Jaarverslag 2016

Het is opvallend hoeveel mensen tijd, kennis en energie stoppen in de onderzoeksprojecten van het COB. Het delen van kennis helpt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers te groeien, en dat komt praktijkprojecten ten goede. Via het COB worden bovendien experts van het ene project bij het andere betrokken, waardoor niet alleen de verschillende projecten steeds beter worden, maar uiteindelijk het hele vakgebied.

Het jaar 2016 is voor het COB een jaar van aanpakken geworden. Meer en meer grote tunnelprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie, weten het COB te vinden en worden onderzoeksprojecten. Ook op andere vakgebieden en voor vakoverschrijdende thema’s blijft het COB belangrijk voor het delen en ontwikkelen van kennis.

Nieuw in 2016

Het COB-netwerk is in 2016 weer groter geworden en bestaat nu uit ruim zestig organisaties. De nieuwe onderzoeksprojecten hebben geleid tot een nieuw product: het groeiboek. Dit zijn digitale rapportages die steeds worden bijgewerkt en aangevuld. De groeiboeken zijn speciaal ontwikkeld voor onderwerpen die voor papieren documenten minder geschikt zijn, doordat er geregeld nieuwe kennis beschikbaar komt vanuit praktijk en wetenschap. Het renoveren van tunnels is zo’n onderwerp, evenals energiereductie in tunnels.

De Langetermijnvisie op tunnels was een huzarenstukje; een gedegen visie, gemaakt in een half jaar tijd, die door het hele netwerk wordt erkend en herkend als dé langetermijnvisie op tunnels. Het is gelukt mede dankzij de bijdrage van meer dan tweehonderd mensen binnen en buiten het netwerk.

Energie genoeg dus; energie van het netwerk, van de praktijk die ons weet te vinden, van de wetenschap waarmee we nauw samenwerken en van het COB-bureau dat met heel veel plezier zo veel mogelijk de touwtjes aan elkaar knoopt.

Download of blader

U kunt een COB-jaarverslag2016_web (1.3 MB) downloaden of de publicatie online inzien: