Platforms

Het COB pakt vraagstukken op die een gemeenschappelijk en/of maatschappelijk belang dienen. Om deze vraagstukken te signaleren, onderhoudt het COB nauwe contacten met het netwerk; via de coördinatoren, evenementen en platforms.

Kennis opdoen door meedoen, dat is de leuze van het COB. Samenwerking staat centraal. De COB-platforms zijn hierbij essentieel. De deelnemers van een platform komen geregeld bijeen om kennis te delen en samen stappen te zetten. Er kunnen nieuwe projecten worden gestart, met nieuwe (kennis)producten tot gevolg, maar het resultaat hoeft niet per se zo concreet te zijn. Het gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de oplossingsruimte en elkaar leren begrijpen, zijn waardevol op zichzelf.

De volgende platforms zijn momenteel actief:

Het COB faciliteert ook platforms van anderen, zoals het Kennisplatform Tunnelveiligheid en het platform Tunnelbeheerders wegtunnels.

Heeft u interesse in deelname aan een (of meer) platform(s)? Neem dan contact op met het secretariaat via info@cob.nl of 085 4862 410.