Worstelen met kabels en leidingen

Terug naar kennisbank
  • Document code: 056
  • Auteur: S. Hunte, J. Snippe
  • Jaar: 2018

Samenvatting

Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdaging. In de praktijk blijkt dat er niet één juiste aanpak is om deze ondergrondse infrastructuur te verleggen; er zijn er vele! Dit rapport presenteert de uitkomsten van een inventarisatie bij praktijkprojecten. Wat zijn de gemene delers, wat zijn de verschillen? En van welke inzichten kunnen toekomstige projecten profijt hebben?

Voor de inventarisatie zijn interviews afgenomen bij zes praktijkprojecten: Ombouw Amstelveenlijn, Omlegging Badhoevedorp, Gaasperdammerweg, Rotterdamsebaan, Spoorzone Delft en OBSP Leiden. De betrokken partijen – opdrachtgevers, opdrachtnemers, netbeheerders en aannemers van de verleggingen – zijn geïnterviewd door ‘mensen uit het veld’. Zo kon het zijn dat de interviewer van het ene project, de geïnterviewde was bij het andere project. Op deze manier ontstond er kruisbestuiving tussen professionals, waardoor de interviews al een leermoment op zichzelf vormden.

De inzichten die uit de interviews naar voren zijn gekomen, zijn ingedeeld in zes thema’s: organisatie, categorisering, informatievoorziening, timing, belangen en houding en gedrag. De verworven inzichten laten zien dat de omgang met kabels en leidingen in grote infrastructurele projecten wel een technische component heeft, maar dat de essentie ligt op het sociale vlak. Een ander belangrijk inzicht is dat de definitie van laagste maatschappelijke kosten nogal eens verschilt. Er wordt gestreefd naar de laagst mogelijke éigen kosten als partijen de maatschappij dienen. Het werkelijke bereiken van de laagste maatschappelijke kosten vraagt een integrale aanpak, een partij die de regie neemt en weloverwogen keuzes.