Organisatie

Begin- en eindpunt van al onze activiteiten is het COB-netwerk met meer dan honderd participanten uit lokale, regionale en landelijke overheden, bedrijfsleven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Het COB zelf is een stichting met een directeur, een bestuur, coördinatoren en een ondersteunend team.

Naast persoonlijke kwaliteit is er één belangrijk criterium om als medewerker te kunnen werken voor het COB: toewijding aan het netwerk en aan onze activiteiten. De aansturing is zakelijk, maar onze kracht ligt in de persoonlijke aandacht voor het netwerk, onze creativiteit in het opstarten van nieuwe initiatieven en de afstemming tussen onze mensen onderling. Alle medewerkers bij het COB zijn professionals met een brede taak.

Het team

De directeur stelt in samenwerking met het bureau de strategie en de begroting vast en bestuurt de organisatie. Per 1 april 2019 is Karin de Haas directeur van het COB. Zij is ook actief betrokken bij en eindverantwoordelijk voor het tunnelprogramma.
>> Lees nieuwsbericht (pdf)

De (platform)coördinatoren en projectleiders signaleren nieuwe vraagstukken en voeren regie over de projecten en platforms:

 • Aandachtsgebied Tunnels en veiligheid: Hans Janssens, Arjan Tromp, Tom van Tintelen
 • Aandachtsgebied Kabels en leidingen: Edith Boonsma, Rudi Zoet
 • Aandachtsgebied Ordening en waarde: Robbert Guis
 • Tunnelprogramma, ontwikkellijn Civiel: Brenda Berkhout, Bart Duijvestijn
 • Tunnelprogramma, ontwikkellijn Digitaal: Jenny Daverveld, Bram ten Klei
 • Aandachtsgebied Duurzaamheid: Gioffry Maduro
 • Aandachtsgebied Geotechniek: Jos Wessels

Daarnaast zijn er COB’ers die intensief en persoonlijk contact houden met de participanten, de projecten en platforms begeleiden en zorgen voor het ontsluiten van ontwikkelde kennis via bijeenkomsten, de website en publicaties:

 • Manon Bouwer (o.a. kabels en leidingen, waarde)
 • Karin Clement (o.a. KPT, beheer en onderhoud, duurzaamheid)
 • Ellen van Eijk (o.a. civiele techniek, geotechniek, internationalisering, Stichting A.M. Schreuders)
 • Allart Hoekstra (o.a. ICT)
 • John van de Lest (o.a. webdevelopment, ICT)
 • Ernst-Jan Luik (o.a. financiële administratie)
 • Marije Nieuwenhuizen (o.a. communicatie, redactie)
 • Cindy Peek (o.a. tunnelveiligheid)
 • Linda Penders (o.a. webredactie en social media)
 • Caro Rietman (o.a. bureaumanagement, digitale tunneltweeling, tunnelveiligheid, directiesecretaris)

Bestuur

Het COB kent een toezichthoudend bestuur dat elk kwartaal bijeenkomt. Het bestuur verleent goedkeuring aan strategie en begroting en adviseert de directie. Bestuursleden van COB zijn onbezoldigd. Huidige samenstelling:

 • Paul Carstens (voorzitter)
 • René de Boer (penningmeester)
 • Marten Klein
 • Tjeerd Roozendaal
 • Anton van der Sanden
 • Roel Scholten

Programmaraad

Alle participanten zijn vertegenwoordigd in de programmaraad. Deze fungeert als klankbord en adviseur van het COB-bureau.
>> Lees meer

Anders dan anders

Voor nieuwe COB’ers kan het soms best even wennen zijn. We hebben daarom een filmpje gemaakt waarin kort wordt uitgelegd hoe het COB werkt. U hoort bijvoorbeeld wat de rol van het COB-bureau is, wat een platformcoördinator doet en hoe belangrijk het netwerk is.