van Bloois, Hanneke Zindel
 • Tunnelprogramma, ontwikkellijn Civiel: Brenda Berkhout, Bart Duijvestijn
 • Tunnelprogramma, ontwikkellijn Digitaal: Bram ten Klei
 • Tunnelprogramma, ontwikkellijn Duurzaamheid: Gioffry Maduro

Bestuur

Het COB kent een toezichthoudend bestuur dat elk kwartaal bijeenkomt. Het bestuur verleent goedkeuring aan strategie en begroting en adviseert de directie. Bestuursleden van COB zijn onbezoldigd. Huidige samenstelling:

 • Paul Carstens (voorzitter)
 • René de Boer (penningmeester)
 • Marten Klein
 • Tjeerd Roozendaal
 • Anton van der Sanden
 • Roel Scholten

Programmaraad

Alle participanten zijn vertegenwoordigd in de programmaraad. Deze fungeert als klankbord en adviseur van het COB-bureau.
>> Lees meer

Anders dan anders

Voor nieuwe COB’ers kan het soms best even wennen zijn. We hebben daarom een filmpje gemaakt waarin kort wordt uitgelegd hoe het COB werkt. U hoort bijvoorbeeld wat de rol van het COB-bureau is, wat een platformcoördinator doet en hoe belangrijk het netwerk is.