Programmaraad

Met de programmaraad wil het COB de verbinding tussen de participanten onderling en het COB-bureau versterken.  Alle participanten zijn vertegenwoordigd. De programmaraad fungeert als klankbord en adviseur van het COB-bureau.

Doelstellingen

Het COB-bureau wil een keer per jaar een bijeenkomst met de programmaraad organiseren. Tijdens die bijeenkomst willen we:

  • denkkracht voor de programmering van het komende jaar;
  • feedback op de voorgestelde plannen;
  • horen of de werkzaamheden aansluiten op de behoeften van het netwerk;
  • contactmomenten tussen sleutelspelers onderling en het COB;
  • betrokkenheid bij de aanpak van sleutelprojecten;
  • steun voor het openen van deuren en leggen van contacten;
  • ondersteunen van de besluitvorming van het COB.

Bijeenkomst 16 januari 2019

De programmaraadbijeenkomst werd deze keer aan het begin van het jaar gehouden, op 16 januari 2019. Met croissantjes, fruitsalade en verse koffie werden de gasten ’s morgens vroeg verwelkomd in Ahoy. Vrijwel alle organisaties waren vertegenwoordigd. Als locatie was gekozen voor het restaurant Floyd in Ahoy, zodat de deelnemers na afloop direct konden doorlopen naar InfraTech. Van die mogelijkheid werd veelvuldig gebruikgemaakt.

Gert-Jan Vermeulen heette de gasten van harte welkom en stelde zichzelf voor als interim-directeur, waarna de COB-coördinatoren in een korte presentatie vertelden over lopende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen binnen de platforms. Zo vroeg Gijsbert Schuur aandacht voor het uitbreiden van het platform Meerwaarde ondergrond, omdat het onderwerp ‘waarde’ de komende jaren een belangrijk thema voor het COB-netwerk zal worden. In projecten komt het toevoegen van waarde steeds centraler te staan en het thema raakt alle (ondergrondse) vakgebieden. Gijsbert riep de programmaraadleden daarom op om binnen hun organisatie na te gaan wie het platform kan komen versterken.

Na de pitches verdeelden de gasten zich in drie groepen om over specifieke vraagstukken door te praten. Een van de onderwerpen was internationalisering van het COB: hoe kijken de participanten hiertegenaan? De deelnemers brachten nuttige inzichten en tips naar voren die zeker gebruikt gaan worden. Ook in de groep die brainstormde over de instandhouding van tunnels werden goede suggesties gedaan; hiermee kan invulling worden gegeven aan een of meer bijeenkomsten van het platform Beheer en onderhoud. Het project Common ground voor ondergrondse infra, dat centraal stond in de derde groep, sprak de gasten ook aan. Er werd actief meegedacht en er zijn contacten gelegd om in een latere fase, als het werkprogramma vorm krijgt, verder te praten over samenwerking.

Bijeenkomst 13 december 2017

In de loop van 2017 zijn er een aantal belangrijke onderwerpen nieuwe coördinatoren bij het COB gekomen. De programmaraadbijeenkomst van 13 december 2017 is aangegrepen om de participanten nader kennis te laten maken met deze nieuwe COB’ers (én met degene die er al waren). De coördinatoren presenteerden hun plannen voor 2018 en gingen met de gasten hierover in gesprek.

Ontbijtbijeenkomst 15 november 2016

In aanloop naar het COB-congres op 8 december 2016 is de programmaraad op dinsdagochtend 15 november bijeengekomen om de voorlopige tekst van de toekomstvisie op tunnels te bespreken.

De aftrap voor de langetermijnvisie werd gegeven tijdens het Diner van de Ondergrond op 20 juni jl. De participanten kregen die avond de gelegenheid suggesties en aandachtspunten in te brengen. Vervolgens is een aantal onderwerpen nader onderzocht door middel van bureauonderzoek, interviews met experts binnen en buiten het netwerk, en toetsing bij diverse platforms (COB en niet-COB). De feedback van de programmaraad (de participanten!) is nodig om op het congres een gedragen toekomstvisie te kunnen presenteren. In de eerste helft van 2017 zal de visie worden uitgewerkt tot een concreet actieplan.

Ontbijtbijeenkomst oktober 2015

Vroeg op de ochtend van 15 oktober 2015 druppelden de programmaraadsleden binnen voor de eerste inhoudelijke bijeenkomst. De vijfentwintig deelnemers werden verwelkomd met een ontbijt, waarna de sessie van start ging. Eerst werden er enkele initiatieven uitgelicht waarin het COB de afgelopen tijd flinke stappen heeft gemaakt. Dit werd gedaan aan de hand van de vernieuwde website, zodat de programmaraadsleden konden zien hoe zij de informatie zelf kunnen terugvinden. Ook bleef er hierdoor voldoende tijd over voor hun feedback.

In het tweede deel van de bijeenkomst stond de inbreng van de programmaraad centraal. Voorafgaand aan de bijeenkomst waren er vier papers rondgestuurd over onderwerpen uit de COB-kennisagenda waarvoor het COB nog zoekt naar de juiste richting en invulling. De programmaraad werd gevraagd hierover mee te denken. Projectleiders en COB-coördinatoren hebben de vier onderwerpen kort gepresenteerd, waarna de gasten zich in groepen verdeelden en verder in gesprek gingen over het onderwerp van hun keuze.

Data delen

De programmaraad gaf aan dat dit project wat breder getrokken kan worden. Het advies is om meer de verbinding te zoeken met andere vakgebieden, en ervaringen in te winnen die elders met dit onderwerp zijn opgedaan. Deze feedback wordt verwerkt in een aangescherpt projectplan.
>> Projectpagina Data delen

De MKBA van de ondergrond

De programmaraadsleden staan positief tegenover het voorstel. Er werd onder meer gesuggereerd om te kijken naar de samenhang tussen boven- en ondergrond, zoals bij gebiedsontwikkeling. Het projectvoorstel zal hiervoor worden aangescherpt.
>> Projectpagina Waarde van de ondergrond

Big data

Dit onderwerp is nog ‘pril’, het gesprek met de programmaraad heeft geholpen de plannen te vormen. Er wordt een projectvoorstel gemaakt met de bedoeling het te verwerken in de COB-programmering van volgend jaar.

Het COB en onderwijs

De programmaraad adviseerde om voor dit onderwerp eerst te onderzoeken waar het COB zelf voor staat, waar anderen mee bezig zijn en daarop te anticiperen. Maar de raadsleden gaven ook aan om vooral door te gaan met het verbinden van praktijk en wetenschap. Er werd daarnaast een uitdaging meegegeven: maak van het COB een autoriteit op gebied van kennis van ondergronds bouwen.
>> Pagina Onderwijs

Startbijeenkomst maart 2015

Tijdens het Diner van de Ondergrond van 2015 kregen beslissers uit het COB-netwerk de gelegenheid om mee te discussiëren over de manier waarop zij als participanten hun gezamenlijke doelstellingen en gewenste ontwikkelrichtingen willen vormgeven. Wat wordt de koers van het COB? Voorafgaand aan het diner waren er gesprekken met participanten gevoerd om relevante maatschappelijke trends te signaleren. Deze trends zijn vertaald naar thema’s en doelen voor het COB, en beschreven in een concept-programma voor 2015-2020. Tijdens het Diner van de Ondergrond heeft de programmaraad gereageerd op het concept. Met de feedback is het uiteindelijke COB-progr2015-2020_web tot stand gekomen.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aannemingsbedrijf K. Dekker BV

Locatie: Warmenhuizen, Oudevaart 91
Alex Kirstein, rol: Lid

ABT B.V.

Locatie: Velp, Arnhemsestraatweg 358
Rudi Roijakkers, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Tunnelorganisatie Vlaanderen

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Eva van den Bossche, rol: Lid
Kris van Boven, rol: Lid

Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Herculesplein 24
Pim Willemsen, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V.

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Rob Hoogervorst, rol: Lid

Antea Nederland B.V.

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Léon Verhoeven, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V.

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Jon Bellis, rol: Lid

Arcadis Nederland BV

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Evert Sonke, rol: Lid

Arthe Civil & Structure B.V.

Locatie: Houten, Kokermolen 7
Bahram Safari, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Aris van Erkel, rol: Lid
Martin Smitt, rol: Lid

BAM Infra

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Ton Buijink, rol: Lid

Besix Nederland bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Jeroen Philtjens, rol: Lid

Bilfinger Tebodin

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Mark Courage, rol: Lid

BlindGuide

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Han Beukers, rol: Lid

Callas

Locatie: Reeuwijk, Armstronglaan 25
Peter Freesen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin de Haas, rol: Coordinator

Covalent

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ad Rabenort, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Karlineke Meijering-Knaap, rol: Lid

DaeD Ingenieurs

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan van Dalen, rol: Lid

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Lid

DIMCO bv

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid
Jan Verschueren, rol: Lid

DON Bureau bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Dunea NV Duin & Water

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Wim Drossaert, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Hein Versteegen, rol: Lid

Dynniq B.V.

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Evert Jan Pluimers, rol: Lid

Elumint

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Enexis B.V.

Locatie: 'S-hertogenbosh, Magistratenlaan 116
Han Slootweg, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Lid
Wouter Persoon, rol: Lid

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Martin Groen, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marten Klein, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Hoite Detmar, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Noortje de Geus, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ronald Zandbergen, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Tanim Hermie, rol: Lid

GOconnectIT

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Matty van Leeuwen, rol: Lid
Simone Wismans, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Egbert van der Wal, rol: Lid

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Math Dohmen, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

IHC Mining BV

Locatie: Kinderdijk, Smitweg 6
Hans Greve, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Infram B.V.

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Jeroen Weck, rol: Lid

Infranea

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Johan Kuppens, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Barendrecht, Deventerseweg 5
Jan Holsteijn, rol: Lid

KienIA Industriële Automatisering

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Bob Valentijn, rol: Lid

Kimpro BV

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid

Kragten B.V.

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Joris Janissen, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V.

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Lid

MaxGrip Head Office

Locatie: Utrecht, Papendorpseweg 100
Ronald de Kok, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remco M. Hoeboer, rol: Lid

Motion Consult B.V.

Locatie: Driebergen, Hoofdstraat 25
Roland Broekhuizen, rol: Lid

Movares

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Lid

Neanex

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jeroen de Goeij, rol: Lid

NedMobiel

Locatie: Breda, Haagweg 1
Roel Scholten, rol: Lid

PRO6 managers

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Harry op 't Ende, rol: Lid

Proficium B.V.

Locatie: Breukelen, De Corridor 14T
Bram ten Klei, rol: Lid

PROMAT B.V.

Locatie: Houten, Vleugelboot 22
Frank van der Wal, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Paul Carstens, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Floor Vermeulen, rol: Lid
Petrouchka den Dunnen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid

Sapiens Safety

Locatie: Amstelveen, Marskramer 6
Ron Beij, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Arjen Hartman, rol: Lid

Soltegro

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Hans de Man, rol: Lid

SPIE Nederland B.V.

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Jan Arends, rol: Lid

Strukton Civiel BV

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bauke Lobbezoo, rol: Lid

Strypes Nederland

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Geert Eijkhout, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
William Harding, rol: Lid

TEC Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Joeri Klekamp, rol: Lid

The Collective

Locatie: Barendrecht, Zuideinde 49
Peter Dubbelman, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V.

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Frans Melchers, rol: Lid

Triple Bridge B.V.

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Marcel Hertogh, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V.

Locatie: Tull En 'T Waal, Waalseweg 76a
Jacco van der Worp, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Jeroen Bonekamp, rol: Lid

Vialis BV Houten

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Marco de Jong, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Harald Schoenmakers, rol: Lid