Jaarverslag 2014

Ondergronds ruimtegebruik kan een essentiële bijdrage leveren aan een mooi, leefbaar en duurzaam Nederland. Maar het vakgebied is complex; er zijn veel factoren in het spel en er zijn veel partijen betrokken. Samenwerking is onmisbaar, en daarbij speelt het COB een belangrijke rol. Ook in 2014 heeft het COB zich ingespannen voor gezamenlijke kennisontwikkeling. Samen met haar participanten werkt het COB aan oplossingen die voor iedereen van waarde zijn.

Het COB is een netwerkorganisatie met meer dan vijftig participanten. Dit netwerk bruiste in 2014 wederom van de energie. Veel platforms en werkgroepen hebben gedreven, kritisch en praktisch gewerkt om kennis vast te leggen, te delen en zo te vertalen dat die toepasbaar is in de praktijk. En ondanks de lastige periode in de bouwwereld, hebben we vier nieuwe participanten mogen begroeten.

Nieuw in 2014

In 2014 werden de contouren van de Bouwcampus langzaam duidelijk en sloot het COB zich definitief aan als partner. Er werd gestart met de voorbereidingen voor de verhuizing naar Delft. Voor SKB was 2014 het laatste jaar. De Carrousel Ondergrond en Ordening, een gezamenlijke activiteit van SKB en het COB, werd daarom ondergebracht bij het COB. Het COB werd in 2014 ook facilitator van het platform Niet-rijkstunnels.

Download of blader

U kunt een COB-jaarverslag2014-150804 (2.7 MB) downloaden of de publicatie online inzien: