Groeiboeken

Over sommige onderwerpen raak je nooit uitgeleerd. Daarom heeft het COB groeiboeken geïntroduceerd. Digitale rapportages die steeds op basis van nieuwe praktijkprojecten worden bijgewerkt en aangevuld.

Het idee van een groeiboek is natuurlijk niet nieuw. Het Handboek Tunnelbouw is bijvoorbeeld ook opgezet als ‘levend document’: geen papieren naslagwerk, maar een website die geüpdatet kan worden wanneer dat nodig is. De evaluatie van de Velsertunnel was voor het COB aanleiding om een soortgelijk product te ontwikkelen. Die evaluatie leverde namelijk veel nuttige lessen op over het renoveren van tunnels, maar er staan meer renovatieprojecten op stapel, waarbij weer nieuwe en wellicht andere lessen naar voren komen. Een statisch rapport zou dus al snel te beperkt zijn. Datzelfde geldt voor onderwerpen als energiereductie en cybersecurity.

Doordacht renoveren

Een boek vol informatie en inspiratie om tunnelrenovaties veilig, duurzaam, effectief en met zo min mogelijk hinder te laten plaatsvinden. >> Naar het groeiboek Doordacht renoveren

Tijdens Tunneldag 2021

Energiereductie in tunnels

Het COB-netwerk heeft maatregelen voor energiereductie in tunnels in kaart gebracht. De hoofdstukken beschrijven concrete maatregelen voor technische aspecten, het proces en voor contracten. >> Naar het groeiboek Energiereductie in tunnels

Tijdens Tunneldag 2021

Cybersecurity

Een handreiking om de digitale weerbaarheid van tunnels te beoordelen en processen op het gebied van cybersecurity te optimaliseren. >> Naar het groeiboek Cybersecurity

Tijdens Tunneldag 2021

Digitaal aantonen

Hoe kunnen digitale middelen worden ingezet voor het verifiëren en valideren van het veilig functioneren van een tunnel? >> Naar het groeiboek Digitaal aantonen

Tijdens Tunneldag 2021

>> Download COB-presentatie_Tunneldag_DA+WP31+WP32+WP33 (pdf)