COBalie

Alle kennis die in COB-verband wordt ontwikkeld, is gratis en openbaar beschikbaar. De publicaties zijn te downloaden vanaf de kennisbank en op de projectpagina’s staat veel achtergrondinformatie. Het COB kan zich echter voorstellen dat het voor sommige producten handig is om persoonlijke uitleg en/of begeleiding te krijgen. Dat kan via de COBalie!

Met name producten zoals serious games, templates en checklists hebben baat bij de betrokkenheid van COB-experts. Het COB heeft hiervoor budget gereserveerd. Met dit budget kan het COB een of meer experts die hebben meegewerkt bij de ontwikkeling van het product inschakelen om te helpen bij de toepassing.

Een aantal instrumenten vindt u hieronder. Komt u op de kennisbank of website iets anders tegen waar u vragen over heeft? Schroom ook dan niet om contact op te nemen met het COB via info@cob.nl.

4D-bouwenvelop

Ruimtelijke planning is een ingewikkelde puzzel die door grote systeemtransities (circulaire economie, klimaatverandering etc.) nog complexer wordt. Voor iedereen die inspiratie en praktische handvatten kan gebruiken voor die ruimtelijke puzzels, heeft het COB-netwerk de workshop 4D-bouwenvelop gemaakt. In deze workshop maken deelnemers kennis met vier instrumenten waarmee stedelijke ruimte efficiënt kan worden ingericht, inclusief een blik op de ondergrond!
>> Lees meer

Probleemloos open: de basis

Een tunnel probleemloos openstellen heeft een technisch aspect, maar gaat ook over draagvlak creëren, toetsen en testen lang voordat de tunnel operationeel is en afstemmen gedurende het proces. Dat wordt goed duidelijk door het spelen van de serious game. De afstemming met bevoegd gezag, hulpdiensten, tunnelbeheerder en veiligheidsbeambte kan mede door het serious game vroegtijdig en in een veilige setting plaatsvinden.
>> Lees meer

Probleemloos open: de planning

In het Planningsspel wordt de periode tot openstelling gesimuleerd. De deelnemers hebben vooraf hun taken in kaart gebracht, met daarbij de benodigde input en op te leveren output. Tijdens het spel is het zaak op het juiste moment jouw taak uit te voeren (kaart neer te leggen), wat pas kan als de juiste input aanwezig is. Hiervoor moeten de deelnemers samenwerken. Intussen loopt de klok door. Het materiaal voor sessies met dit spel wordt op maat en in overleg gemaakt door het COB.
>> Lees meer

Probleemloos onderhouden

De ontwikkelde serious game bootst de dagelijkse praktijk na bij een in gebruik zijnde tunnel, met incidenten zoals schade aan tunnelinstallaties, inspecties door veiligheidsinstanties en veranderingen in de organisatie. Hoe gaan beheerders en onderhoudspartijen hiermee om? Dit inzicht in het huidige beheer- en onderhoudsproces kan helpen bij het ontwikkelen en juist inzetten van effectieve digitale middelen.
>> Lees meer

Samen zonder schade

Ondanks wetten, richtlijnen en toezicht zijn er nog steeds veel graafschades. Gedrag speelt hierbij een belangrijke rol; in elke fase van het proces worden keuzes gemaakt die invloed hebben op de puzzel in de uitvoering. Het COB-netwerk heeft een serious game ontwikkeld die inzicht geeft in de afwegingen die stakeholders maken.
>> Lees meer

Businesscase digitalisering

Heeft digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en met veel meer weegfactoren dan enkel de financiële? De publicatie met bijbehorende template biedt een stappenplan om een businesscase op te stellen aan de hand van kwalitatieve criteria. Er wordt ook kort ingegaan op de kwantitatieve analyse waarin de baten tegen de kosten afgezet worden.
>> Lees meer

De Kwis

Het groeiboek Fabels en feiten bevat welgeteld 82 fabels en 71 feiten over de wet- en regelgeving voor kabels en leidingen. Kent u ze allemaal? Als u het groeiboek in de quizmodus bekijkt, merkt u dat direct. U kunt ook een Kabels-koffie-kennis-quiz, of kortweg Kwis, doen via de knop bovenin het groeiboek. Liever live met een groep? Neem dan contact op met het COB.
>> Lees meer

Handboek Ken je tunnel

Het uitgangspunt van een handboek ‘Ken je tunnel’ is om datgene vast te leggen wat een ‘goed tunnelbeheerder’ zou moeten weten. In het handboek worden vooral bijzonderheden beschreven die nergens anders zijn vastgelegd. Het doel is niet om compleet en volledig te zijn: het handboek geeft een compact overzicht van de betreffende tunnel, de toegepaste bouwwijze, aanwezige voorzieningen, belangrijke historische gebeurtenissen en de wijze waarop de exploitatie, het beheer en de instandhouding zijn georganiseerd.
>> Lees meer

Format Energiepaspoort tunnels

Tunnels zijn grote energieverbruikers, maar het precieze verbruik verschilt per tunnel en is afhankelijk van diverse eigenschappen. Het energiepaspoort voor tunnels is geïnspireerd op de energielabels zoals die al gebruikelijk zijn voor bijvoorbeeld woningen en huishoudelijke apparaten. Het paspoort gaat echter verder: een label is een momentopname terwijl het energiepaspoort is bedoeld om de laatste vijf jaar vast te leggen en vijf jaar vooruit te projecteren.
>> Lees meer