Groeiboeken

Over sommige onderwerpen raak je nooit uitgeleerd. Daarom heeft het COB groeiboeken geïntroduceerd. Digitale rapportages die steeds op basis van nieuwe praktijkprojecten worden bijgewerkt en aangevuld.

Het idee van een groeiboek is natuurlijk niet nieuw. De evaluatie van de Velsertunnel s bijvoorbeeld ook opgezet als ‘levend document’: geen papieren naslagwerk, maar een website die geüpdatet kan worden wanneer dat nodig is. Die evaluatie leverde veel nuttige lessen op over het renoveren van tunnels, maar er staan meer renovatieprojecten op stapel, waarbij weer nieuwe en wellicht andere lessen naar voren komen. Een statisch rapport zou dus al snel te beperkt zijn. Datzelfde geldt voor onderwerpen als energiereductie en cybersecurity.