Groeiboeken

Over sommige onderwerpen raak je nooit uitgeleerd. Daarom heeft het COB groeiboeken geïntroduceerd. Digitale rapportages die steeds op basis van nieuwe praktijkprojecten worden bijgewerkt en aangevuld.

Het idee van een groeiboek is natuurlijk niet nieuw. Het Handboek Tunnelbouw is bijvoorbeeld ook opgezet als ‘levend document’: geen papieren naslagwerk, maar een website die ge├╝pdatet kan worden wanneer dat nodig is. De evaluatie van de Velsertunnel was voor het COB aanleiding om een soortgelijk product te ontwikkelen. Die evaluatie leverde namelijk veel nuttige lessen op over het renoveren van tunnels, maar er staan meer renovatieprojecten op stapel, waarbij weer nieuwe en wellicht andere lessen naar voren komen. Een statisch rapport zou dus al snel te beperkt zijn. Zo is het groeiboek ‘Renoveren kun je leren’ ontstaan.

Ook voor het project Energiereductie in tunnels is een groeiboek bij uitstek geschikt. Juist op het gebied van duurzaamheid en techniek staan de ontwikkelingen tenslotte niet stil. Binnen afzienbare tijd zal de maatregelencatalogus die nu is samengesteld, bijgewerkt kunnen worden met nieuwe mogelijkheden en praktijkvoorbeelden.