Evaluatie Sluiskiltunnel

Terug naar kennisbank
  • Document code: R300
  • Auteur: Hertogh et al.
  • Jaar: 2015

Samenvatting

Op zaterdag 23 mei ging de Sluiskiltunnel open voor verkeer: ruim vijf weken eerder dan oorspronkelijk gepland. Ook is het project (ruim) binnen budget gerealiseerd. BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en combinatie BAM-TBI (CBT) hebben onder leiding van het COB hun ervaringen bij de Sluiskiltunnel laten evalueren door mensen uit de wetenschap en uit de praktijk.

Samen met de heren Tin Buis en Ton Vrijdag, de directie van de BV KKS, heeft het COB vijf thema’s geselecteerd die goed de ervaringen van het project weergeven in termen van context, organisatie en resultaten: (1) De BV-structuur, (2) Samenwerking, (3) Verkeers- en tunneltechnische installaties, (4) Veiligheid, en (5) Kennismanagement. Voor elk thema heeft het COB een specifieke hoogleraar/topexpert gevraagd als auteur. De auteurs hebben door middel van interviews bij zowel de BV KKS als bij CBT het Sluiskiltunnelproject onder de loep genomen en daarbij op hun specifieke onderwerp ingezoomd. De interviews zijn door de auteurs aangevuld met theoretische kaders: klopt deze ervaring in de wetenschappelijke theorie? Vervolgens hebben zij een aantal ervaren experts uit het COB-netwerk gevraagd om het onderwerp verder te verrijken. Dit verrijken is de toets aan de ervaringen van anderen uit de praktijk.