Vacatures

Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Hiervoor wordt binnen platforms kennisdeling gestimuleerd en projecten, die bijdragen aan het oplossen van ondergrondse vraagstukken, geïnitieerd en begeleid. Dit gebeurt samen met participanten uit het werkveld. Wilt u ook een actieve rol spelen in dit proces? Neem een kijkje bij onderstaande vacatures.

Deskundige technische fabels en feiten

In 2020 legde het COB juridische fabels en feiten rondom kabels en leidingen vast in het Groeiboek fabels en feiten. Nu is het COB op zoek naar een deskundige die een technisch katern kan samenstellen voor in het groeiboek. Gesloten

Deskundige sleufloze detectietechnieken

Niet altijd wordt de juiste sleufloze detectietechniek ingezet. Het COB zoekt daarom een deskundige op dit gebied, die in kaart kan brengen hoe opdrachtgevers de juiste onderzoeksdoelstelling kunnen formuleren en zo betere uitvragen maken. Gesloten

Deskundige bundelingstechnieken in beleid

Het COB-netwerk heeft een Catalogus bundelingstechnieken gemaakt, waarin bundelingstechnieken voor kabels en leidingen zijn beschreven en besproken. Nu zoekt het COB een netwerker die de het bundelen van kabels en leidingen koppelt aan plan- en beleidsvorming. Gesloten

Studentenwerk

Ook voor studenten zijn er binnen het COB (betaalde en onbetaalde) mogelijkheden, bekijk deze hier. Staat er niets leuks tussen? Stuur eens een mail; voor enthousiaste studenten bedenkt het COB-team graag wat! Doorlopend.

Naar het archief

Bekijk hier oude vacatures bij het COB.