Evaluatie OTAO 2e Beneluxtunnel

Terug naar kennisbank
  • Document code: WJA-020.CT.02.D
  • Auteur: E.M.W. Gerrits
  • Jaar: 2001

Samenvatting

In deze evaluatie van het OTAO-proces van de 2de Beneluxtunnel zijn de belangrijkste ervaringen, leerpunten en gebeurtenissen opgenomen. Enerzijds is het een weergave in proza van dingen die voorgevallen zijn en processen die gespeeld hebben anderzijds is het een zo volledig mogelijke weergave van alles wat er gespeeld heeft om tot het succesvol transporteren en afzinken van alle tunnelelementen van de 2de Beneluxtunnel te komen. Dit wil niet suggereren dat het een uitputtende en volledige bron van informatie is.