Op weg naar de meest duurzame tunnel

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Darinde Gijzel
  • Jaar: 2019

Samenvatting

Aan het begin van grote infrastructurele projecten – zoals tunnels, bruggen, stations en wegen – worden vaak grote ambities over duurzaamheid uitgesproken, maar lang niet altijd ook écht geïntegreerd. Bij de Rotterdamsebaan is het gelukt deze ambitie specifiek te maken, mee te nemen in de aanbesteding en zijn de maatregelen uiteindelijk ook uitgevoerd. Dit proces wordt in deze publicatie in detail omschreven.

De publicatie start met enige achtergrondinformatie over het project de Rotterdamsebaan. Daarna worden de belangrijkste lessen behandeld; eerst in een kort overzicht, daarna uitgebreid per projectfase. Het boekje bevat ook enkele reflecties van personen die nauw bij het bouw- en/of onderzoeksproces betrokken waren.