Vacatures

Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Hiervoor wordt binnen platforms kennisdeling gestimuleerd en projecten, die bijdragen aan het oplossen van ondergrondse vraagstukken, geïnitieerd en begeleid. Dit gebeurt samen met participanten uit het werkveld. Wilt u ook een actieve rol spelen in dit proces? Neem een kijkje bij onderstaande vacatures.

Projectteamleden Circulaire tunnels gezocht

Binnen het nieuwe project maatregelencatalogus Circulaire tunnels worden vier deelprojecten uitgevoerd: Circulaire visie en kennisontwikkeling, Economische aspecten van circulair platform actualiseren, Circulaire maatregelen en Circulaire tunnelstandaard-challenge/uniformeren. Voor deze deelprojecten is het COB op zoek naar projectteamleden.

Projectteamleden, reviewers en kennis en ervaring in logistiek

Voor het nieuwe project Logistiek bij tunnelrenovatie is het COB op zoek naar projectteamleden, reviewers en mensen met kennis van logistiek (ook van buiten de tunnelwereld). Deze informatie wordt vergaard door middel van interviews, waarbij projectteamleden partijen zo’n 1,5 uur interviewen. Na het opstellen van een concept handreiking Logistiek in tunnelrenovaties moet deze gereviewd.

Projectleiders en projectteamleden 4D-bouwenvelop

Voor het nieuwe project 4D-bouwenvelop is het COB op zoek naar projectleiders en -teamleden voor vier te ontwikkelen tools. Deze tools maken het ontwerpen en plannen van 4D-ruimtegebruik werkbaar en integreren de ondergrond. De functie voor projectleider is een betaalde, de projectteamleden denken op vrijwillige basis mee.