Verdieping september 2022

Over ondergronds bouwen is zoveel moois te vertellen, maar het COB wil u en het milieu niet belasten met stapels papier. De Verdieping is het antwoord. In de papieren Onderbouwing vindt u de essentie en hier, online in de Verdieping, kunt u uitgebreid verder lezen, klikken en kijken.

>> Download de Onderbouwing van september 2022 als pdf (6 MB)
>> Naar het archief voor meer Onderbouwingen en Verdiepingen

4D-bouwenvelop: kijk onder maaiveld en naar de toekomst

Bij binnenstedelijke ontwikkeling is tot nu toe weinig aandacht voor de ondergrond. Dat moet veranderen, vinden architect Robbert Guis en geotechnicus Ruud Arkesteijn.

Eerste versie Werkwijzer monitoring zinktunnels gereed

Voor het monitoren van deformaties van afgezonken tunnels heeft het COB een standaard monitoringaanpak ontwikkeld.

 

Corrosieremmende maatregelen: haalbaar en uitvoerbaar?

Bij de renovatie van de Heinenoordtunnel gaat speciale aandacht uit naar de zinkvoegen. Tijdens de planfase ontdekte Rijkswaterstaat dat de metalen klemstrips in de voegen
fors zijn gecorrodeerd.

Andere invulling van wettelijke verplichtingen

Horizontaal toezicht in de graafketen kan het graafproces effectiever en efficiënter maken dan met traditioneel verticaal toezicht mogelijk is.

Baanbrekende binnenstedelijke funderingstechniek

De schaarse ruimte in binnensteden leidt steeds vaker tot complexe inpassingsopgaven. Nieuwe baanbrekende techniek is nodig om tot haalbare oplossingen te komen.

DIALOOG • Een ongebruikelijke, maar vruchtbare samenwerking

Een andere manier van uitvragen van Rijkswaterstaat voor de vervanging van installaties van de Vlaketunnel en het Dampoortviaduct heeft geleid tot een bijzondere samenwerking.

Verduurzaming tunnelverlichting: ‘We gaan oogsten’

Duurzamere tunnelverlichting is een flinke stap dichterbij met het COB-praktijkonderzoek naar verlaging van verlichtingsniveaus in tunnels met dimbare ledverlichting.

Bomen over bomen: wat kan er beter?

In de ondergrond zitten bomen en kabels en leidingen elkaar geregeld in de weg. Maar ze zijn allemaal essentieel voor een fijne leefomgeving, dus hoe ga je om met knelpunten?

De visie van… Gioffry Maduro

Duurzaamheid moet een vast onderdeel van ons denken worden. Onze missie om tunnels duurzamer te maken, is geslaagd als iedereen het van nature doet, zonder erbij na te denken.

Schreudersprijs 2022

Lees alles over de winnaar IJboulevard Amsterdam en de overige genomineerden.

Dynamisch gedrag verzonken drijvende tunnel

Mart-Jan Hemel heeft onderzoek gedaan naar het dynamisch gedrag van dit type tunnel in respons op golven en stroming.