Over het COB

Waarom, hoe, wat, wie

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Dat doen we met een reden. En ook de manier waarop het COB te werk gaat, is heel bewust gekozen.

Organisatie

Het COB bestaat uit een bureau met twee stafgroepen en vier coördinatoren. Onze kracht ligt in de persoonlijke aandacht voor het netwerk, onze creativiteit in het opstarten van nieuwe initiatieven en de afstemming tussen onze mensen onderling.

Contact

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij ons secretariaat; zij zullen u dan verwijzen naar de juiste coördinator. Of neem direct contact op met de coördinator die vermeld staat bij het project.

Jaarverslag 2015

Ook in 2015 heeft het COB zich ingespannen voor gezamenlijke kennisontwikkeling. Samen met haar participanten werkt het COB aan oplossingen die voor iedereen van waarde zijn.