Vacatures

Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Hiervoor organiseren we kennisdeling binnen platforms en initiëren en begeleiden projecten, die bijdragen aan het oplossen van ondergrondse vraagstukken door het netwerk (en/of door onszelf) geconstateerd. Dit doen we samen met onze participanten uit het werkveld.  Wilt u ook een actieve rol spelen in dit proces? Neem een kijkje bij onze vacatures.

Kernteamlid Catalogus bundelingstechnieken

Bundelen kan een goede oplossing zijn voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk werkt daarom aan een catalogus waarin bundelingstechnieken voor kabels en leidingen worden beschreven en besproken. De eerste stappen hierin zijn gezet, maar voor het vervolg zoekt het COB een netbeheerder die wil aansluiten bij het kernteam. Gesloten.

Leden Begeleidingscommissie instrumentarium

Vanuit het tunnelprogramma is vraag naar een systeem om (monitorings)data en kennis die voortkomt uit tunnelrenovaties te borgen, te ontsluiten en te combineren. De Begeleidingscommissie instrumentarium gaat hiervoor een programma van eisen formuleren. De commissie bestaat uit een projectleider, secretaris en leden. Gesloten.

Schrijver Catalogus bundelingstechnieken

Bundelen kan een goede oplossing zijn voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk werkt daarom aan een catalogus waarin bundelingstechnieken voor kabels en leidingen worden beschreven en besproken. De eerste stappen hierin zijn gezet, maar voor het vervolg zoekt het COB een schrijver met technische achtergrond. Gesloten.

Voorzitter commissie Degradatie

Er zijn nog veel hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen in tunnelconstructies. Het COB-netwerk heeft drie commissies over urgente civieltechnische onderwerpen, namelijk Voegen, Deformatie en Degradatie. Voor deze laatste commissie is het COB op zoek naar een voorzitter. Gesloten.

Expert veiligheidsorganisatie/hulpverlening

Voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zoekt het COB een expert op het gebied van de veiligheidsorganisatie/hulpverlening, die weet te verbinden. Het betreft hier een tijdelijke inzet op basis van een inhuurcontract voor de duur van 2 jaar met ingang van 1 januari 2022. Gesloten.

Projectleider Inzicht in geldstromen

Inzicht in geldstromen in een project dat is ontstaan uit de Kennisarena kabels en leidingen. Is dit nou net een vraagstuk waarvan u veel weet en bent u iemand die partijen kan samenbrengen, complexe materie kan doorgronden en tot concrete, praktische oplossingen kan komen? Wellicht is deze rol iets voor u! Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 100 tot 150 uur voor 2021. Gesloten

Projectleider Staalkaarten ondergrondse infra

Staalkaarten ondergrondse infra is een initiatief uit de Kennisarena kabels en leidingen. Voor deze rol zoekt het COB iemand met passie en verstand van ondergrondse infra, maar die ook partijen kan samenbrengen en complexe materie kan doorgronden. Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 100 tot 150 uur voor 2021. Gesloten

Projectleider Blauwdruk proceslijn richtlijnen en verordeningen

Blauwdruk proceslijn richtlijnen en verordeningen is een initiatief uit de Kennisarena kabels en leidingen. Ook voor deze rol zoekt het COB een verbinder. Iemand met verstand van zaken, die tevens in staat is in gezamenlijkheid tot concrete, praktische oplossingen te komen. Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 100 tot 150 uur voor 2021. Gesloten