Wederzijdse nieuwsgierigheid: integraliteit in tunnelprojecten

Terug naar kennisbank
  • Document code: V140-WN1
  • Auteur: Koplopergroep LTR/COB
  • Jaar: 2014

Samenvatting

Bij een complex project als een tunnelproject zijn er naast ‘harde’ factoren ook ‘zachte’ factoren aan te wijzen die kunnen bijdragen aan het slagen (of falen) van een project. Dit rapport biedt concrete handvatten voor het structureel en planmatig managen van die zachte factoren, waardoor gezamenlijke projectdoelstellingen haalbaar worden.

Het sturen op zachte factoren kan gezien worden als onderdeel van volwassen risicomanagement. Het vergemakkelijkt de co├Ârdinatie, zorgt voor een betere binding met het project en draagt bij aan het gevoel dat een gezamenlijke klus wordt geklaard. Wederzijdse nieuwsgierigheid is dan ook een speerpunt van de koplopergroep, een gezamenlijk initiatief van de Landelijk Tunnelregisseur en het COB om een impuls te geven aan integraal werken binnen tunnelprojecten.

Dit rapport is samengesteld door een deelcommissie van de koplopergroep. Het doel: meer kennis van en begrip voor de professionele wereld van andere partijen die bij het tunnelproject betrokken zijn. Door projecten vanuit een antropologisch perspectief te bekijken, zijn er concrete werkwijzen geformuleerd om projecten op de rit te zetten en te houden.