Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Hiervoor wordt binnen platforms kennisdeling gestimuleerd en projecten, die bijdragen aan het oplossen van ondergrondse vraagstukken, geïnitieerd en begeleid. Dit gebeurt samen met participanten uit het werkveld. Wilt u ook een actieve rol spelen in dit proces? Neem een kijkje bij onderstaande vacatures.

Begeleidingscommissie Wettelijke kaders tunnel en omgeving

Voor een nieuw onderzoek op het gebied van veiligheid is het COB op zoek naar experts die zitting willen nemen in een begeleidingscommissie. Zowel ervaren adviseurs als hoogleraren zijn welkom! Aanmelden kan tot 20 februari 2023.

Werkgroepleden Cultuur digitalisering gezocht 

In de ontwikkellijn Digitalisering van het COB-tunnelprogramma is plek voor nieuwe leden van de werkgroep Cultuur. Wilt u een bijdrage leveren aan meer inzicht in menselijk gedrag met betrekking tot digitaal werken in de tunnelwereld? Aanmelden kan tot 31 januari 2023.

Drie PhD’s gezocht voor Future proof tunnels

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) heeft plek voor drie PhD’ers in het onderzoeksprogramma Future proof tunnels. Deze promotieplaatsen bevinden zich binnen de secties Geo-engineering en Materialen en Milieu van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Solliciteren kan tot 31 januari 2023.

Three PhDs wanted for Future proof tunnels

The Center for Underground Construction (COB) has room for three Ph.D. students in the Future proof tunnels research programme. These Ph.D. positions are within the Geoengineering and Materials and Environment sections of the TU Delft Faculty of Civil Engineering and Geosciences. You can apply until January 31, 2023.

Studentenwerk

Ook voor studenten zijn er binnen het COB (betaalde en onbetaalde) mogelijkheden, bekijk deze hier. Staat er niets leuks tussen? Stuur eens een mail; voor enthousiaste studenten bedenkt het COB-team graag wat! Doorlopend.

Expert veiligheidsorganisatie/hulpverlening 2023

Voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zoekt het COB een expert op het gebied van de veiligheidsorganisatie/hulpverlening, die weet te verbinden en kan samenwerken. Het betreft hier een tijdelijke inzet op basis van een inhuurcontract voor 2023, met ingang van 1 maart 2023. Gesloten.