Welkom bij het COB!

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik.

Tunnelprogramma

Tunnelprojecten met minder hinder en meer waarde bouwen en renoveren.

 • Overkoepelende projecten
   • Kennisbingo Leren renoveren
    • Verkenning railtunnels
     • Evaluatie openstelling Heinenoord
      • Instrumentarium tunneldata
        • Groeiboek Renoveren
         • Groeiboek Assetmanagement
          • Handboek Tunnelbouw
           • Evolutiepad naar uniformiteit
            • Leren programmeren
              • Verdiepend onderzoek tunnelopgave
               • Evaluatie Kiltunnel
               • Civiel
                • Gewapend onderwaterbeton
                 • Werkwijzer monitoring boortunnels
                  • Structural health analyse (SHA)
                   • Aanpak voegen Heinenoord/Kiltunnel
                    • Risico zandpompeffect Ginaprofiel
                     • Werkwijzer monitoring zinktunnels
                      • Expertgroep Civiel
                       • Future proof tunnels
                        • Geotechnische data-analyse
                          • Degradatie tunnelmaterialen
                           • Deformatiemonitoring zinktunnels
                           • Digitalisering
                            • Expertgroep Digitalisering
                             • Leertraject digitale tweeling
                              • Informatie voor de tunnelbeheerder
                               • Groeiboek Digitalisering
                                • Proof-of-concept leeromgeving
                                • Duurzaamheid
                                 • Maatregelencatalogus energiereductie
                                  • Businesscase energiepaspoort
                                   • Energiepaspoort in de praktijk
                                    • Verduurzaming tunnelverlichting
                                    • Maatregelencatalogus circulaire tunnels
                                     • Eisen materialenpaspoort TTI
                                      • Haalbaarheid MKI tunnelinstallaties
                                       • Knelpuntenalyse normen en richtlijnen
                                        • Verkenning tunnel klimaatproof

                                        Platforms

                                       • Expertgroep Digitalisering

                                        De expertgroep Digitalisering wordt gevormd door de experts die in het tunnelprogramma betrokken zijn bij onderwerpen op het gebied van ICT en data.

                                       • Expertgroep Civiel

                                        De expertgroep Civiel wordt gevormd door de experts die in het tunnelprogramma betrokken zijn bij civieltechnische onderwerpen.

                                       • Platform Kabels en leidingen

                                        De initiatieven vanuit dit platform worden uitgevoerd binnen de kennisarena. Voor meer informatie over de projecten, zie het programmablok "Kennisarena kabels en leidingen". Voor meer informatie over het platform Kabels en leidingen, klik op het bovenstaande i-icoontje.

                                       • Platform Beheer en onderhoud
                                        Er zijn geen actieve onderliggende projecten.
                                        Klik op het i-icoontje voor meer informatie, deelnemers en bijeenkomsten.
                                       • Platform Tunnels en veiligheid
                                        • 82286
                                         Groeiboek Cybersecurity
                                         • 82286
                                          Arbeidsveiligheid bij tunnels
                                          • 82286
                                           Wettelijke kaders tunnels en omgeving
                                          • Expertgroep Duurzaamheid

                                           De expertgroep Duurzaamheid wordt gevormd door de experts die in het tunnelprogramma betrokken zijn bij duurzaamheidsonderwerpen.

                                          • Platform Geotechniek
                                           Er zijn geen actieve onderliggende projecten.
                                           Klik op het i-icoontje voor meer informatie, deelnemers en bijeenkomsten.
                                          • Kennisarena kabels en leidingen

                                           Toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.

                                           • Integrale en systeemgerichte aanpak
                                            • Samenwerken bij bomen
                                             • Bibliotheek Samenwerkwijzer
                                             • Faciliterend beleidskader en regelgeving
                                              • Bundelingstechnieken in beleid
                                                • Samen zonder schade toegepast
                                                 • Dwarsliggende feiten
                                                  • Fabels en feiten bij kabels en leidingen
                                                  • Methodieken en innovaties
                                                   • Fabels en feiten techniek
                                                    • Inzicht in opsporen
                                                     • Kabels, leidingen en bodemdaling
                                                      • Verduurzaming van de K&L branche
                                                      • Gedeelde informatiedatabase
                                                       • Proefsleuvendatabase, fase 2
                                                        • Samen digitaal