Raakvlakkenmatrix Handboek Tunnelinstallaties T116

Terug naar kennisbank
  • Auteur: L. van Gelder
  • Jaar: 2009

Samenvatting

Op 9 mei 2008 is de COB Pre-adviescommissie ‘Handboek Tunnelbouw’ gestart. Deze commissie heeft zich gebogen over de realisatie van een Handboek Tunnelbouw. Voortbordurend op de hieruit voortgekomen plannen is een Werkgroep Tunnelinstallaties geformeerd. Een van de taken van deze werkgroep was om te komen tot een door de markt gedragen Handboek op het gebied van raakvlakken tussen civiele bouw en tunnel technische installaties.

Om te komen tot een uitwerking van de raakvlakken is gebruik gemaakt van beschikbare informatie uit de volgende afgeronde en lopende tunnelprojecten: Westerscheldetunnel (6,2 km boortunnel),  A2 Leidsche Rijn (open bouwput), 2e Coentunnel (afzinktunnel), Combiplan Nijverdal (500 m open bouwput), Eigen inzicht COB en SATO. Bovenstaande bronnen hebben geleid tot in een lijst van in totaal meer dan 300 raakvlakken tussen civiel en tunneltechnische installaties, welke zijn opgenomen in een matrix.