Programmaraad

Met de programmaraad wil het COB de verbinding tussen de participanten onderling en het COB-bureau versterken.  Alle participanten zijn vertegenwoordigd. De programmaraad fungeert als klankbord en adviseur van het COB-bureau.

Doelstellingen

Het COB-bureau wil een keer per jaar een bijeenkomst met de programmaraad organiseren. Tijdens die bijeenkomst willen we:

  • denkkracht voor de programmering van het komende jaar;
  • feedback op de voorgestelde plannen;
  • horen of de werkzaamheden aansluiten op de behoeften van het netwerk;
  • contactmomenten tussen sleutelspelers onderling en het COB;
  • betrokkenheid bij de aanpak van sleutelprojecten;
  • steun voor het openen van deuren en leggen van contacten;
  • ondersteunen van de besluitvorming van het COB.

Bijeenkomst 23 januari 2020

De vijfde programmaraadbijeenkomst vormde de start van een feestjaar! Het COB bestaat in 2020 25 jaar en dat wordt uiteraard gevierd. Eerst kregen de gasten een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten en nieuwe initiatieven. Over drie onderwerpen gingen de gasten met elkaar en de COB-coördinatoren nader in gesprek:  1) Common ground voor ondergrondse infra, 2) Van object- naar systeemveiligheid en 3) het vervolg van de ontwikkellijn Digitale tunneltweeling tot 2030. Tot slot werd het jubileumjaar officieel geopend met taart en de openstelling van het fotohokje.

Bijeenkomst 16 januari 2019

De programmaraadbijeenkomst werd deze keer aan het begin van het jaar gehouden, op 16 januari 2019. Met croissantjes, fruitsalade en verse koffie werden de gasten ’s morgens vroeg verwelkomd in Ahoy. Vrijwel alle organisaties waren vertegenwoordigd. Als locatie was gekozen voor het restaurant Floyd in Ahoy, zodat de deelnemers na afloop direct konden doorlopen naar InfraTech. Van die mogelijkheid werd veelvuldig gebruikgemaakt.

Gert-Jan Vermeulen heette de gasten van harte welkom en stelde zichzelf voor als interim-directeur, waarna de COB-coördinatoren in een korte presentatie vertelden over lopende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen binnen de platforms. Zo vroeg Gijsbert Schuur aandacht voor het uitbreiden van het platform Meerwaarde ondergrond, omdat het onderwerp ‘waarde’ de komende jaren een belangrijk thema voor het COB-netwerk zal worden. In projecten komt het toevoegen van waarde steeds centraler te staan en het thema raakt alle (ondergrondse) vakgebieden. Gijsbert riep de programmaraadleden daarom op om binnen hun organisatie na te gaan wie het platform kan komen versterken.

Na de pitches verdeelden de gasten zich in drie groepen om over specifieke vraagstukken door te praten. Een van de onderwerpen was internationalisering van het COB: hoe kijken de participanten hiertegenaan? De deelnemers brachten nuttige inzichten en tips naar voren die zeker gebruikt gaan worden. Ook in de groep die brainstormde over de instandhouding van tunnels werden goede suggesties gedaan; hiermee kan invulling worden gegeven aan een of meer bijeenkomsten van het platform Beheer en onderhoud. Het project Common ground voor ondergrondse infra, dat centraal stond in de derde groep, sprak de gasten ook aan. Er werd actief meegedacht en er zijn contacten gelegd om in een latere fase, als het werkprogramma vorm krijgt, verder te praten over samenwerking.

Bijeenkomst 13 december 2017

In de loop van 2017 zijn er een aantal belangrijke onderwerpen nieuwe coördinatoren bij het COB gekomen. De programmaraadbijeenkomst van 13 december 2017 is aangegrepen om de participanten nader kennis te laten maken met deze nieuwe COB’ers (én met degene die er al waren). De coördinatoren presenteerden hun plannen voor 2018 en gingen met de gasten hierover in gesprek.

Ontbijtbijeenkomst 15 november 2016

In aanloop naar het COB-congres op 8 december 2016 is de programmaraad op dinsdagochtend 15 november bijeengekomen om de voorlopige tekst van de toekomstvisie op tunnels te bespreken.

De aftrap voor de langetermijnvisie werd gegeven tijdens het Diner van de Ondergrond op 20 juni jl. De participanten kregen die avond de gelegenheid suggesties en aandachtspunten in te brengen. Vervolgens is een aantal onderwerpen nader onderzocht door middel van bureauonderzoek, interviews met experts binnen en buiten het netwerk, en toetsing bij diverse platforms (COB en niet-COB). De feedback van de programmaraad (de participanten!) is nodig om op het congres een gedragen toekomstvisie te kunnen presenteren. In de eerste helft van 2017 zal de visie worden uitgewerkt tot een concreet actieplan.

Ontbijtbijeenkomst oktober 2015

Vroeg op de ochtend van 15 oktober 2015 druppelden de programmaraadsleden binnen voor de eerste inhoudelijke bijeenkomst. De vijfentwintig deelnemers werden verwelkomd met een ontbijt, waarna de sessie van start ging. Eerst werden er enkele initiatieven uitgelicht waarin het COB de afgelopen tijd flinke stappen heeft gemaakt. Dit werd gedaan aan de hand van de vernieuwde website, zodat de programmaraadsleden konden zien hoe zij de informatie zelf kunnen terugvinden. Ook bleef er hierdoor voldoende tijd over voor hun feedback.

In het tweede deel van de bijeenkomst stond de inbreng van de programmaraad centraal. Voorafgaand aan de bijeenkomst waren er vier papers rondgestuurd over onderwerpen uit de COB-kennisagenda waarvoor het COB nog zoekt naar de juiste richting en invulling. De programmaraad werd gevraagd hierover mee te denken. Projectleiders en COB-coördinatoren hebben de vier onderwerpen kort gepresenteerd, waarna de gasten zich in groepen verdeelden en verder in gesprek gingen over het onderwerp van hun keuze.

Data delen

De programmaraad gaf aan dat dit project wat breder getrokken kan worden. Het advies is om meer de verbinding te zoeken met andere vakgebieden, en ervaringen in te winnen die elders met dit onderwerp zijn opgedaan. Deze feedback wordt verwerkt in een aangescherpt projectplan.
>> Projectpagina Data delen

De MKBA van de ondergrond

De programmaraadsleden staan positief tegenover het voorstel. Er werd onder meer gesuggereerd om te kijken naar de samenhang tussen boven- en ondergrond, zoals bij gebiedsontwikkeling. Het projectvoorstel zal hiervoor worden aangescherpt.
>> Projectpagina Waarde van de ondergrond

Big data

Dit onderwerp is nog ‘pril’, het gesprek met de programmaraad heeft geholpen de plannen te vormen. Er wordt een projectvoorstel gemaakt met de bedoeling het te verwerken in de COB-programmering van volgend jaar.

Het COB en onderwijs

De programmaraad adviseerde om voor dit onderwerp eerst te onderzoeken waar het COB zelf voor staat, waar anderen mee bezig zijn en daarop te anticiperen. Maar de raadsleden gaven ook aan om vooral door te gaan met het verbinden van praktijk en wetenschap. Er werd daarnaast een uitdaging meegegeven: maak van het COB een autoriteit op gebied van kennis van ondergronds bouwen.
>> Pagina Onderwijs

Startbijeenkomst maart 2015

Tijdens het Diner van de Ondergrond van 2015 kregen beslissers uit het COB-netwerk de gelegenheid om mee te discussiëren over de manier waarop zij als participanten hun gezamenlijke doelstellingen en gewenste ontwikkelrichtingen willen vormgeven. Wat wordt de koers van het COB? Voorafgaand aan het diner waren er gesprekken met participanten gevoerd om relevante maatschappelijke trends te signaleren. Deze trends zijn vertaald naar thema’s en doelen voor het COB, en beschreven in een concept-programma voor 2015-2020. Tijdens het Diner van de Ondergrond heeft de programmaraad gereageerd op het concept. Met de feedback is het uiteindelijke COB-progr2015-2020_web tot stand gekomen.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB BV

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Peter Hollebrandse, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Tunnelorganisatie Vlaanderen

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Eva van den Bossche, rol: Lid
Kris van Boven, rol: Lid

Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Remco van Rij, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V.

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Rob Hoogervorst, rol: Lid

Antea Group

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Coert Ruseler, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V.

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Jon Bellis, rol: Lid

Arcadis Nederland BV

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Evert Sonke, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Martijn Smitt, rol: Lid

BAM Infraconsult

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid

Besix Nederland bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Jeroen Philtjens, rol: Lid

Bilfinger Tebodin

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Mark Courage, rol: Lid

BlindGuide

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Han Beukers, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

Bruggenhoofd Bedrijfs- en Bestuurszaken

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 7
Mariëlle Wieman, rol: Lid

Bureau de Bont BdB Groep

Locatie: Amersfoort, Koningin Wilhelminalaan 12
Lex Halsema, rol: Lid

Callas

Locatie: Reeuwijk, Armstronglaan 25
Peter Freesen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin de Haas, rol: Coordinator

Colt International BV

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Erik Peeters, rol: Lid

Concrefy B.V.

Locatie: Venlo, Olivier van Noortweg 10
Toine Casteren, rol: Lid

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

CRUX Engineering BV

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Almer van der Stoel, rol: Lid

DaeD Ingenieurs

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan van Dalen, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Delft, Schieweg 93
Cedric Both, rol: Lid
Delta Ground Mechanics

Delta Ground Mechanics

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Ruud Steenbakkers, rol: Lid

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Lid

DIMCO bv

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid

DON Bureau bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Dunea NV Duin & Water

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Wim Drossaert, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Hein Versteegen, rol: Lid

Dutch Tunnel Engineering

Locatie: Woerden, Edisonweg 19b
Rosella Krot, rol: Lid

Dynniq B.V.

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Evert Jan Pluimers, rol: Lid

Elumint

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Lid

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Sytze Fokkema, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Hoite Detmar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Projectmanagementbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marten Klein, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Noortje de Geus, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ronald Zandbergen, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Tanim Hermie, rol: Lid

GOconnectIT

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Matty van Leeuwen, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Egbert van der Wal, rol: Lid

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Math Dohmen, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

IHC Mining & Tunnelling

Locatie: Kinderdijk, Smitweg 6
Hans Greve, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Infram B.V.

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Jeroen Weck, rol: Lid

Infranea

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Johan Kuppens, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breukelen, De Corridor 14T
Bram ten Klei, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Rob Wiersma, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Barendrecht, Deventerseweg 5
Jan Holsteijn, rol: Lid

K_Dekker bouw & infra Aannemingsbedrijf

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Lid

Keers Special Doors bv

Locatie: Mijdrecht, Vermogenweg 26
Jaap Biesheuvel, rol: Lid

KienIA Industriële Automatisering

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Bob Valentijn, rol: Lid
Niels Vissers, rol: Lid

Kiltunnel

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Kimpro BV

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid

Kragten B.V.

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Gert Osselaer, rol: Lid

Legal Infra

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V.

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Lid

MaxGrip Head Office

Locatie: Utrecht, Papendorpseweg 100
Ronald de Kok, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remco M. Hoeboer, rol: Lid

Movares

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Mark Baan Hofman, rol: Lid

Neanex

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jeroen de Goeij, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry B.V

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

OFN Innovatie voor onderweg

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
David Baars, rol: Lid

OTIS Industry

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

PRO6 managers

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Harry op 't Ende, rol: Lid

PROMAT B.V.

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Paul Carstens, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Floor Vermeulen, rol: Lid
Petrouchka den Dunnen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid
Henrik Hooimeijer, rol: Lid

Sapiens Safety

Locatie: Amstelveen, Marskramer 6
Ron Beij, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Arjen Hartman, rol: Lid

Soltegro

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Hans de Man, rol: Lid

SPIE Nederland B.V.

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Gerald Koenis, rol: Lid

Strukton Civiel BV

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bauke Lobbezoo, rol: Lid

Strypes Nederland

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Tom Meulendijks, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Arjan Verweij, rol: Lid

TEC Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Joeri Klekamp, rol: Lid

The Collective

Locatie: Barendrecht, Zuideinde 49
Peter Dubbelman, rol: Lid

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Willy Peelen, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V.

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Frans Melchers, rol: Lid

Triple Bridge B.V.

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Marcel Hertogh, rol: Lid

Tripsolute

Locatie: Arnhem, Zijpendaalseweg 8
Arjen Horstman, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V.

Locatie: Hardenberg, Edelinckstraat 88
Jacco van der Worp, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Jeroen Bonekamp, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Roel Scholten, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Harald Schoenmakers, rol: Lid