Levensduureisen boortunnel HSL-Zuid

Terug naar kennisbank
  • Document code: 3.3-Levensduureisen boort
  • Auteur: Ir A.J.M. Siemes
  • Jaar: 1998

Samenvatting

Door het Projectbureau HSL Zuid Infra wordt gewerkt aan het realiseren van een boortunnel die in het traject van de HSL Zuid zal worden gebouwd in het gedeelte onder het Groene Hart. Aan de gewapend betonnen tunnel worden verzwaarde levensduureisen gesteld uitmondende in een eis voor de ontwerplevensduur van 100 jaar. Aan TNO Bouw is gevraagd om een studie uit te voeren die bedoeld is om te komen tot een nadere uitwerking van deze specifieke eis.

In de studie is aangesloten bij de duurzaamheidseisen, zoals die ook staan vermeld in het Bouwbesluit, zij het dat wordt uitgegaan van een ontwerplevensduur, c.q. referentieperiode van 100 jaar. Het Bouwbesluit geeft daarbij de vereiste prestaties en betrouwbaarheden. In verband met het specifieke karakter van een dergelijke boortunnel zijn daar enige specifieke eisen aan toegevoegd.

Met behulp van een FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) zijn de belangrijkste bedreigingen en de meest kritische onderdelen voor wat betreft de duurzaamheid geselecteerd.

De bevindingen van de studie zijn opgenomen in een toetsingsprocedure, waarbij het onderzoeksproject DuraCrete als uitgangspunt heeft gediend. Deze toetsingsprocedure is op een zodanige wijze verwoord, dat hij opgenomen kan worden in het contract dat zal worden gesloten met de aannemer die de tunnel zal ontwerpen en bouwen.