Dag van de Omgevingswet 2018

Dankzij een veelheid aan verschillende sessies komen op één dag vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde.
Oct
04
2018

Op donderdag 4 oktober 2018 zal de zevende Dag van de Omgevingswet plaatsvinden. Naast het plenaire programma zijn er ruim dertig deelsessies. Er zijn sessies over de zes kerninstrumenten, de gevolgen voor toezicht en handhaving, met aandacht voor de invoeringsondersteuning die het Rijk gaat bieden, en de kernwaarden die door de veiligheidsregio’s zijn opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ook is er een sessie over het aanhalen van de banden tussen milieu en ruimtelijke ordening: de Omgevingswet vraagt om een andere manier van samenwerken.

Ga terug naar het overzicht