We doen natuurlijk ons best om in de Onderbouwing zoveel mogelijk te vertellen over ondergrondse projecten. Maar op papier is de ruimte nou eenmaal beperkt. Op internet kennen we dat probleem niet. Daarom publiceren we de artikelen uit de Onderbouwing sinds september 2012 online, in de Verdieping, en plaatsen we samenvattingen in het gedrukte blad. Op deze manier kunnen we u beter van dienst zijn: de essentie op papier en de verdieping op de site. Want de digitale artikelen vullen we zo veel mogelijk aan met weblinks, extra beeldmateriaal en/of relevante verwijzingen.

Archief en meer

De artikelen die vóór september 2012 in de Onderbouwing zijn verschenen, staan nog niet allemaal online. Op sommige webpagina’s staan wel pdf-bestanden, wanneer het artikel voor u relevant kan zijn. Wanneer we een artikel alsnog geheel online zetten (met verwijzingen, extra beeld en achtergrondinformatie) dan vindt u hem hieronder. Daarnaast plaatsen we hier artikelen die niet in de Onderbouwing of als nieuwsbericht zijn verschenen, maar wel interessant zijn voor het COB-netwerk.

De visie van… Thijs Ruland

“De vraagstukken die een gemeenschappelijk belang betreffen, los van projecten en organisaties, kunnen mijns inziens het beste gezamenlijk worden opgepakt, op een neutrale plek. Ik zie hier een belangrijke rol voor het COB als onafhankelijk platform binnen de sector.”

De visie van… Brenda Berkhout

“Nederland heeft veel ervaring met het ontwerpen van tunnels en ondergrondse constructies. Daarnaast weet ik als geotechnicus hoeveel er nog te leren valt. Praktijkgericht onderzoek, zoals dat binnen het COB wordt uitgevoerd, is hierbij erg nuttig.”

Boxtel denkt vooruit

De ondergrond in Boxtel-Oost is grillig. Toen er vier ondergrondse riooloverstorten werden vervangen, was het dan ook een must om te monitoren, onderzoek te doen en risicomanagement toe te passen. Het leverde een succesvolle aanpak en uitvoering op zonder noemenswaardige problemen.

Kwaliteitsslag in omgevingsmanagement

In juni 2012 startte de bouw van twee onderdoorgangen bij het NS-station in het centrum van Bilthoven. Een ondergronds project van deze omvang heeft een flinke impact op de omgeving. ProRail, aannemer Heijmans en de gemeente beseften dit en grepen de resultaten van Geo-Impuls aan om een kwaliteitsslag te maken in het omgevingsmanagement.