Vacatures

Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Hiervoor wordt binnen platforms kennisdeling gestimuleerd en projecten, die bijdragen aan het oplossen van ondergrondse vraagstukken, geïnitieerd en begeleid. Dit gebeurt samen met participanten uit het werkveld. Wilt u ook een actieve rol spelen in dit proces? Neem een kijkje bij onderstaande vacatures.

Verkenner en kernteamleden platform Geotechniek

Hoe kijken geotechnische participanten van het COB naar de ontwikkeling en borging van geotechnische kennis? Wat is daarin de rol van een platform en is het COB daar de juiste plek voor? Met deze vragen wil het COB een verkenner op pad sturen, ondersteund door een kernteam. Iets voor u? Gesloten.

Projectleider en werkgroepleden Instrumentarium tunneldata

Uit het tunnelprogramma komt veel (monitorings)data en kennis rondom civiele tunnelconstructies beschikbaar. Het doel is om deze in een kennissysteem borgen, te combineren en te ontsluiten. De werkgroep Instrumentarium tunneldata gaat een programma van eisen voor dit systeem formuleren. Gesloten

Deelprojectleider Kabels en leidingen en bodemdaling

Voor het project Kabels en leidingen en bodemdaling wordt gezocht naar een deelprojectleider. Bent u als adviseur of netbeheerder betrokken (geweest) bij een project in het kader van aanpak bodemdaling en vindt u het leuk en/of waardevol om geleerde lessen in te brengen? Gesloten

Nieuwe coördinator voor KPT

Voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), dat in 2023 tien jaar bestaat, zoekt het COB een nieuwe coördinator die weet te verbinden en te inspireren met dezelfde drive als de overige teamleden. Gesloten.

Drie PhD’s gezocht voor Future proof tunnels

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) heeft plek voor drie PhD’ers in het onderzoeksprogramma Future proof tunnels. Deze promotieplaatsen bevinden zich binnen de secties Geo-engineering en Materialen en Milieu van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Gesloten.

Three PhDs wanted for Future proof tunnels

The Center for Underground Construction (COB) has room for three Ph.D. students in the Future proof tunnels research programme. These Ph.D. positions are within the Geoengineering and Materials and Environment sections of the TU Delft Faculty of Civil Engineering and Geosciences. Closed.

Studentenwerk

Ook voor studenten zijn er binnen het COB (betaalde en onbetaalde) mogelijkheden, bekijk deze hier. Staat er niets leuks tussen? Stuur eens een mail; voor enthousiaste studenten bedenkt het COB-team graag wat! Doorlopend.